Förvirrande: Jo – enhälligt om ansvarsfrihet i OP

Förvirringen kring Oscar Properties fortsätter. Efter stämman skickade bolaget ut en kommuniké där det stod att ”aktieägare representerande minst tio procent röstade mot beslutet om ansvarsfrihet”. Senare under kvällen ändrade bolaget meddelandet, i en ny kommuniké, till ”enhälligt ansvarsfrihet”.

Årsstämma i Oscar Properties Holding hölls den 30 juni 2020 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman, enligt bolagets pressmeddelande:

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2019.

En viss förvirring uppstod när bolaget i ett första pressmeddelande som kablades ut klockan 18.30 uppgav att ”aktieägare representerande minst tio procent av samtliga aktier i bolaget röstade mot beslutet om ansvarsfrihet”. Senare korrigerade bolaget det, i en ny kommuniké, budskapet till att det var ett ”enhälligt beslut”, med ordet ”enhälligt” kursiverat.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå på stamaktier, preferensaktier eller preferensaktier av serie B.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, följande:

  • Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.
    Omval av styrelseledamöterna Oscar Engelbert, Peter Norman, Therese Agerberth, och Ulf Nilsson. Peter Norman omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Styrelsearvode ska utgå med 500.000 kronor till styrelsens ordförande och med 250.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, utom den verkställande direktören. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 50.000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 25.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
  • Omval av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor, med Ingemar Rindstig som huvudansvarig för revisionen.
  • Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fler Nyheter från förstasidan

Bilder: Prestigekontoret fylls med nya hyresgäster

Kämpar på mot pandemin: ”Stor nyfikenhet”

Köper anrik pärla i Roslagen

FV kan berätta om liten affär med en lokalt känd jugendfastighet.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2020: Platserna 3-4

För 15:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast.

Fyrtal i affärer – byggjätten säljer för 775 miljoner

Avyttrar i Malmö, Partille och Örebro.

Han tar över Catena

Ersätter avgående vd:n Benny Thögersen.

Skanska satsar i Beverly Hills

Bolaget intar sin femte stad i USA. Satsar på nytt kontorshus i det fashionabla området.

Fortsätter resan söderut

Nytt förvärv i Mellansverige för norrländska bolaget.

En jätte tågar in – så påverkas fastigheterna

FV:s Amazonpanel betygsätter fastighetssegmenten – de är hetast och kallast.

Amazon är här

Lanserar med illustrationer på kända svenska byggnader – och en hel del tabbar.

Hyr ut hela 16.700 kvm till handelssatsning

Gör riktigt stora uthyrningar av butikslokaler.

De slår till igen – shoppat för halv miljard på två dagar

I förvärvet ingår hyresbostäder, skola, vårdboende och dagligvaruhandel.

Kedjan satsar trots corona – ska öppna 40 nya enheter

FV avslöjar. Vill primärt hitta centrala lägen.

JLL bakom stor yta åt corona-vaccinet i Sverige

4.000 kvm står redo för världens mest eftertraktade medicinska uppfinning.

Får uppdraget att sälja stor bostadskaramell

Byggrätter om 40.000 kvm i kanonläge når marknaden. Se flera illustrationer som visar hur området kan utvecklas.

Tillbaka till förstasidan