Negativt nettoflyttningstal hos Klövern i år

Förvaltningsresultatet minskade betydligt under årets första nio månader hos Klövern. Förklaringen sägs till största delen bero på de betydande försäljningar som gjordes under 2019.

I sin kommentar till niomånaders esultatet säger vd Rutger Arnhult att Klöverns resultat ligger i linje med hans förväntningar och där både intäkterna och driftöverskottet för jämförbart bestånd var på samma nivå som motsvarande period 2019.

Men Klövern har nu tre kvartal med negativt flyttningsnetto där den externa nettoinflyttningen uppgick till –46 mkr under det tredje kvartalet. Det sägs vara en direkt effekt av det första halvårets avmattning på uthyrningsmarknaden. Den enskilt största förklaringen till den negativa nettoinflyttningen är en avflyttning av ett hotell vilket haft en påverkan om –16 mkr. Hotellet är dock, från och med oktober, i drift igen.

Företagets pågående projekt förväntas dock ha en stor positiv effekt på nettoinflyttningen under de kommande två åren. . Den 30 september utgjorde förädlingsfastigheter 16 procent av Klöverns totala fastighetsvärde och under årets första nio månader uppgick investeringarna till 1.710 mkr.

Ur Klöverns delår jan-sept 2020:

  • Intäkterna uppgick till 2.457 mkr (2738). Minskningen beror främst på försäljning av fastigheter under 2019, bland annat hela beståndet i Karlstad och samtliga förvaltningsfastigheter i Örebro.
  • I jämförbart bestånd, dvs fastigheter som ägts under hela 2019 och 2020, uppgick intäkterna till 2.350 mkr (2.357).
  • Driftöverskottet uppgick till 1.664 mkr (1.894). I jämförbart bestånd uppgick driftöverskottet till 1.615 mkr (1.615).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 982 mkr (1.149).
  • Resultatet före skatt uppgick till 1.661 mkr (2.140) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 1.299 mkr (1.688) motsvarande 1,20 kr (1,68) per stamaktie.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 818 mkr (1.097).
  • Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 246 mkr (241).
  • Efter tillträde av 6 fastigheter för 2.334 mkr, frånträde av 3 fastigheter för 379 mkr och investeringar om 1.710 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 56.619 mkr.
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,6 (2,7), belåningsgraden till 53 procent (50) och den justerade soliditeten till 40,2 procent (43,5).
  • Substansvärdet per stamaktie (NRV) uppgick till 22,10 kr (21,17).

Fler Nyheter från förstasidan

Lista: Så många åker bolagen till Almedalsveckan

I många fall något färre deltagare. Ett stort bolag nobbar helt.

SBB rusade – steg med 18%

Uppåt på börsen under torsdagen.

Randviken säljer för 490 mkr

23.000 kvm och hyresintäkter på 26,4 mkr/år.

SBB ökar säljtakten – avyttrar för hela 860 mkr

Avyttrar fyra fastigheter till två aktörer,

Hon blir ny vd för 67-miljarderbolag

Välkänd person blir vd för bolag med 28.000 bostäder.

Vill stoppa kriminella i fastighetsbanschen

Affärer ska kunna stoppas. Morgan Johansson: ”Den svenska fastighets­marknaden kan enkelt utnyttjas av den organiserade brottsligheten”.

Realplay

Online på väg att möta offline

Den vanliga butikshandeln upplever något av ett uppsving just nu. E-handeln kommer dock mer än dubblas fram till 2030 tror experter. Men ska det ske genom hemleveranser, ombud, boxar eller olika hybridformer?

Hoppar av skolköp från Sisab

”Försvårar för planeringen av finansieringen”.

Nye Åhlénsägaren: ”Dags att tänka över hyresnivåerna”

Åhléns nya storägare Ayad Al Saffar i FV-intervju om expansionsplaner, vägen till framgång, hyresnivåer och om sen på att äga fastigheter.

Wonna I de Jong förvärvar stort på Östermalm

Miljardaffär med stor fastighet.

Miljardköper igen efter nya hotläget – Balderbolag säljer

Har ägt sedan 2014. Fastighetsvärdet upp 167 procent på åtta år.

Klassiska Gondolen byter ägare

Renoveras och öppnar på nytt nästa år. Lallerstedt lämnar. Klart med ny aktör.

Beskedet: Grönan byggs ut

Ökar nöjesparkens yta med 20 procent.

Köper 10.000 kvm i Helsingborg

Fastighet som ligger i Väla.

Tillbaka till förstasidan