Maxfastigheter vill dubbla till 5 miljarder

Annons

Maxfastigheter har utarbetat nya finansiella och operationella mål samt har antagit en ny utdelningspolicy genom beslut av styrelsen. Målen presenteras i syfte att ge kapitalmarknaden en uppdaterad bild av bolagets riktning framåt.

Maxfastigheters nya finansiella mål:

  • En ökning om 12 procent per år av förvaltningsresultat per aktie.
  • Generera tillväxt i substansvärde per stamaktie på minst 12 procent per år.
  • Belåningsgrad som är lägre än 60 procent.
  • Räntetäckningsgrad om lägst 2 gånger.

Maxfastigheters nya operationella mål:

  • Fastighetsvärde om 5 miljarder kronor innan utgången av halvårsskiftet 2021.
  • Genomföra listbyte till NASDAQ Stockholm Main market innan utgången av halvårsskiftet 2021.
  • Ingen lokaltyp skall på medellång sikt överstiga 50 procent av bolagets totala fastighetsvärde.

Maxfastigheter nya utdelningspolicy:
Tills vidare avses att i huvudsak återinvestera vinsterna för att tillvarata de affärsmöjligheter som finns för att uppnå det uppsatta tillväxtmålet om ett fastighetsvärde på 5 miljarder kronor.

Håkan, vd Maxfastigheter, kommenterar de nya målen:

– Bolagets mål och strategier grundar sig i ett fokus på att förvärva och förvalta kassaflödesfastigheter i attraktiva lägen, med långa hyreskontrakt och stabila motparter. Ambitionen är att växa bolagets bestånd från 2,6 miljarder till 5 miljarder innan halvårsskiftet 2021 utan att kompromissa en sund och lönsam tillväxt med begränsad risk. Detta ska ske dels genom förvärv av fastigheter där Maxfastigheter har byggt upp en intressant pipeline av lämpliga förvärvsobjekt, dels genom att nyttja bolagets befintliga projektportfölj.

– Tillväxten är en del av strategin för att uppnå en mer väldiversifierad intäktsbas och minska beroendet mot enskilda hyresgäster och fastighetstyper. Genom att växa och samtidigt initiera process för listbyte kommer bolaget kunna erhålla mer förmånliga finansieringsmöjligheter och på sikt en optimerad kapitalstruktur vilket på sikt kommer minska de finansiella kostnaderna.

– Som utgångspunkt är vi välkapitaliserade med en stark ägarbas vilka står bakom vår nya ambitionsnivå och det är i ljuset av detta som vår nya utdelningspolicy ska ses. Bolaget kommer dock aldrig kompromissa med aktieägarvärdet för att nå fastighetsvärdet på 5 miljarder.”

Fler Nyheter från förstasidan

Affär för hela 180.000 kr/kvm i city

Hög köpeskilling när fastighet i centrala Stockholm byter ägare.

Advokatbyrå i city flyttar

Flyttar till fastighetsbolagets storköp.

De mest aktiva kommunerna kring markanvisning

Mindre och hårdsatsande kommun intar andraplatsen.

Corem dumpar ett stort projekt på segt Manhattan

”Kanske den sämsta affären i mitt liv”. FV visar karta över projekten. Ett stort huvudbry om 33.000 kvm återstår.

Innovation Properties och Barings byggstartat 264

Duo byggstartar stort bostadsprojekt söder om Stockholm. Se flera bilder.

Stadsdirektör anser sig vilseledd kring miljardaffär

Försök att stoppa miljardaffären har avvisats.

En av citys största butiker kan läggas ner

FV berättar om förändring i centrala Stockholm och vad som händer med den stora lokalen.

Listor: Markanvisningar – vem fick marken 2023?

Läs om vilka aktörer och arkitektfirmor som var framgångsrikast.

Strawberry och Slättö lanserar ny hotellkedja

Inom tio år ska kedjan att bestå av minst 20 hotell. Läs var det första hotellet öppnar. Har nästan klart med ytterligare fem.

Köper hela Kista Galleria

Överraskande affär – Uppgifter om kommande försäljningar. Ägt tillsammans i drygt 10 år. Totalt nästan 100.000 kvm.

Corem säljer för miljard

Avyttrar större fastighet för 46.000 kr/kvm.

Slår till och förvärvar 23.000 kvm het handel

Alla fastigheterna ligger nära Ikea.

Både vd och CFO lämnar Oscar Properties

Peter Norman: ”Alla bolag i fastighetssektorn har stora problem”.

Bilder: Ny plan om 30.000 kvm kontor – bantat 40 procent

Presenterat nytt förslag för projekt inom tullarna. Se flera bilder.

Tillbaka till förstasidan