I en avslutande pandeldebatt deltog borgarrådet Ulla Hamilton (M), oppositionslandstingsrådet Helene Hellmark Knutsson (S), Swecos VD Tomas Carlsson, Strongholds VD och grundare Urban Edenström och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren.

Attefall: ”Bostadssituationen i Stockholm är krisartad”

Annons

De senaste 20 åren har Sverige konsekvent byggt hälften så många bostäder i förhållande till medborgare som samtliga jämförbara OECD-länder. Värst är det i Stockholm där Stefan Attefall beskriver situationen som krisartad. För mycket och för krånglig lagstiftning, för många inblandade myndigheter och ineffektiva byggmästare är de främsta orsakerna till det låga bostadsbyggandet, enligt Attefall.

I samband med Fastighetsvärldens seminarium ”Stockholm 2013 – Recept för framtiden” som idag hålls på Grand Hotêl, med närmare 300 besökare, berättade han vad regeringen gör för att vända utvecklingen.

– Ser man på bostadsbyggandet historiskt så har den varit väldigt ryckig. Det är av yttersta vikt att vi får en jämnare byggtakt och det finns fler vägar för att nå dit.

Ett viktigt steg skulle vara att göra som i Tyskland där planprocessen är betydligt snabbare än i Sverige, och i vissa fall helt enkelt hoppa över vissa steg i processen. Bland annat vill man göra det svårare att överklaga lagda planförslag.

– Om man ser på hur många myndigheter och aktörer som är inblandade i en planprocess i Sverige så inser man att det finns hur många som helst som kan dra i handbromsen och försena ett projekt. Det är nästan att likna vid en hinderbana.

Han fortsätter:

– I Tyskland går man från idé till färdigt hus på två till tre år, i Sverige tar det i snitt tio år.

Idag är ett 40-tal instanser inkopplade i en typsikt planprocess. En annan fråga är ökad kommunal samverkan för en bredare regional dimension. Folk som flyttar in till Stockholm ser att de flyttar just till Stockholm, inte Farsta, Nacka eller Sundbyberg.

– Men kommunerna har ett annat perspektiv och är fullt upptagna med att titta på hur det ser ut i just deras kommun. De måste vidga sina perspektiv.

Ett annat område där det blir lite för många kockar som ska koka samma soppa är bullerlagstiftningen. Inte mindre än tre olika myndigheter kan kasta in sitt veto för att stoppa ett projekt. Attefall exemplifierar med ett fall från Helsingborg där områden i hamnen varit aktuella för bostadsbyggande.

– Boverket gav klartecken men så snart man passerar grinden till hamnområdet så rörde det sig om industribuller och frågan landade på Naturvårdsverkets bord som sa nej. Samma buller, två olika myndigheter och två olika utfall. Det här måste förändras.

Angående själva byggprocessen så vill Stefan Attefall se en högre grad av industrialisering. Vi har vant oss vid att tv-apparaterna blir allt bättre och billigare, liksom bilar men samma förhållande råder inte för bostadsbyggandet.

– Man får en bil i dag som man själv valt färg på, kanske valt extrautrustning för att passa ens specifika behov men bilen består helt av standardiserade komponenter. När vi bygger hus uppfinner vi däremot hjulet på nytt vid varje tillfälle.

Istället för att upphandla projekt och entreprenörer tycker Attefall att kommunerna ska upphandla färdiga standardiserade hus, bestämma hur många man vill ha och var de ska byggas.

– Det hindrar ju förstås inte att det kan finnas många olika modeller och alternativ att välja på men kommunerna måste undanhålla sig att komma med speciella önskemål som fördyrar processen.

Frågan har redan lyfts men inte fallit väl ut hos kommunerna som anser att den kringskär deras kommunala självstyre.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan