Nattsvarta siffror från Pandox

Det noterade fastighetsbolag som drabbats hårdast av covid 19 är hotellfastighetsbolaget Pandox som nu redovisar ett resultat som uppgick till –668 (407) miljoner kronor årets första kvartal.

Pandox har redovisat nyckeltalen för första kvartalet 2020. Föga förvånande så är det allt annat är en positiv läsning för bolagets aktieägare och övriga:

  • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 672 (685) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 11 procent justerat för valutakurseffekter
  • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 561 (583) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 12 procent justerat för valutakurseffekter
  • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 20 (95) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 78 procent justerat för valutakurseffekter
  • EBITDA uppgick till 538 (639) MSEK
  • Cash earnings uppgick till 262 (367) MSEK
  • Cash earnings per aktie uppgick till 1,43 (2,18) SEK
  • Periodens resultat uppgick till -668 (407) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -3,63 (2,43) SEK
  • I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter om -611 MSEK

Rubriken på vd-ordet, från Anders Nissen, lyder ”Respons, restart, reinvent!”. Han skriver vidare bland annat:

”Pandox bedömning är att aktivitetsnivån i ekonomin och hotellmarknaden nu har nått botten. Även om det är svårt att bedöma när en återhämtning kan förväntas ske så är det viktigt att skapa sig en bild av hur den skulle kunna se ut. Vår uppfattning är att hotellmarknaden kommer att utvecklas i olika faser. Baserat på erfarenhet från tidigare kriser kommer sannolikt efterfrågan från fritids- och affärssegmentet att vakna först, medan det kommer att ta längre tid för stora möten och gruppresor. Tempot och styrkan i återhämtningen blir helt beroende på hur och i vilken takt myndigheterna väljer att öppna respektive land/marknad samt vilken typ av restriktioner som kvarstår. En eventuell ny våg av smittspridning är den största risken.”

Anders Nissen fortsätter:

”Förmodligen består nuvarande låga beläggningsnivåer åtminstone fram till mitten av maj då många länder förväntas lätta på vissa restriktioner. Med ledning av utvecklingen i Kina – där hotellmarknaden nu växer från låg nivå – är det förmodligen först i juni—juli vi kan förvänta oss en viss ökning i beläggning och en gradvis öppning av hotell i Europa. Förutsatt fortsatta lättnader utan bakslag skulle de flesta hotell kunna vara öppna i september med en möjlig beläggningsgrad i Europa på cirka 25 procent eller möjligen något högre. Troligen börjar mötessegmentet för mindre grupper då också visa tecken på återhämtning. Förutsatt fortsatt lättade restriktioner utan väsentliga bakslag skulle en beläggningsgrad på cirka 40 procent eller möjligen något högre – beroende på marknad, läge och efterfrågeprofil – vara möjlig i Europa mot slutet av det fjärde kvartalet.”

För närvarande är beläggningsgraden på Pandox nyckelmarknader 5–25 procent, beroende på marknad och efterfrågesegment. Det är en bild som förväntas bestå genom hela det andra kvartalet.

Anders Nissen skriver, i vd-ordet, hur viktigt det är att balansera intäkter och kostnader.

Intäkter i form av minimihyror och fasta hyror för bolaget uppgår till cirka 2.000 miljoner kronor på årsbasis. Koncernens kostnader har sänkts väsentligt och är nu i paritet med intäkterna, skriver man i rapporten.

Fler Nyheter från förstasidan

AL i prestigeuthyrning till hajpade el-bilsföretaget

400 medarbetare flyttar in industrihistoriska lokaler.

Bildextra: Så blir nya Centralen

Alexanderhugget  Byggvolymerna  Historiskt projekt  Flera före/efter-bilder  Kommentarer

Historiska bilder: Så såg det ut för länge sedan

Minns du hur det såg ut? Och se även en bild på kungen och hans syster som barn.

Försäkringsjätten hyr 12.000 kvm – slår ihop fem kontor

Årets största uthyrning: ”Samlar våra över 1.000 medarbetare”

Tar in över 6 miljarder

Ska förvärva logistik, bostäder och samhällsfastigheter.

5-miljardersbolag värvar ny nyckelperson

Planerar dubbla beståndet på tre år. Rekryterar ytterligare en nyckelperson.

Bostadssajt söker nytt hem

Lämnar central fastighet som ska byggas om.

Snart avgörs komplexa Valparaiso

Ett av de absolut största projekten inom tullarna i Stockholm.

Bilder: Hotellkedja flyttar in i Skanskas nya träprojekt

Hyr 7.300 kvadratmeter i vattennära läge när regionstaden växer.

Serendipity säljer – och satsar även själva

Superentreprenörerna säljer – men väljer även att satsa själva.

Porträtt

Offensivt, kaxigt och rosa

Croisettes vd Per Svensson vill snabbt framåt. Antalet anställda har fördubblats årligen och nu siktar han mot börsen.

Hamburgerkedjans galna rekordresa under året

”Tror det är världsrekord i antal öppningar”. FV summarar kvadratmeter-totalen.

"Bättre förutsättningar för mig på annat håll”

Även Ylva Sarby Westman lämnar Castellum. Motiverar i FV-intervju.

Tillbaka till förstasidan