Minskad vinst för Hembla

Ett intensivt kvartal för Hembla vars resultatet minskade med 673 miljoner kronor jämfört med i fjol.

Annons

Nyckeltal Hemblas delårsrapport jan-sep 2019:

• Hyresintäkterna ökade till 1.435 Mkr (1.316)
• Driftnettot ökade till 763 Mkr (699)
• Förvaltningsresultatet ökade till 285 Mkr (217)
• Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1.283 Mkr (3.085)
• Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -7 Mkr (-37)
• Resultat före skatt uppgick till 1.584 Mkr (3.244)
• Resultat efter skatt uppgick till 1.212 Mkr (2.709)
• Vinst per aktie uppgick till 13,12 kr (30,97) före utspädning, och uppgick till 13,06 kr (30,91) efter utspädning.

Under september kommunicerades att det tyska bostadsbolaget Vonovia kommit överens, med nuvarande majoritetsägare Blackstone Group, om att förvärva aktieinnehavet i Hembla. Till det tillkommer en organisationsförändring gällande förvaltningsorganisationen.

Aktien har under 2019 utvecklats positivt och steg under perioden från kursen vid årsskiftet på 148 kronor/B-aktie till 215,5 kronor per den 30 september 2019. Men som en följd av ett svagt resultat sjönk vinsten per aktie. 13,12 kr (30,97) per stamaktie före utspädning och 13,06 kr (30,91) efter full utspädning.

Hemblas resultat efter skatt uppgick till 1,2 miljarder (januari–september) – en minskning relativt motsvarande period i fjol (2,7 miljarder). För tredje kvartalet landade resultatet efter skatt på 208 miljoner, en tillbakagång med 673 miljoner, jämfört med motsvarande period i fjol på 881 miljoner kronor.

Värdeförändringar har påverkat resultatet med ­7 miljoner kronor (­37). Minsk­ningen är, enligt rapporten, primärt en följd av en tidigare kostnad av engångskaraktär för lösen av ett swapavtal i samband med en refinansiering i första kvartalet 2018.

Hyresintäkterna har ökat till 1,43 miljarder kronor (jan–sep) jämfört med motsvarande period i fjol på 1.31 miljarder.

Koncernens fastighetsbestånd uppgår vid periodens slut till 1.688.871 kvm (1.693.623) med ett aktuellt hyresvärde för bostäder om 1.82 miljarder kronor (1.75). Förvaltningsfastigheterna redovisas till verkligt värde och uppgår vid periodens slut per den 30 september 2019 till 33.5 miljarder kronor (30.1), vilket motsvarar ett värde om 19.841 kr/kvm (17.7). Beståndet upp­går vid periodens slut till 21.413 lägenheter (21.481).

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan