Nordea: ”Skruvarna dras åt”

Energikrisen sätter euroområdet i chock samtidigt som centralbankerna höjer räntan i snabb takt för att dämpa skyhög inflation. Hushåll och företag kastas ut på en ny spelplan med väsentligt ändrade förutsättningar. Skruvarna dras åt alltmer. Det konstaterar Nordea i en ny konjunturrapport.

Annons

Konjunkturen viker på bred front när kostnaderna stiger och de finansiella förhållandena stramas åt. Svensk BNP faller med 0,5 procent nästa år och BNP-tillväxten stannar på svaga 1,0 procent 2024, säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom.

Hushållen spelar en nyckelroll i inhemsk efterfrågan och sätts på prov då i stort sett allt blir dyrare samtidigt som räntan höjs snabbt. En stark arbetsmarknad i utgångsläget agerar krockkudde, men arbetslösheten bottnar nu och stiger med drygt en procentenhet under nästa år.

‑ Sammantaget pressas hushållen från i stort alla håll. Reallönerna faller i den snabbaste takten på minst 30 år samtidigt som bostadsmarknaden gungar. Hushållen blir försiktigare och den privata konsumtionen krymper nästa år, säger Annika Winsth.

Riksbanken höjer styrräntan snabbt under hösten till 2,25 procent och fortsätter upp till 2,50 procent i början av nästa år. Det är en mycket kraftig åtstramning på kort tid. Trots räntehöjningar förblir kronan svag.

‑ Osäkerheterna är många och svåra att förutse, både globalt och i den inhemska ekonomin. Dessvärre bidrar energikris, skyhög inflation och snabbt stigande räntor till att riskerna för en sämre utveckling överväger, säger Annika Winsth.

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan