Negativt nettoflyttningstal hos Klövern i år

Förvaltningsresultatet minskade betydligt under årets första nio månader hos Klövern. Förklaringen sägs till största delen bero på de betydande försäljningar som gjordes under 2019.

I sin kommentar till niomånaders esultatet säger vd Rutger Arnhult att Klöverns resultat ligger i linje med hans förväntningar och där både intäkterna och driftöverskottet för jämförbart bestånd var på samma nivå som motsvarande period 2019.

Men Klövern har nu tre kvartal med negativt flyttningsnetto där den externa nettoinflyttningen uppgick till –46 mkr under det tredje kvartalet. Det sägs vara en direkt effekt av det första halvårets avmattning på uthyrningsmarknaden. Den enskilt största förklaringen till den negativa nettoinflyttningen är en avflyttning av ett hotell vilket haft en påverkan om –16 mkr. Hotellet är dock, från och med oktober, i drift igen.

Företagets pågående projekt förväntas dock ha en stor positiv effekt på nettoinflyttningen under de kommande två åren. . Den 30 september utgjorde förädlingsfastigheter 16 procent av Klöverns totala fastighetsvärde och under årets första nio månader uppgick investeringarna till 1.710 mkr.

Ur Klöverns delår jan-sept 2020:

  • Intäkterna uppgick till 2.457 mkr (2738). Minskningen beror främst på försäljning av fastigheter under 2019, bland annat hela beståndet i Karlstad och samtliga förvaltningsfastigheter i Örebro.
  • I jämförbart bestånd, dvs fastigheter som ägts under hela 2019 och 2020, uppgick intäkterna till 2.350 mkr (2.357).
  • Driftöverskottet uppgick till 1.664 mkr (1.894). I jämförbart bestånd uppgick driftöverskottet till 1.615 mkr (1.615).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 982 mkr (1.149).
  • Resultatet före skatt uppgick till 1.661 mkr (2.140) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 1.299 mkr (1.688) motsvarande 1,20 kr (1,68) per stamaktie.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 818 mkr (1.097).
  • Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 246 mkr (241).
  • Efter tillträde av 6 fastigheter för 2.334 mkr, frånträde av 3 fastigheter för 379 mkr och investeringar om 1.710 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 56.619 mkr.
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,6 (2,7), belåningsgraden till 53 procent (50) och den justerade soliditeten till 40,2 procent (43,5).
  • Substansvärdet per stamaktie (NRV) uppgick till 22,10 kr (21,17).

Fler Nyheter från förstasidan

”Foppa” har sålt vackra Handelsbankshuset

Den tidigare hockeystjärnan har avyttrat centralt belägen fastighet.

Uppgift: Två svenska bolag i huggsexa med SBB

Kamp om 50-miljardersbolaget. Flera svenska bolag kan vara inblandade. Läs kommentarer från vd:arna.

SBB lägger ett jättebud på norska Entra – nobbas

Ilija Batljans mål är att skapa den ledande europeiska aktören inom samhällsfastigheter. FV berättar vad som ingår i beståndet. Men budet har inte mötts av en öppen famn.

FV avslöjar: De tar över vd-stolen vid Niam

Läs om de stora investeringsplanerna och flera kommentarer från styrelseordförande och den nya ledningen.

Topplista

40 högst avlönade direktörerna 2019

Se löneuppgift, löneutveckling och bonus för 40 bygg- och fastighetstoppar.

Lokal aktör uppför hotell i nya stadsdelen

Planerar även för kontor.

PR-byrån för branschen får kunglig glans

Efter att ha varit igång i drygt ett år, och med ett 25-tal uppdragsgivare, rekryterar TFZ nu en senior toppkraft.

Tidigare konsult-topp startar fastighetsbolag

Under namnet Harvesta Fastigheter ska opportunistiska investeringar göras över hela landet.

Utmanaren Obos Nya Hem slår till med 08-förvärv

Nu ökar den norska jätten tempot i Sverige.

Trippelförvärvar för kvarts miljard – i Småland

Växer ytterligare inom segmenten lättindustri/logistik. Bland tidigare ägare finns en uppmärksammad entreprenör.

Sigillet köper för 280 mkr

Affär med nästan 200 nybyggda hyresrättslägenheter.

Här skapar Klövern världens största padelcenter

Satsningen på den populära racketsporten fortsätter. Tidigare storsatsning knäcktes av covid-19.

Sehlhall säljer i Täby och Upplands Väsby

Växande aktör inom samhällsfastigheter utökar.

Slår till och köper vid Östermalmstorg för 640 mkr

Känd näringslivsperson förvärvar. Läs om kvadratmeterpriset.

Tillbaka till förstasidan