NP3 köper för 514 mkr från sin huvudägare

NP3 Fastigheter AB har ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd i främst Sundsvall med cirka 82.000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 23 fastigheter. Köpeskillingen uppgår till 514 miljoner kronor, till en initial avkastning motsvarande 7,0 procent.

Fastigheterna förvärvas huvudsakligen från Poularde AB som ägs av NP3:s huvudägare och tillika styrelseledamot Lars Göran Bäckvall.

JLL Capital Markets är fastighetsrådgivare till NP3 i affären.

Med anledning av Poulardes närståendeställning till NP3 är förvärven villkorade av en extra bolagsstämmas godkännande. Styrelsen har, under förutsättning av bolagstämmans godkännande, bland annat för att finansiera nämnda förvärv, beslutat om en nyemission av preferensaktier om cirka 300 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sagax, Länsförsäkringar Fastighetsfond och Fjärde AP-fonden som jämte Lars Göran Bäckvall är NP3:s största aktieägare kommer att rösta för förvärven och företrädesemissionen samt kommer att teckna sina andelar av företrädesemissionen.

Fastigheterna förvärvas i bolagsform genom förvärv av samtliga aktier i Norrlandspojkarna Fastighetsaktiebolag och Industrifastigheter i Timrå AB. Fastighetsbeståndet består av totalt 82.000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 23 fastigheter, varav 19 stycken är belägna i Sundsvalls kommun. Totalt uppgår markarealen till 450.000 kvm. 

Per 1 januari 2018 kommer det årliga hyresvärdet att uppgå till 56,5 miljoner kronor och de kontrakterade intäkterna på årsbasis uppgår till 45,0 miljoner kronor, vilket innebär en ekonomisk uthyrningsgrad om 80 procent. De tre största hyresavtalen svarar för 21 procent av hyresintäkterna. Den genomsnittliga hyresavtalslängden för hela beståndet uppgår till cirka 4 år. Driftnetto exklusive hyresgarantier kommer på årsbasis per 1 januari 2018 uppgå till cirka 36 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor inklusive hyresgarantier. Detta motsvarar 7,0 procent avkastning respektive 7,8 procent avkastning räknat på underliggande fastighetsvärde.

Två av varandra oberoende externa värderingsinstitut har värderat fastighetsbeståndet. Genomsnittet av dessa båda bedömningar av fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgår till cirka 541 miljoner kronor. Poularde har ställt ut hyresgarantier avseende befintliga vakanser om fyra miljoner kronor per år under tre år. Värderingen ovan är gjord utan hänsyn till dessa hyresgarantier. Förvärven baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 514 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.  Avdraget uppgår till cirka 14 miljoner kronor. 

Förvärven finansieras initialt genom banklån om 214 miljoner kronor och resterande del med emissionslikvid från Företrädesemissionen. Tillträde beräknas ske under första kvartalet 2018.

Styrelsen avser att kalla till sådan extra bolagsstämma som beräknas hållas den 5 februari 2018. Styrelseledamoten Lars Göran Bäckvall har ej deltagit i styrelsens beredning av förvärven. Om förvärven inte fullföljs av någon anledning, avser NP3 att använda emissionslikviden till andra fastighetsförvärv och investeringar i befintliga fastigheter.

JLL Capital Markets är fastighetsrådgivare till NP3 i samband med förvärven och Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till NP3 i samband med företrädesemissionen.

Fler Nyheter från förstasidan

Hyr ut 5.000 kvm i före detta hotellbyggnad i Bromma

Efter förvärvet 2011: ”Fastigheten har inte använts till sin fulla potential”.

Planerad storförsäljning i Göteborg avbryts

”Vi fortsätter vårt uppdrag att vårda och utveckla de aktuella husen.”

Atlasmuren köper från Genesta

Fastighet i Solna byter ägare efter tre år.

Bildextra: Här är Stordalens nya kontor i Arenastaden

FV har besökt navet för Stordalens svenska hotellimperium.

Rutger Arnhult in bakom Vernums ”Ikeatänk”

Vision att bli ett av Sveriges ledande bolag.

Tar in 1,5 miljard till ny fond

Investerar i flera fastighetssektorer i Norden.

NCC startar nya Nova om 10.000 kvm vid Järva krog

Har haft bra flyt i uthyrningsarbetet. Nu är det dags för tredje projektet i området. Kommer att ha tripplat totalytan.

Arlandastad lyfte med 20 procent men föll tillbaka

Se bilder och en film från noteringsceremonin.

Säljer sista huset på ön

Lokalt bolag gör sitt största förvärv när börsjätten säljer.

Säljer allt för 437 mkr

Läs om fyra cityfastigheterna som ingår i transaktionen.

Logistikjättar utvecklar för 284 mkr norr om Stockholm

Internationell duo ser stor potential i området.

SHH i udda förvärv – köper nyproducerat

Läs om bolaget strategi för att bygga upp en egen förvaltningsportfölj. Siktar på 2 miljarder på två år.

Säljer för 435 mkr

Bostadsprojekt i Enköping ovanpå dagligvarubutik.

Förvärvar av Bonnier-koncernen för kvarts miljard

28.700 kvm industri- och kontorsfastigheter i sex svenska städer.

Tillbaka till förstasidan