Minskad vinst för Akademiska hus

Enligt Akademiska Hus delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september uppgick hyresintäkterna till 3 428 miljoner kronor (3 369). Vakansgraden uppgick till 3,2 procent (3,7).  Resultatet före skatt för perioden uppgår till 1 961 miljoner kronor (2 049). Det lägre resultatet beror främst på ett försämrat finansnetto samt att ett antal ombyggnationsprojekt som ökar kostnaderna påbörjats.  Periodens resultat blev 1 429 miljoner kronor (1 475). 
Pressmeddelande 2007-10-23

Minskad vinst för Akademiska Hus

Akademiska hus har lämnat sin delårsrapport för årets första två kvartal. Hyresintäkterna uppgick till 2 285 miljoner kronor (2 262). Vakansgraden uppgick till 3,5 procent (4,1). I värde utgör vakanserna 2,3 procent (2,5).  Resultatet före skatt för perioden uppgår till 1 217 miljoner kronor (1 419). Det lägre resultatet beror främst på ett försämrat finansnetto och ett antal ombyggnationsprojekt som har ökat kostnaderna och påverkat fastighetsvärderingen. Periodens resultat blev 891 miljoner kronor (1 020).
Pressmeddelande 2007-08-15

Fler Nyheter från förstasidan

Martin Bjöörn med flera lämnar Castellum

”Blir nog något annat som passar mig bättre”

Bra skjuts i värdet hos Platzer

Visar ökande hyresintäkter samtidigt som vakansgraden ökar något.

Avyttrar portfölj för 209 mkr

”Har uppnått affärsplan för respektive fastighet”.

Breddar verksamheten med tre förvärv

Satsar på utvecklingsfastigheter.

SBB i nytt betydande förvärv – betalar med egna aktier

Betalar en halv miljard för bolaget som specialiserat sig på utveckling av samhällsfastigheter.

Här är Skanskas nästa spektakulära 08-projekt

20.000 kvm kontor. 11 våningsplan. Se visionsbilder!

Stänger sin ”lila” satsning på flaggskeppsenhet i CBD

Fastighetsägaren öppnar för butik. Ett stenkast från Stureplan.

Hyr ut i bottenplan på kungligt projekt

Ska öppna upp slutet kvarter.

Fabege öser på i Flemingsberg – köper 35.000 kvm

Byggrätt som kompletterar tidigare förvärv.

Succéköpet – snabbt hyrt ut 5.400 kvm inom tullarna

Köpte fastighet i kanonläge – som ändå länge haft vakanser.

Köper projekt som omvandlats till hyresrätter

Köparen, som tidigare gjort flera förvärv i innerstaden, berättar för FV.

Så mycket återstår att hyra ut i rekordhöga skrapan

Sveriges och Nordens högsta kontorshus om 36 våningar. FV går igenom Skanskas uthyrningar.

Hon lämnar Stenvalvet – får ny roll på Rikshem

Tar plats i ledningsgruppen.

SBB:s iskalla projekt – kan bygga i norr

Idrottsklubb driver projekt mot kommunen.

Tillbaka till förstasidan