NCC: ”2022 har varit mer utmanande än väntat”

Många siffror sämre än för 2021. NCC har visat sitt resultat för 2022.
– 2022 har varit mer utmanande än väntat, men vi står trots det väl rustade för framtiden med en bra orderstock, god efterfrågan i många segment, många stabila verksamheter och stark finansiell ställning, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

Styrelsen har föreslagit utdelning på 6,00 (6,00) per aktie för 2022, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vinst per aktie 10,29 SEK att jämföras med målet 16,00 SEK per aktie 2023.

Nyckeltalen för 2022:

 • Orderingången uppgick till 53 285 (55 786) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 54 198 (53 414) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 358 (1 825) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 299 (1 765) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 069 (1 508) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 10,29 (14,02) SEK

Fjärde kvartalet 2022:

 • Orderingången uppgick till 12 280 (16 059) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 16 018 (15 998) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 544 (605) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 520 (577) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 407 (538) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,13 (5,00) SEK

Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC:

– Sammantaget blev rörelseresultat och vinst per aktie betydligt lägre än förväntat, vilket naturligtvis är en besvikelse.

I delårsrapporten kommenterar han bland annat de olika affärsområdena:

– Property Development har resultatavräknat ett projekt i kvartalet och tre under året, och levererar ett rörelseresultat i nivå med föregående år. Fastighetsmarknaden är påverkad av det rådande ekonomiska läget vilket gör att det finns osäkerhet inför 2023. Vi kommer att söka möjligheter till nya projekt men samtidigt ställa höga krav för att starta dem och vi kommer att sälja projekt först när vi upplever att marknadsnivån är acceptabel.

Uthyrningen uppgick till 1 700 (14 400) kvadratmeter i det fjärde kvartalet och till 31 800 (56 900) under 2022. Under kvartalet tecknades totalt 5 (23) nya hyreskontrakt och under året tecknades 32 (68) nya hyreskontrakt.

Han avslutar med:

– Det är otvetydigt så att osäkerheten inför den ekonomiska utvecklingen de kommande åren är stor och påverkas av många komplexa faktorer. Vi är medvetna om detta. På kort sikt påverkas fastighetsmarknaden och projekt inom bostäder och kontor mest. Samtidigt finns det en stor och god marknad för infrastrukturprojekt, samhällsbyggnader, investeringar i tillväxtzoner och i grön omställning. En positiv signal i kvartalet var att företaget Cementa fick ett nytt fyraårigt tillstånd. Det är viktigt att tillståndsprocesserna i Sverige fortsätter att utvecklas, för att säkerställa industriell utveckling och tillgång till material.

Fler Nyheter från förstasidan

Logistea närmare drömprojekt om 380.000 kvm

Niklas Zuckerman: ”Samverkan har skett i god anda och tempo”.

”Ett gift med ett fult tryne”

Bostadsministern kommenterar situationen för FV.

Stort projekt mitt på Kungsholmen

Aktuellt med hotell och takbar.

Klart: Köper unika Kurön

Fem ö-fastigheter i Mälaren har fått en ny ägare.

Bilder: Rekordpris på nya lägenheter på Sandhamn

Läs om det nya projektet bredvid Seglarhotellet.

Försäljning i city avbruten

Buden nådde inte upp till prisförväntningarna.

Bilder: Klart för bygge i nationalstadsparken

Investering i hotell- och konferensanläggning. Se hur den välkända anläggningen kommer att utvecklas.

Randstad flyttar till Fabege

En av årets större uthyrningar.

Rullande nyemission skulle kunna ge 2,5 miljarder

SBB lägger fram förslaget med nya aktier som alternativ till kontanter.

Två nya till Sergelgatan

En snabbväxande öppnar mitt i Stockholm och en klädkedja byter läge.

Redo miljardköpa logistik och bostäder

Investeringschefen berättar vad bolaget vill förvärva. Sett prisskifte i marknaden.

The Works intar 2.500 kvm hos Hufvudstaden

Hyr 2.500 kvm högt upp i kommande projektfastighet.

Hyr hela 4.700 kvm för globalt huvudkontor

Lämnar OMX-huset som ägs av Fastpartner.

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Tillbaka till förstasidan