Huvudentrén centralt placerad mot Kristinebergs Slottsväg. Illustration: White arkitekter.

NCC kan ta revansch för bakslaget med Telia

46.000 kvm kontor – Bråk kring skyddsavstånd. Kommunstyrelsen i Stockholm föreslår att kommunfullmäktige att detaljplan för fastigheten Kristineberg 1:10 på västra Kungsholmen antas. Det handlar om den fastighet dit Teliasonera i maj 2013 lät meddela att man skulle flytta sitt huvudkontor för en förhyrning om 50.000 kvm. Elva månader senare sprack det avtalet eftersom NCC inte erhållit de myndighetsbeslut som krävdes för att dra igång bygget (läs mer här och här). Närheten till Essingeleden och ett antal ekar spökade.

Länsstyrelsen har utökat skyddsavståndet från 25 till 40 meter från primärleder för farligt gods. Nu driver NCC och Stockholm stad ett förslag där som innehåller ett antal skyddsåtgärder, såsom brandsäkrade fasader och glaspartier. Dessutom flyttas de två nordliga huskropparna tillbaka 5 meter och trapphus ska inte få finnas inom tio meters avstånd från den aktuella fasaden.

Förslaget innebär en kontorsbyggnad på sex–sju våningar fördelat på fyra huskroppar.  Kontorshusen planeras med en total yta av cirka 64.000 kvm varav ljus BTA på 46.000 kvm.

Stockholm stad konstaterar att om Länsstyrelsens skyddsavstånd ska gälla så ”skulle stora markytor blir oanvändbara samtidigt som det skulle få mycket liten effekt på risknivån inom planområdet” och konstaterar vidare att det är ”är detta en dålig hushållning med markresurser”.

Stadsbyggnadskontoret redovisar istället förslag som man anser motsvarar det skydd som ytterligare 5–15 meter skyddszon skulle innebära. Det handlar om byggnaders fasader ska utföras i obrännbart material samt med fönster/glaspartier i lägst härdat och/eller laminerat glas som klarar uppvärmning till 300 grader under 30 minuter.

Byggnadernas stommar ska inom 40 meter från vägen dimensioneras för att hindra fortskridande ras. Dimensionerande kraft motsvarar en explosion om 100 kg massexplosivt ämne med ett avstånd om 25 meter från husfasad.

Angående ekarna ska det läggas större kraft på att bevara dessa på andra ställen i närområdet, till exempel öster om slottet (utanför planområdet).

Fastighetsvärlden Idag 2016-06-20

Planområdet ligger intill Essingeleden och Drottningholmsvägen.
Planområdet ligger intill Essingeleden och Drottningholmsvägen.

Missa inte! Uppsalamarknaden 2020 – årets stora mötesplats om marknad, investeringsläge och stadsutveckling i Uppsala med omnejd

25 september 2020, Uppsala.
Klicka här för mer info!

Fler Nyheter från förstasidan

SBB närmar sig 5 mdr i försäljningar – gör ny affär

Batljan: ”Hög efterfrågan på våra kassaflödesfastigheter”.

Här vill Stockholms stad överdäcka

Fyra platser pekas ut.

Utvecklar för 1,85 miljarder kronor i Danderyd

Förstärker Danderyds sjukhus med ny byggnad med helikopterplatta.

Kl 23.00: Oscar presenterar siffrorna för Q1

Läs om hur få bostäder som sålts och om hur kraftigt personalstyrkan bantats. OP berättar även att man snabbt vill sälja en fastighet.

Erik Selin: ”Oerhört förvånad”

Balders storägare och vd kommenterar misstankarna för Fastighetsvärlden.

Expert på EBM: "Många får guldfeber när det hettar till"

Expert på insiderbrott berättar för FV.

Skanska vill bygga 30.000 kvm centralt

Vill kopiera succén från centrala Malmö.

Niam slår till och köper nästan tusen bostäder

Säljaren minskar överraskande på beståndet.

Atrium Ljungberg köper klassiskt kontor i Sundbyberg

Omfattar drygt 8.000 kvadratmeter uthyrbar yta.

Så stor blir Oscars förlust – preliminära siffror

FV granskar den icke-formella årsredovisningen.

Så ser prislappen ut för Hagastadens nya landmärke

Cirkelformad prestigebyggnad om 24.000 kvm lokaler.

Oscar ändrar datum – igen

Oscar Properties årsredovisning senareläggs ytterligare en gång.

Bruzelius lämnar Rikshem – klar för stort konsultbolag

Efter åtta år på Rikshem går Jacob Bruzelius vidare.

Klövern satsar på nytt kongress- och kulturhus

Frågan om den aktuella satsningen har varit aktuell under många år. 25.000 kvm lokaler utreds.

Tillbaka till förstasidan