Minskad vinst för Hembla

Ett intensivt kvartal för Hembla vars resultatet minskade med 673 miljoner kronor jämfört med i fjol.

Nyckeltal Hemblas delårsrapport jan-sep 2019:

• Hyresintäkterna ökade till 1.435 Mkr (1.316)
• Driftnettot ökade till 763 Mkr (699)
• Förvaltningsresultatet ökade till 285 Mkr (217)
• Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1.283 Mkr (3.085)
• Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -7 Mkr (-37)
• Resultat före skatt uppgick till 1.584 Mkr (3.244)
• Resultat efter skatt uppgick till 1.212 Mkr (2.709)
• Vinst per aktie uppgick till 13,12 kr (30,97) före utspädning, och uppgick till 13,06 kr (30,91) efter utspädning.

Under september kommunicerades att det tyska bostadsbolaget Vonovia kommit överens, med nuvarande majoritetsägare Blackstone Group, om att förvärva aktieinnehavet i Hembla. Till det tillkommer en organisationsförändring gällande förvaltningsorganisationen.

Aktien har under 2019 utvecklats positivt och steg under perioden från kursen vid årsskiftet på 148 kronor/B-aktie till 215,5 kronor per den 30 september 2019. Men som en följd av ett svagt resultat sjönk vinsten per aktie. 13,12 kr (30,97) per stamaktie före utspädning och 13,06 kr (30,91) efter full utspädning.

Hemblas resultat efter skatt uppgick till 1,2 miljarder (januari–september) – en minskning relativt motsvarande period i fjol (2,7 miljarder). För tredje kvartalet landade resultatet efter skatt på 208 miljoner, en tillbakagång med 673 miljoner, jämfört med motsvarande period i fjol på 881 miljoner kronor.

Värdeförändringar har påverkat resultatet med ­7 miljoner kronor (­37). Minsk­ningen är, enligt rapporten, primärt en följd av en tidigare kostnad av engångskaraktär för lösen av ett swapavtal i samband med en refinansiering i första kvartalet 2018.

Hyresintäkterna har ökat till 1,43 miljarder kronor (jan–sep) jämfört med motsvarande period i fjol på 1.31 miljarder.

Koncernens fastighetsbestånd uppgår vid periodens slut till 1.688.871 kvm (1.693.623) med ett aktuellt hyresvärde för bostäder om 1.82 miljarder kronor (1.75). Förvaltningsfastigheterna redovisas till verkligt värde och uppgår vid periodens slut per den 30 september 2019 till 33.5 miljarder kronor (30.1), vilket motsvarar ett värde om 19.841 kr/kvm (17.7). Beståndet upp­går vid periodens slut till 21.413 lägenheter (21.481).

Fler Nyheter från förstasidan

Hyressmäll för enfastighetsbolag

Stor klädkedja klarar inte att betala hyran.

Klart: Köper Postens HK

Affären klar. Läs mer om köparen.

Topplista

Största affärerna 2020

FV har här sammanställt de hittills största fastighetstransaktionerna under 2020. Vi berättar även vilka rådgivare som varit inblandade.

Stordalen: ”Inget jäkla virus ska knäcka oss”

Kommer att tacka nej till flera erbjudanden framöver.

FV dokument om 24 sidor – 30 år sedan Kraschen

Delar av fastighetssverige har tvärnitat. Coronakrisens effekter på marknaden har både likheter och olikheter med den stora Kraschen för 30 år sedan. Vi återpublicerar här en uppmärksammad artikelserie i tre delar ur magasinet som nu finns att ladda ner som pdf.

”Tusentals handlare kan tvingas stänga igen”

”Substantiella hyreslättnader är en förutsättning för att många handelsföretag ska överleva krisen.”

Brutala investeringen får en ny vinge

870 kvadratmeter lokaler. Se bilder.

Säljer för 1,7 miljarder

Selin-ägda bolaget är köpare. Det här ingår i storaffären.

Areim erbjuder fri hyra

Agerar för drabbade hyresgäster under coronakrisen.

Nya Tango växer med två

Senior analyst och grafisk designer rekryteras när rådgivarna växer.

Affär om 105.000 kvm pausas

”Den klokaste vägen framåt för oss är att pausa affären”.

Porträtt

Allt från flyg till badhus

Det ryms allt från badhus till flygplan inom Tagehus investeringar. Men det är fastigheterna som är i fokus när Johan Ljungberg styr tredje generationens företagsbygge in i framtiden.

Bonnier gör ännu ett köp på ny marknad

23.000 kvm ingår. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 710 miljoner kronor.

Ska sälja allmännytta för en miljard – två paket

Det här ingår i första paketet försäljningar.

Tillbaka till förstasidan