Mindre reklam och lägre hyresintäkter slår mot Jernhusen

Pandemin fortsätter att slå mot Jernhusen, främst i form av lägre hyresintäkter från butiker och restauranger samt en kraftig minskning av reklamintäkter.

Antalet resenärer på järnvägen är fortsatt på en mycket låg nivå. Lägre rörliga intäkter tillsammans med hyresrabatter påverkade Jernhusens resultat med 50 miljoner kronor under första kvartalet 2021 jämfört med ett bedömt normalår.

Ur bolagets delårsrapport framkommer även att reklamförsäljningen under första kvartalet minskat till 5 miljoner kronor, att jämföra med 16 miljoner kronor för motsvarande period 2020.

Vd Kerstin Gillsbro kommenterar:

– Coronakrisen fortsätter i oförminskad styrka även under första kvartalet 2021 och antalet resenärer på järnvägen är fortsatt på en mycket låg nivå. Våra kunder är fortsatt starkt påverkade, inte minst butiker och restauranger på stationerna. Vi fortsätter att stödja våra kunder genom att ha en nära och konstruktiv dialog för att förstå hur vi på bästa sätt kan vara med och skapa långsiktigt hållbara lösningar.

Hon fortsätter:

– Lämnade rabatter och minskade rörliga intäkter drog ned vårt resultat under kvartalet och enligt vår bedömning rör det sig om cirka 50 miljoner kronor som det har påverkat. Coronakrisen har pågått längre än vad vi har kunnat föreställa oss, men vi tror på en snabb återhämtning när samhället öppnar upp igen och då kommer järnvägen och det kollektiva resandet ha en nyckelroll.

Jernhusen har fortsatt att under 2021 göra mycket för att stödja hyres- gäster, exempelvis:

  • Totalt har rabatter om 9 miljoner kronor till följd av coronakrisen belastat resultatet under kvartalet.
  • Beviljat uppskov med hyresbetalningar.
  • Fortsatt med månadsbetalning istället för kvartalsbetalning av hyran.
  • Förlängt tillfällig övergång till enbart omsättningshyra.
  • Förändrat kraven på öppettider.

Ur Jernhusens resultat för första kvartalet:

Fastighetsintäkterna minskade med 3 procent till 392 MSEK, främst på grund av lämnade hyresrabatter samt lägre rörliga intäkter till följd av coronakrisen. Totalt har rabatter om 9 MSEK till följd av coronakrisen belastat resultatet under kvartalet.

Förvaltningsresultatet minskade med 3 procent till 171 MSEK, främst till följd av lägre intäkter. Inga skillnader föreligger i jämförbart bestånd.

Värdeförändring på fastigheterna uppgick till 139 MSEK motsvarande en ökning med 0,8 procent av fastigheternas marknadsvärde. Värdeförändringen beror i huvudsak på projektresultat.

Periodens resultat ökade kraftigt till följd av periodens värdeförändringar fastigheter och finansiella instrument och uppgick till 297 MSEK.

Fler Nyheter från förstasidan

Batljans superlycka

Men ännu återstår mer än hälften…

Estea optimistiskt när synen är tudelad

Blivit en betydande aktör inom samhällsfastigheter.

Bilder: Nu flyttar centrala Kiruna

Invigningsfest i tre dagar.

Klart: Här är Biljana Pehrssons nya vd-jobb

Stor FV-intervju. √ Alla erbjudanden. √ Hög målsättning. √ Kommenterar Arnhult/Castellum. √ ”Bär med mig det resten av livet”.

KlaraBo hyr ut till polisen

Hyresvärdet uppgår till cirka 4,4 mkr.

Ny tokrusning på börsen efter nya siffror

Se vilka bolag som stack iväg mest på de positiva nyheterna från andra sidan Atlanten under onsdagen.

Han får höjdarjobb hos Serneke

Bakgrund hos Hufvudstaden, Skanska och Svenska Hus.

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan