Minskad vinst för Hembla

Ett intensivt kvartal för Hembla vars resultatet minskade med 673 miljoner kronor jämfört med i fjol.

Nyckeltal Hemblas delårsrapport jan-sep 2019:

• Hyresintäkterna ökade till 1.435 Mkr (1.316)
• Driftnettot ökade till 763 Mkr (699)
• Förvaltningsresultatet ökade till 285 Mkr (217)
• Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1.283 Mkr (3.085)
• Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -7 Mkr (-37)
• Resultat före skatt uppgick till 1.584 Mkr (3.244)
• Resultat efter skatt uppgick till 1.212 Mkr (2.709)
• Vinst per aktie uppgick till 13,12 kr (30,97) före utspädning, och uppgick till 13,06 kr (30,91) efter utspädning.

Under september kommunicerades att det tyska bostadsbolaget Vonovia kommit överens, med nuvarande majoritetsägare Blackstone Group, om att förvärva aktieinnehavet i Hembla. Till det tillkommer en organisationsförändring gällande förvaltningsorganisationen.

Aktien har under 2019 utvecklats positivt och steg under perioden från kursen vid årsskiftet på 148 kronor/B-aktie till 215,5 kronor per den 30 september 2019. Men som en följd av ett svagt resultat sjönk vinsten per aktie. 13,12 kr (30,97) per stamaktie före utspädning och 13,06 kr (30,91) efter full utspädning.

Hemblas resultat efter skatt uppgick till 1,2 miljarder (januari–september) – en minskning relativt motsvarande period i fjol (2,7 miljarder). För tredje kvartalet landade resultatet efter skatt på 208 miljoner, en tillbakagång med 673 miljoner, jämfört med motsvarande period i fjol på 881 miljoner kronor.

Värdeförändringar har påverkat resultatet med ­7 miljoner kronor (­37). Minsk­ningen är, enligt rapporten, primärt en följd av en tidigare kostnad av engångskaraktär för lösen av ett swapavtal i samband med en refinansiering i första kvartalet 2018.

Hyresintäkterna har ökat till 1,43 miljarder kronor (jan–sep) jämfört med motsvarande period i fjol på 1.31 miljarder.

Koncernens fastighetsbestånd uppgår vid periodens slut till 1.688.871 kvm (1.693.623) med ett aktuellt hyresvärde för bostäder om 1.82 miljarder kronor (1.75). Förvaltningsfastigheterna redovisas till verkligt värde och uppgår vid periodens slut per den 30 september 2019 till 33.5 miljarder kronor (30.1), vilket motsvarar ett värde om 19.841 kr/kvm (17.7). Beståndet upp­går vid periodens slut till 21.413 lägenheter (21.481).

Fler Nyheter från förstasidan

Butik vid Stureplan stängd efter 21 år

Valt att inte förlänga hyresavtalet.

Bonava lägger stort varsel

400 tjänster berörs.

Ny storägare i börsbolag

Bolag även köpt sju fastigheter. Nu stor ägare i två liknande bolag.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Amerikansk jätte bantar ytorna i city

Lämnar ett våningsplan.

JM säljer allt vid Brommaplan – stor projektdröm död

Var redo att investera 4 miljarder.

Rikshem avyttrar Folkhem till Nordr

Biljana Pehrsson: ”Folkhem har en stor potential och vi vill expandera geografiskt i Sverige och Norge”.

Framtiden vill höja hyrorna 7% – lägre än Fastighetsägarna

68.000 lägenheter berörs. Ger även en möjlighet för en treårig lösning.

Normals vd: ”Inte raketforskning driva butik”

Butikskedjan växer i rekordfart. Ny satsning i centrala Stockholm.

Bonava får rabatt på 110 miljoner i Nacka

Ingen ny upphandling kommer att krävas.

Kommitté: Nobba okryddade budet från Stenhus

Storägarens bud får nobben.

SBB säljer för 2,9 miljarder – 10 procent under värdering

Säljer två fastigheter till rabatterat värde till stiftelse.

FV-kartläggning: 2,9 miljoner kvm kontorsprojekt

Hela 135 kontorsprojekt listas i stor kartläggning.

Vill bygga höghus på 140 meter

Nya stadsdelen tar ett kliv framåt.

Tillbaka till förstasidan