NP3 köper för 514 mkr från sin huvudägare

NP3 Fastigheter AB har ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd i främst Sundsvall med cirka 82.000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 23 fastigheter. Köpeskillingen uppgår till 514 miljoner kronor, till en initial avkastning motsvarande 7,0 procent.

Fastigheterna förvärvas huvudsakligen från Poularde AB som ägs av NP3:s huvudägare och tillika styrelseledamot Lars Göran Bäckvall.

JLL Capital Markets är fastighetsrådgivare till NP3 i affären.

Med anledning av Poulardes närståendeställning till NP3 är förvärven villkorade av en extra bolagsstämmas godkännande. Styrelsen har, under förutsättning av bolagstämmans godkännande, bland annat för att finansiera nämnda förvärv, beslutat om en nyemission av preferensaktier om cirka 300 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sagax, Länsförsäkringar Fastighetsfond och Fjärde AP-fonden som jämte Lars Göran Bäckvall är NP3:s största aktieägare kommer att rösta för förvärven och företrädesemissionen samt kommer att teckna sina andelar av företrädesemissionen.

Fastigheterna förvärvas i bolagsform genom förvärv av samtliga aktier i Norrlandspojkarna Fastighetsaktiebolag och Industrifastigheter i Timrå AB. Fastighetsbeståndet består av totalt 82.000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 23 fastigheter, varav 19 stycken är belägna i Sundsvalls kommun. Totalt uppgår markarealen till 450.000 kvm. 

Per 1 januari 2018 kommer det årliga hyresvärdet att uppgå till 56,5 miljoner kronor och de kontrakterade intäkterna på årsbasis uppgår till 45,0 miljoner kronor, vilket innebär en ekonomisk uthyrningsgrad om 80 procent. De tre största hyresavtalen svarar för 21 procent av hyresintäkterna. Den genomsnittliga hyresavtalslängden för hela beståndet uppgår till cirka 4 år. Driftnetto exklusive hyresgarantier kommer på årsbasis per 1 januari 2018 uppgå till cirka 36 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor inklusive hyresgarantier. Detta motsvarar 7,0 procent avkastning respektive 7,8 procent avkastning räknat på underliggande fastighetsvärde.

Två av varandra oberoende externa värderingsinstitut har värderat fastighetsbeståndet. Genomsnittet av dessa båda bedömningar av fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgår till cirka 541 miljoner kronor. Poularde har ställt ut hyresgarantier avseende befintliga vakanser om fyra miljoner kronor per år under tre år. Värderingen ovan är gjord utan hänsyn till dessa hyresgarantier. Förvärven baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 514 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.  Avdraget uppgår till cirka 14 miljoner kronor. 

Förvärven finansieras initialt genom banklån om 214 miljoner kronor och resterande del med emissionslikvid från Företrädesemissionen. Tillträde beräknas ske under första kvartalet 2018.

Styrelsen avser att kalla till sådan extra bolagsstämma som beräknas hållas den 5 februari 2018. Styrelseledamoten Lars Göran Bäckvall har ej deltagit i styrelsens beredning av förvärven. Om förvärven inte fullföljs av någon anledning, avser NP3 att använda emissionslikviden till andra fastighetsförvärv och investeringar i befintliga fastigheter.

JLL Capital Markets är fastighetsrådgivare till NP3 i samband med förvärven och Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till NP3 i samband med företrädesemissionen.

Fler Nyheter från förstasidan

Porträtt

”Det kan leda till en krasch för dem”

Analytisk. Han valde fastighetsmarknaden framför en it-bransch i startgroparna och han har varit involverad i Sveriges största fastighetstransaktion. Men det är framför allt på Skandia Fastigheter som Åke Pettersson har gjort avtryck. Möt bolagets nya vd.

Klassiskt hotell i Stockholm sålt efter kort innehav

Affär som ägt rum under FV:s radar under sommaren.

Drar tillbaka säljplan för del av landmärke i Stockholm

12.000 kvm nyutvecklade lokaler. Ligger i det hetaste utvecklingsområdet i Stockholm.

Japanska Muji öppnar sin största butik i Europa i city

Butiken i centrala Stockholm kommer bli kedjans största i Europa.

Wihlborgs säljer landmärke

Avyttrar för 720 miljoner kronor.

Historiskt kontorsbygge för Kungsleden när Eden startas

Genomfört två uthyrningar i det allt hetare området. Se flera bilder.

Topprankade rådgivare startar eget

Två av de mest välkända rådgivarna. Berättar om planerna för Fastighetsvärlden.

Klart vem som flyttar in i Probitas projekt posthuset

Snabbväxande bolag lägger beslag på nyrenoverade kontorslokaler vid Odenplan.

Han blir ny vd vid Castellum i Stockholm

Klart med vem som ersätter sparkade Anders Nilsson. Blir ansvarig för bestånd som nästan är värt 30 miljarder kronor.

Bildextra: Fabege planerar för hela 400.000 kvm kontor

Klaus Hansen Vikström om bolagets planerade jättesatsning i Flemingsberg. Motsvarar mer än 35 Hötorgsskrapor.

Skola kan rädda Oscars förfallna lyxiga projektplan

Miljardprojektet på Lilla Essingen skjuts allt mer på framtiden. Nu kan det bli en annan verksamhet.

Japanska storköparen nobbar grannfastigheten

En av de största styckeaffärerna i Sverige på länge väntas.

Hyr ut vid Sergels torg

Hyr lokalerna högst upp. Tar över efter en advokatfirma.

Tillbaka till förstasidan