I en avslutande pandeldebatt deltog borgarrådet Ulla Hamilton (M), oppositionslandstingsrådet Helene Hellmark Knutsson (S), Swecos VD Tomas Carlsson, Strongholds VD och grundare Urban Edenström och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren.

Attefall: ”Bostadssituationen i Stockholm är krisartad”

De senaste 20 åren har Sverige konsekvent byggt hälften så många bostäder i förhållande till medborgare som samtliga jämförbara OECD-länder. Värst är det i Stockholm där Stefan Attefall beskriver situationen som krisartad. För mycket och för krånglig lagstiftning, för många inblandade myndigheter och ineffektiva byggmästare är de främsta orsakerna till det låga bostadsbyggandet, enligt Attefall.

I samband med Fastighetsvärldens seminarium ”Stockholm 2013 – Recept för framtiden” som idag hålls på Grand Hotêl, med närmare 300 besökare, berättade han vad regeringen gör för att vända utvecklingen.

– Ser man på bostadsbyggandet historiskt så har den varit väldigt ryckig. Det är av yttersta vikt att vi får en jämnare byggtakt och det finns fler vägar för att nå dit.

Ett viktigt steg skulle vara att göra som i Tyskland där planprocessen är betydligt snabbare än i Sverige, och i vissa fall helt enkelt hoppa över vissa steg i processen. Bland annat vill man göra det svårare att överklaga lagda planförslag.

– Om man ser på hur många myndigheter och aktörer som är inblandade i en planprocess i Sverige så inser man att det finns hur många som helst som kan dra i handbromsen och försena ett projekt. Det är nästan att likna vid en hinderbana.

Han fortsätter:

– I Tyskland går man från idé till färdigt hus på två till tre år, i Sverige tar det i snitt tio år.

Idag är ett 40-tal instanser inkopplade i en typsikt planprocess. En annan fråga är ökad kommunal samverkan för en bredare regional dimension. Folk som flyttar in till Stockholm ser att de flyttar just till Stockholm, inte Farsta, Nacka eller Sundbyberg.

– Men kommunerna har ett annat perspektiv och är fullt upptagna med att titta på hur det ser ut i just deras kommun. De måste vidga sina perspektiv.

Ett annat område där det blir lite för många kockar som ska koka samma soppa är bullerlagstiftningen. Inte mindre än tre olika myndigheter kan kasta in sitt veto för att stoppa ett projekt. Attefall exemplifierar med ett fall från Helsingborg där områden i hamnen varit aktuella för bostadsbyggande.

– Boverket gav klartecken men så snart man passerar grinden till hamnområdet så rörde det sig om industribuller och frågan landade på Naturvårdsverkets bord som sa nej. Samma buller, två olika myndigheter och två olika utfall. Det här måste förändras.

Angående själva byggprocessen så vill Stefan Attefall se en högre grad av industrialisering. Vi har vant oss vid att tv-apparaterna blir allt bättre och billigare, liksom bilar men samma förhållande råder inte för bostadsbyggandet.

– Man får en bil i dag som man själv valt färg på, kanske valt extrautrustning för att passa ens specifika behov men bilen består helt av standardiserade komponenter. När vi bygger hus uppfinner vi däremot hjulet på nytt vid varje tillfälle.

Istället för att upphandla projekt och entreprenörer tycker Attefall att kommunerna ska upphandla färdiga standardiserade hus, bestämma hur många man vill ha och var de ska byggas.

– Det hindrar ju förstås inte att det kan finnas många olika modeller och alternativ att välja på men kommunerna måste undanhålla sig att komma med speciella önskemål som fördyrar processen.

Frågan har redan lyfts men inte fallit väl ut hos kommunerna som anser att den kringskär deras kommunala självstyre.

Fler Nyheter från förstasidan

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Tillbaka till förstasidan