MKB, HSB och Hub Park tillträder Nya Ellstorp i Malmö

Nu tillträder Ellstorp Fastigheter AB området vid Värnhemstorget och Östervärns station som MKB förvärvade från Jernhusen 2020. Bolaget som tillträder marken ägs gemensamt av MKB, HSB och Hub Park.

Fakta:

Total byggfärdig mark: drygt 72.000 kvm, varav 35.000 kvm hyresrätter, 21.000 kvm bostadsrätter, 1.750 kvm centrumverksamhet, 1.550 kvm förskola och 12.350 kvm mobilitetshus.

Visa faktaruta

De tre delägarna har under två år arbetat med detaljplanen och kommer nu förbereda för att börja bygga.

Den nya stadsdelen kommer att ha något för alla. Från studentlägenheter och äldreboende till en stor variation av hyresrätter och bostadsrätter när det gäller boendeformer. Det kommer att finnas förskola, affärer, aktivitetsytor, park, torg, hundrastgård, mobilitetshus och nära till bra kollektivtrafik – mycket av sådant som behövs för en enkel och bra vardag.

– Med den nya stadsdelen binder vi samman innerstaden med Kirseberg på ett synligt sätt. Malmös befolkning växer och med 750 nya bostäder kan 1 800 Malmöbor få ett nytt hem i ett kollektivtrafiknära läge. I direkt anslutning till bostadsområdet kommer en av Malmös expresslinjer för bussar, MEX 4 mellan Limhamn och Kirseberg, att stanna. Östervärns tågstation finns redan på plats och ett stenkast bort ligger Värnhemstorget med alla bussar, säger Gunnar Östenson, transaktionsansvarig hos MKB.

Kvarter 1 och 5: MKB. Kvarter 2 och 4: HSB. Kvarter 3 och 6: Hub Park.

– Vi är tre aktörer med höga hållbarhetsambitioner. Tillsammans arbetar vi för att skapa en ny stadsdel som präglas av innovativa miljö- och klimatsmarta byggnader samt effektiva mobilitetslösningar. Ett konkret exempel på områdets mobilitetsfokus är att utbyggnaden skapar nya förutsättningar att till fots och på cykel ta sig öster ut genom en ny gång- och cykeltunnel under kontinentalbanan. I Nya Ellstorp blir det enkelt att leva hållbart, säger Pär Hammarberg, nyproduktionschef på HSB.

– Vi tycker att det är spännande att vi är tre bolag som valt att samarbeta på ett sätt som gynnar staden och Malmöbon. De lösningar och den kunskap vi har tillsammans gör att boendelösningar, service och mobilitet kan förverkligas i det Nya Ellstorp, säger Tomas Strandberg, Vd för Hub Park.

Det blir cirka 450 hyresrätter, varav MKB bygger 350 och Hub Park 100. HSB kommer att bygga cirka 300 bostadsrätter. MKB, HSB och Hub Park kommer att äga sina respektive kvarter. Malmö stad ansvarar för allmän platsmark. Detaljplanen vann laga kraft i somras.

Under 2023 påbörjar kommunen arbetet med gator, ledningar och den stora parken mitt i området. Genom att anlägga parken tidigt är den på plats när de första bostäderna är inflyttningsklara. Byggstart för bostäderna är planerad till årsskiftet 2023/24. Området kommer att byggas i etapper där byggnaderna mot södra Bulltoftavägen är först ut. Den första inflyttningen är planerad till 2025.

Fler Nyheter från förstasidan

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Tillbaka till förstasidan