Mer än fördubblat resultat för FastPartner

Annons

FastPartner uppvisar i sitt bokslut för 2004 ett resultat efter skatt om 41,3 miljoner kronor (17,6), vilket motsvarar 0,81 kronor/aktie (0,34). Resultatet före skatt uppgick till 56,8 miljoner kronor (25,1). Fastighetsrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 55,5 (41,2) miljoner kronor. Resultatet är belastat med avskrivningar på byggnader om 30,3 (26,4) miljoner kronor Hyresintäkterna för räkenskapsåret uppgick till 298,2 miljoner kronor (283,0). Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 40,6 miljoner kronor (30,3) Kassaflöde från den löpande verksamheten 76,1 miljoner kronor (54,7). Prognos för 2005 är att resultatet före skatt kommer att uppgå till 90 miljoner kronor. Styrelsen föreslår att utdelningen ökar med 30 procent till 65 öre/aktie.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan