Negativt nettoflyttningstal hos Klövern i år

Förvaltningsresultatet minskade betydligt under årets första nio månader hos Klövern. Förklaringen sägs till största delen bero på de betydande försäljningar som gjordes under 2019.

I sin kommentar till niomånaders esultatet säger vd Rutger Arnhult att Klöverns resultat ligger i linje med hans förväntningar och där både intäkterna och driftöverskottet för jämförbart bestånd var på samma nivå som motsvarande period 2019.

Men Klövern har nu tre kvartal med negativt flyttningsnetto där den externa nettoinflyttningen uppgick till –46 mkr under det tredje kvartalet. Det sägs vara en direkt effekt av det första halvårets avmattning på uthyrningsmarknaden. Den enskilt största förklaringen till den negativa nettoinflyttningen är en avflyttning av ett hotell vilket haft en påverkan om –16 mkr. Hotellet är dock, från och med oktober, i drift igen.

Företagets pågående projekt förväntas dock ha en stor positiv effekt på nettoinflyttningen under de kommande två åren. . Den 30 september utgjorde förädlingsfastigheter 16 procent av Klöverns totala fastighetsvärde och under årets första nio månader uppgick investeringarna till 1.710 mkr.

Ur Klöverns delår jan-sept 2020:

  • Intäkterna uppgick till 2.457 mkr (2738). Minskningen beror främst på försäljning av fastigheter under 2019, bland annat hela beståndet i Karlstad och samtliga förvaltningsfastigheter i Örebro.
  • I jämförbart bestånd, dvs fastigheter som ägts under hela 2019 och 2020, uppgick intäkterna till 2.350 mkr (2.357).
  • Driftöverskottet uppgick till 1.664 mkr (1.894). I jämförbart bestånd uppgick driftöverskottet till 1.615 mkr (1.615).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 982 mkr (1.149).
  • Resultatet före skatt uppgick till 1.661 mkr (2.140) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 1.299 mkr (1.688) motsvarande 1,20 kr (1,68) per stamaktie.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 818 mkr (1.097).
  • Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 246 mkr (241).
  • Efter tillträde av 6 fastigheter för 2.334 mkr, frånträde av 3 fastigheter för 379 mkr och investeringar om 1.710 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 56.619 mkr.
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,6 (2,7), belåningsgraden till 53 procent (50) och den justerade soliditeten till 40,2 procent (43,5).
  • Substansvärdet per stamaktie (NRV) uppgick till 22,10 kr (21,17).

Fler Nyheter från förstasidan

Klart: SBB i mål med affär om 22 mdr – årets största

Ny köpare steg in i affären. Läs om vad som ingår. Oklart kring rabatt eller premium.

”Vi måste göra mycket bättre än hittills”

Tidigare toppolitiker som nu har tung roll inom fastighetsbranschen.

Catena tar in 1,6 miljarder via nyemission

Möjliggör fortsatt genomförande av bolagets projekt men skapar även möjlighet att utnyttja förvärvsmöjligheter som kan dyka upp.

Affär för hela 3 miljarder i CBD pausad

Stor nybyggd fastighet med ett av världens mest kända varumärken som hyresgäst. FV berättar det senaste.

FV avslöjar: Så högt blev rekordpriset vid Stureplan

Läs även om andra affärer med rekordhöga kvadratmeterpriser.

”De redan höga riskerna har ökat ytterligare”

Finansinspektionen i ny rapport. I ett speciellt stresstest av fastighetsbolagen framgår att refinansieringsrisken är förhöjd.

Grönt ljus för SBB:s stora detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen meddelar beslut.

Topptrio skapar nytt rådgivningsbolag

Läs om personerna som finns med bakom.

Logistea når 4,6 miljarder

Genomför ett förvärv för nästan 300 miljoner kronor.

Stureplansaffär klar – känd duo slår till igen

Det kan röra sig om en ny rekordaffär prismässigt, enligt FV:s kännedom.

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Topplista

Klart: Ny Mäktigaste

Tronskifte i toppen. Hela omröstningen 50 Mäktigaste 2022 nu redovisad.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Tillbaka till förstasidan