Nischer köper för 125 miljoner

Nischer Properties har ingått avtal med ägarna till Eriksson Pettersson Fastigheter om förvärv av samtliga aktier i bolaget. Totalt ingår 25 fastigheter i transaktionen.

I affären ingår 23 bostadsfastigheter och två kommersiella fastigheter. Bostadsfastigheterna är belägna i Kristinehamn, Säffle, Bengtsfors och Götene. De kommersiella fastigheterna är belägna i Trollhättan och Kristinehamn.

Aktierna i bolaget förvärvas för en köpeskilling som baseras på ett överenskommet sammanlagt värde på fastigheterna om 124,2 miljoner kronor.

Bostadsfastigheterna har en total uthyrningsbara ytan om 18.550 kvm och de kommersiella fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 9.500 kvm. Det uppskattade årliga driftnettot från fastigheterna uppgår till ca 8,7 MSEK. Driftnettot bedöms kunna öka genom aktiv förvaltning och omförhandlingar med hyresgästerna.

Dotterbolagen har en sammanlagd bankskuld om ca 71,0 MSEK och överlåtelsen är villkorad av att Nischer kan överta eller refinansiera bankskulden på tillträdesdagen. Tillträde ska ske det månadsskifte som inträffar närmast efter att villkoret har uppfyllts. Tillträde förväntas ske under första kvartalet 2023.

Utöver att överta (eller refinansiera) bankskulden ska Nischer vid tillträdet lösa bolaget och dotterbolagens skulder till säljarna om högst 3,0 Mkr samt betala en köpeskilling för aktierna i bolaget om preliminärt 53,8 Mkr.

Hela köpeskillingen ska betalas genom nyemitterade aktier i Nischer vilka ska emitteras till en teckningskurs om 7,0 kronor per Nischer-aktie.

Born Advokater har varit legala rådgivare till Nischer i transaktionen.

Missa inte! Fastighetsdagen Göteborg

Den 27 april är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Fastighetsdagen Göteborg. Det äger rum på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Rik privatfamilj vill köpa – redo förvärva för miljarder

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan