Negativt nettoflyttningstal hos Klövern i år

Förvaltningsresultatet minskade betydligt under årets första nio månader hos Klövern. Förklaringen sägs till största delen bero på de betydande försäljningar som gjordes under 2019.

I sin kommentar till niomånaders esultatet säger vd Rutger Arnhult att Klöverns resultat ligger i linje med hans förväntningar och där både intäkterna och driftöverskottet för jämförbart bestånd var på samma nivå som motsvarande period 2019.

Men Klövern har nu tre kvartal med negativt flyttningsnetto där den externa nettoinflyttningen uppgick till –46 mkr under det tredje kvartalet. Det sägs vara en direkt effekt av det första halvårets avmattning på uthyrningsmarknaden. Den enskilt största förklaringen till den negativa nettoinflyttningen är en avflyttning av ett hotell vilket haft en påverkan om –16 mkr. Hotellet är dock, från och med oktober, i drift igen.

Företagets pågående projekt förväntas dock ha en stor positiv effekt på nettoinflyttningen under de kommande två åren. . Den 30 september utgjorde förädlingsfastigheter 16 procent av Klöverns totala fastighetsvärde och under årets första nio månader uppgick investeringarna till 1.710 mkr.

Ur Klöverns delår jan-sept 2020:

  • Intäkterna uppgick till 2.457 mkr (2738). Minskningen beror främst på försäljning av fastigheter under 2019, bland annat hela beståndet i Karlstad och samtliga förvaltningsfastigheter i Örebro.
  • I jämförbart bestånd, dvs fastigheter som ägts under hela 2019 och 2020, uppgick intäkterna till 2.350 mkr (2.357).
  • Driftöverskottet uppgick till 1.664 mkr (1.894). I jämförbart bestånd uppgick driftöverskottet till 1.615 mkr (1.615).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 982 mkr (1.149).
  • Resultatet före skatt uppgick till 1.661 mkr (2.140) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 1.299 mkr (1.688) motsvarande 1,20 kr (1,68) per stamaktie.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 818 mkr (1.097).
  • Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 246 mkr (241).
  • Efter tillträde av 6 fastigheter för 2.334 mkr, frånträde av 3 fastigheter för 379 mkr och investeringar om 1.710 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 56.619 mkr.
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,6 (2,7), belåningsgraden till 53 procent (50) och den justerade soliditeten till 40,2 procent (43,5).
  • Substansvärdet per stamaktie (NRV) uppgick till 22,10 kr (21,17).

Fler Nyheter från förstasidan

Wallenstam avslutar veckan med miljardaffär

Säljer bostäder på nivån 70.000–75.000 kronor per kvadratmeter.

Daniel Kindberg frias

”Gud va skönt”. Dömdes till tre års fängelse i tingsrätten.

Selin och Arnhult besegrade norska oljemiljardärer

Köper för 13,5 miljarder och bolaget når därmed 78 miljarder. Läs om beståndet.

Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Aktier för över 60 miljoner omsatta under första timmarnas handel.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Skanska bygger upp nytt fastighetsbestånd

Introducerar en ny verksamhetsgren för att behålla fastigheter långsiktigt.

Oscar säljer ännu ett tänkt lyxprojekt

Efter 79&Park, Norra Tornen och Primus så skulle detta resulterat i nästan 200 bostäder. FV avslöjar.

Newsec får ny vd – satsar även på övriga Europa

Läs om nya storsatsningen. Nya vd:n berättar för FV.

KlaraBo drog 45 procent i inledande handel

Kursrusning när KlaraBo började att handlas, efter kraftig överteckning i nyemissionen.

Duo säljer för för hela 3 miljarder

Läs om vilka fastigheter som ingår i transaktionen.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.

Tessin Properties förvärvar sin första fastighet

Premiärförvärvet är avklarat. Läs om objektet och detaljerna.

Granit passerar 5 miljarder

Läs om Tenzingbolagets senaste förvärv.

Swiss Life i mål med köp för hela 13 miljarder

Fv berättar om de mest kända fastigheterna.

Tillbaka till förstasidan