Maxfastigheter vill dubbla till 5 miljarder

Maxfastigheter har utarbetat nya finansiella och operationella mål samt har antagit en ny utdelningspolicy genom beslut av styrelsen. Målen presenteras i syfte att ge kapitalmarknaden en uppdaterad bild av bolagets riktning framåt.

Maxfastigheters nya finansiella mål:

  • En ökning om 12 procent per år av förvaltningsresultat per aktie.
  • Generera tillväxt i substansvärde per stamaktie på minst 12 procent per år.
  • Belåningsgrad som är lägre än 60 procent.
  • Räntetäckningsgrad om lägst 2 gånger.

Maxfastigheters nya operationella mål:

  • Fastighetsvärde om 5 miljarder kronor innan utgången av halvårsskiftet 2021.
  • Genomföra listbyte till NASDAQ Stockholm Main market innan utgången av halvårsskiftet 2021.
  • Ingen lokaltyp skall på medellång sikt överstiga 50 procent av bolagets totala fastighetsvärde.

Maxfastigheter nya utdelningspolicy:
Tills vidare avses att i huvudsak återinvestera vinsterna för att tillvarata de affärsmöjligheter som finns för att uppnå det uppsatta tillväxtmålet om ett fastighetsvärde på 5 miljarder kronor.

Håkan, vd Maxfastigheter, kommenterar de nya målen:

– Bolagets mål och strategier grundar sig i ett fokus på att förvärva och förvalta kassaflödesfastigheter i attraktiva lägen, med långa hyreskontrakt och stabila motparter. Ambitionen är att växa bolagets bestånd från 2,6 miljarder till 5 miljarder innan halvårsskiftet 2021 utan att kompromissa en sund och lönsam tillväxt med begränsad risk. Detta ska ske dels genom förvärv av fastigheter där Maxfastigheter har byggt upp en intressant pipeline av lämpliga förvärvsobjekt, dels genom att nyttja bolagets befintliga projektportfölj.

– Tillväxten är en del av strategin för att uppnå en mer väldiversifierad intäktsbas och minska beroendet mot enskilda hyresgäster och fastighetstyper. Genom att växa och samtidigt initiera process för listbyte kommer bolaget kunna erhålla mer förmånliga finansieringsmöjligheter och på sikt en optimerad kapitalstruktur vilket på sikt kommer minska de finansiella kostnaderna.

– Som utgångspunkt är vi välkapitaliserade med en stark ägarbas vilka står bakom vår nya ambitionsnivå och det är i ljuset av detta som vår nya utdelningspolicy ska ses. Bolaget kommer dock aldrig kompromissa med aktieägarvärdet för att nå fastighetsvärdet på 5 miljarder.”

Fler Nyheter från förstasidan

Bonava lyckats sälja allt i Ryssland

Nästan i mål med miljardförsäljning i S:t Petersburg.

Nattsvart för Arnhults andra storplacering

Rysartimmar för Corem, ner, upp och sedan brant ner igen. Fastigheter för över 80 miljarder kronor.

Arnhult: ”Jag känner en viss revansch-lusta…”

Kommenterar det akuta läget och framtiden med Roger Akelius.

Får toppjobb vid Vasakronan

Tar över ansvaret för bestånd värt 12 miljarder kronor.

Folksam köper för 3 miljarder

En av de största styckeaffärerna i CBD någonsin. 145.000 kr/kvm. FV berättar även historien om fastigheten.

Akutaffär: Akelius ny storägare när pressad Arnhult säljer

Kommenterar det överraskande förvärvet. Roger Akelius gjorde även lurigt uttalade för fem dagar sedan.

Topplista

Största affärerna 2022

FV listar de största fastighetsaffärerna som ägt rum hittills i Sverige under 2022.

Historiskt: Hon vinner Ruter Dam

För första gången vinner en kvinna från fastighetsbranschen det prestigefulla priset. Vinnaren ger sina bästa karriärråd.

Fullkomlig slakt på börsen

Tappade mer än 10 procent. Storstryk för Erik Selins och Rutger Arnhults bolag under onsdagen.

Nu endast en kvar ur storköpet – jättarnas gigant

Uthyrningsgraden är uppe i 85 procent. FV summerar även några av de största försäljningarna.

Förvärvar 19.000 kvm från AMF-bolag

Kontorshus i sju våningar. Alldeles bredvid ny station.

”Det finns ingen chans att jag inte vänder skutan”

Åhléns nya ägare Ayad Al–Saffar om taktiken för framtiden.

Hyr högst upp i Katarinahuset

Atrium Ljungberg har tecknat två nya avtal vid Slussen.

Realplay

Risken för nedgradering uppenbar

Obligationsmarknaden är ett fortsatt gungfly för fastighetsmarknaden

Tillbaka till förstasidan