Förvirrande: Jo – enhälligt om ansvarsfrihet i OP

Förvirringen kring Oscar Properties fortsätter. Efter stämman skickade bolaget ut en kommuniké där det stod att ”aktieägare representerande minst tio procent röstade mot beslutet om ansvarsfrihet”. Senare under kvällen ändrade bolaget meddelandet, i en ny kommuniké, till ”enhälligt ansvarsfrihet”.

Årsstämma i Oscar Properties Holding hölls den 30 juni 2020 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman, enligt bolagets pressmeddelande:

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2019.

En viss förvirring uppstod när bolaget i ett första pressmeddelande som kablades ut klockan 18.30 uppgav att ”aktieägare representerande minst tio procent av samtliga aktier i bolaget röstade mot beslutet om ansvarsfrihet”. Senare korrigerade bolaget det, i en ny kommuniké, budskapet till att det var ett ”enhälligt beslut”, med ordet ”enhälligt” kursiverat.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå på stamaktier, preferensaktier eller preferensaktier av serie B.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, följande:

  • Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.
    Omval av styrelseledamöterna Oscar Engelbert, Peter Norman, Therese Agerberth, och Ulf Nilsson. Peter Norman omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Styrelsearvode ska utgå med 500.000 kronor till styrelsens ordförande och med 250.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, utom den verkställande direktören. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 50.000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 25.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
  • Omval av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor, med Ingemar Rindstig som huvudansvarig för revisionen.
  • Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fler Nyheter från förstasidan

Efter misslyckad satsning – nu tar succékedja över

Tecknat kontrakt nära Stureplan efter att tidigare satsning inte lyft.

Arnhult om läget: ”Det lär få stora negativa effekter”

Blandad oro och optimism från vd:n och den tidigare stjärnanalytikern.

Värvar Monica Fallenius

Lämnar Atrium Ljungberg.

”Olika nyanser av nattsvart”

Nya siffror från Stockholms Handelskammare och SCB. Se listor.

65 procent av det beviljade hyresstödet går till NK

Lista över vilka fastighetsägare och hyresgäster som fått stöd hittills.

Svenska bröder säljer för 400 mkr i Hamburg

38 procent över värderingen från årsskiftet. Köpt i en portföljaffär 2017. Läs om hur beståndet ser ut idag.

Uppgift: Björkegren mördades och dumpades i Nynäshamn

Investerade tungt i fastigheter och hade en förmögenhet på 2,5 miljarder kronor.

Ånäs om att kunderna hittat åter – och om en ny satsning

Atrium Ljungbergs vd om ett händelserikt första halvår.

10 experter om hoten och möjligheterna med Amazon

FV summerar vad ett antal experter tror.

Han blir ny chef för Stordalens fastighetsbolag

Blir ansvarig för ett bestånd som är värt cirka 22 miljarder kronor.

Affär för 2 miljarder inom tullarna

40.000 kvm lokaler ingår i den stora transaktionen.

Bekräftat: Amazon har påbörjat lansering

Ett officiellt pressmeddelande har kommit från den amerikanska jätten. Har 40 procent av marknaden i Tyskland.

Fond köper för 260 miljoner

Förvärvar nyproducerad fastighet.

Castellum: ”Inga behov av generella nedskrivningar”

Vd Henrik Saxborn kommenterar första halvåret.

Tillbaka till förstasidan