NP3 köper för 514 mkr från sin huvudägare

NP3 Fastigheter AB har ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd i främst Sundsvall med cirka 82.000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 23 fastigheter. Köpeskillingen uppgår till 514 miljoner kronor, till en initial avkastning motsvarande 7,0 procent.

Fastigheterna förvärvas huvudsakligen från Poularde AB som ägs av NP3:s huvudägare och tillika styrelseledamot Lars Göran Bäckvall.

JLL Capital Markets är fastighetsrådgivare till NP3 i affären.

Med anledning av Poulardes närståendeställning till NP3 är förvärven villkorade av en extra bolagsstämmas godkännande. Styrelsen har, under förutsättning av bolagstämmans godkännande, bland annat för att finansiera nämnda förvärv, beslutat om en nyemission av preferensaktier om cirka 300 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sagax, Länsförsäkringar Fastighetsfond och Fjärde AP-fonden som jämte Lars Göran Bäckvall är NP3:s största aktieägare kommer att rösta för förvärven och företrädesemissionen samt kommer att teckna sina andelar av företrädesemissionen.

Fastigheterna förvärvas i bolagsform genom förvärv av samtliga aktier i Norrlandspojkarna Fastighetsaktiebolag och Industrifastigheter i Timrå AB. Fastighetsbeståndet består av totalt 82.000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 23 fastigheter, varav 19 stycken är belägna i Sundsvalls kommun. Totalt uppgår markarealen till 450.000 kvm. 

Per 1 januari 2018 kommer det årliga hyresvärdet att uppgå till 56,5 miljoner kronor och de kontrakterade intäkterna på årsbasis uppgår till 45,0 miljoner kronor, vilket innebär en ekonomisk uthyrningsgrad om 80 procent. De tre största hyresavtalen svarar för 21 procent av hyresintäkterna. Den genomsnittliga hyresavtalslängden för hela beståndet uppgår till cirka 4 år. Driftnetto exklusive hyresgarantier kommer på årsbasis per 1 januari 2018 uppgå till cirka 36 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor inklusive hyresgarantier. Detta motsvarar 7,0 procent avkastning respektive 7,8 procent avkastning räknat på underliggande fastighetsvärde.

Två av varandra oberoende externa värderingsinstitut har värderat fastighetsbeståndet. Genomsnittet av dessa båda bedömningar av fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgår till cirka 541 miljoner kronor. Poularde har ställt ut hyresgarantier avseende befintliga vakanser om fyra miljoner kronor per år under tre år. Värderingen ovan är gjord utan hänsyn till dessa hyresgarantier. Förvärven baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 514 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.  Avdraget uppgår till cirka 14 miljoner kronor. 

Förvärven finansieras initialt genom banklån om 214 miljoner kronor och resterande del med emissionslikvid från Företrädesemissionen. Tillträde beräknas ske under första kvartalet 2018.

Styrelsen avser att kalla till sådan extra bolagsstämma som beräknas hållas den 5 februari 2018. Styrelseledamoten Lars Göran Bäckvall har ej deltagit i styrelsens beredning av förvärven. Om förvärven inte fullföljs av någon anledning, avser NP3 att använda emissionslikviden till andra fastighetsförvärv och investeringar i befintliga fastigheter.

JLL Capital Markets är fastighetsrådgivare till NP3 i samband med förvärven och Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till NP3 i samband med företrädesemissionen.

Fler Nyheter från förstasidan

Stordalen köper i svenskt turistparadis

Gör fastighetsköp utanför Norden. Läs även om norrmannens övriga fastighetsbestånd.

Här är NCC:s nya kontorssatsning

Redo för ny investering i Stockholm.

Arenabeslut i Göteborg skjuts upp – igen

Beslut kan fattas första januari 2020.

Värdet på säljaktuella Vällingby Centrum

Prioriterat att kontraktera rådgivningsbolag.

Lista: 36 nya i Gallerian – men tuffa utmaningar återstår

Flera butikslokaler på andra våningsplanet ännu tomma – mitt i Stockholm.

Fastighetsjuridik

Momsfrågan spökar kring coworking

Experter på Svalner går igenom riskerna.

Här är fastigheten som är värd nästan 10 miljarder

FV berättar om landets dyraste fastighet. Ökat i värde 115 procent på nio år.

Köper vårdfastigheter i Finland och kontor i Sverige

”Förvärvet innebär ett viktigt steg in i segmentet för äldreboenden i Finland”.

Första hyresgästen klar för jätteprojektet Varvsstaden

Välkänd arkitektfirma gör den första kontorsförhyrningen.

Två nya ägare till Lansa – vill dubbla till 7 miljarder

Vd Claes Malmkvist berättar om de framtida utmaningarna för det unga bolaget.

Här är norska krogkedjans expansionsplaner i Sverige

Familjeföretaget skyndar långsamt.

Storägare stöder jätteköpet av Hemfosa

Kämpar för att få igenom köpet av 40-miljardersbolaget.

”Etiska hackare” hyr 2.000 kvm – flyttar inom CBD

Lämnar Kungsgatan för att flytta till större lokaler nära Sergels torg.

Rutger Arnhult tar över stort projekt efter Björn Ulvaeus

Vill utöka projektet till 70.000 kvm. Planerar för bland annat 1.000 mindre bostäder.

Tillbaka till förstasidan