Nischer köper för 125 miljoner

Nischer Properties har ingått avtal med ägarna till Eriksson Pettersson Fastigheter om förvärv av samtliga aktier i bolaget. Totalt ingår 25 fastigheter i transaktionen.

Annons

I affären ingår 23 bostadsfastigheter och två kommersiella fastigheter. Bostadsfastigheterna är belägna i Kristinehamn, Säffle, Bengtsfors och Götene. De kommersiella fastigheterna är belägna i Trollhättan och Kristinehamn.

Aktierna i bolaget förvärvas för en köpeskilling som baseras på ett överenskommet sammanlagt värde på fastigheterna om 124,2 miljoner kronor.

Bostadsfastigheterna har en total uthyrningsbara ytan om 18.550 kvm och de kommersiella fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 9.500 kvm. Det uppskattade årliga driftnettot från fastigheterna uppgår till ca 8,7 MSEK. Driftnettot bedöms kunna öka genom aktiv förvaltning och omförhandlingar med hyresgästerna.

Dotterbolagen har en sammanlagd bankskuld om ca 71,0 MSEK och överlåtelsen är villkorad av att Nischer kan överta eller refinansiera bankskulden på tillträdesdagen. Tillträde ska ske det månadsskifte som inträffar närmast efter att villkoret har uppfyllts. Tillträde förväntas ske under första kvartalet 2023.

Utöver att överta (eller refinansiera) bankskulden ska Nischer vid tillträdet lösa bolaget och dotterbolagens skulder till säljarna om högst 3,0 Mkr samt betala en köpeskilling för aktierna i bolaget om preliminärt 53,8 Mkr.

Hela köpeskillingen ska betalas genom nyemitterade aktier i Nischer vilka ska emitteras till en teckningskurs om 7,0 kronor per Nischer-aktie.

Born Advokater har varit legala rådgivare till Nischer i transaktionen.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan