Per Gebenius, tf vd vid Mofast.

Mofast avbryter process för stor avyttring

Mofast har svängt och beslutat att inte avyttra en portfölj av 51 samhällsfastigheter enligt den avsiktsförklaring som bolaget tidigare ingått med en institutionell investerare. Det tänkta priset var 808 miljoner – vilket var 10 procent under värdering. Mofast motiverar den avbrutna processen med en mer positiv marknad.

Annons

Mofast har idag beslutat att inte gå vidare med den avsiktsförklaring som reglerade avyttring av fastigheter vilken först meddelades den 17 oktober 2023 och som sedan förlängdes den 12 december 2023 samt 28 mars 2024. Bakgrunden till beslutet är att Mofast bedömer att läget för fastighetsbranschen stärkts samt ser en bättre affär i att behålla dessa fastigheter.

– Vi inledde försäljningsprocessen i ett annat marknadsläge men med det förbättrade ränteläget och fastighetsbranschens positiva utveckling ser vi nu en bättre affär i att behålla dessa fastigheter. Vi har därför beslutat att avbryta försäljningsprocessen, kommenterar tf. VD Per Gebenius.

Mofast (ursprungligen Mälardalens Omsorgsfastigheter) är ett Stockholmsbaserat fastighetsbolag, noterat på Spotlight Stock Market, som i dess koncernbolag äger och förvaltar en samhälls- och bostadsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar ca 153.500 kvadratmeter, fördelat på 77 fastigheter med ett fastighetsvärde om ca 3,4 mdkr. Hyresgästerna i samhällsfastigheterna består i huvudsak av statliga aktörer, kommun- och landsting, samt några av Sveriges största vårdbolag. Bolaget äger och förvaltar även bostadsfastigheter framför allt i Stockholmsområdet.

Gebenius skrev följande i bolagets halvårsrapport som publicerades i slutet av augusti 2023:

”Hög inflation och fortsatt stigande räntor ger upphov till ett utmanande marknadsklimat med ökade finansiella kostnader och minskat resultat. Det leder i sin tur till minskade värden på flera av våra fastigheter, vilket har slagit igenom på vårt resultat under kvartalet”.

Fler Nyheter från förstasidan

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Tillbaka till förstasidan