Maxfastigheter vill dubbla till 5 miljarder

Maxfastigheter har utarbetat nya finansiella och operationella mål samt har antagit en ny utdelningspolicy genom beslut av styrelsen. Målen presenteras i syfte att ge kapitalmarknaden en uppdaterad bild av bolagets riktning framåt.

Maxfastigheters nya finansiella mål:

  • En ökning om 12 procent per år av förvaltningsresultat per aktie.
  • Generera tillväxt i substansvärde per stamaktie på minst 12 procent per år.
  • Belåningsgrad som är lägre än 60 procent.
  • Räntetäckningsgrad om lägst 2 gånger.

Maxfastigheters nya operationella mål:

  • Fastighetsvärde om 5 miljarder kronor innan utgången av halvårsskiftet 2021.
  • Genomföra listbyte till NASDAQ Stockholm Main market innan utgången av halvårsskiftet 2021.
  • Ingen lokaltyp skall på medellång sikt överstiga 50 procent av bolagets totala fastighetsvärde.

Maxfastigheter nya utdelningspolicy:
Tills vidare avses att i huvudsak återinvestera vinsterna för att tillvarata de affärsmöjligheter som finns för att uppnå det uppsatta tillväxtmålet om ett fastighetsvärde på 5 miljarder kronor.

Håkan, vd Maxfastigheter, kommenterar de nya målen:

– Bolagets mål och strategier grundar sig i ett fokus på att förvärva och förvalta kassaflödesfastigheter i attraktiva lägen, med långa hyreskontrakt och stabila motparter. Ambitionen är att växa bolagets bestånd från 2,6 miljarder till 5 miljarder innan halvårsskiftet 2021 utan att kompromissa en sund och lönsam tillväxt med begränsad risk. Detta ska ske dels genom förvärv av fastigheter där Maxfastigheter har byggt upp en intressant pipeline av lämpliga förvärvsobjekt, dels genom att nyttja bolagets befintliga projektportfölj.

– Tillväxten är en del av strategin för att uppnå en mer väldiversifierad intäktsbas och minska beroendet mot enskilda hyresgäster och fastighetstyper. Genom att växa och samtidigt initiera process för listbyte kommer bolaget kunna erhålla mer förmånliga finansieringsmöjligheter och på sikt en optimerad kapitalstruktur vilket på sikt kommer minska de finansiella kostnaderna.

– Som utgångspunkt är vi välkapitaliserade med en stark ägarbas vilka står bakom vår nya ambitionsnivå och det är i ljuset av detta som vår nya utdelningspolicy ska ses. Bolaget kommer dock aldrig kompromissa med aktieägarvärdet för att nå fastighetsvärdet på 5 miljarder.”

Fler Nyheter från förstasidan

Affären den tredje största under 2000-talet

FV rangordnar de allra största transaktionerna.

Akelius ”hemliga” bestånd inom tullarna som ingår

Läs om vilka som är de mest kända fastigheterna som byter ägare.

Klart: Köper från Akelius för 92 miljarder

Megaaffär klar. En av FV:s utpekade favoriter köper. Läs om tidigare värderingar, upp hela 30 respektive 22 procent.

Myndighet hyr över 2.000 kvm i Uppsala

Lokal fastighetsutvecklare skriver dessutom kontrakt med två andra stora aktörer när nya företagskvarteret fylls på.

Bildextra: Satsar på 7.000 kvm kontor norr om Stockholm

Familjeföretaget utvecklar spårnära.

Lägger bud på skandalhuset Kinesiska muren

Får grönt ljus. ”Jag får inte ens ut 50 procent av det jag investerat själv”.

Bantar ytan kraftigt när mer distansjobb räknas in

Halverar dagens yta som är 32.000 kvm. En rejält utdragen process har gett nya förutsättningar.

Lista: Främsta rådgivarna första halvåret

De tar över ledartröjan när transaktionsvolymerna går mot nytt all time high.

Antiklimax: Konkursförvaltaren ställde in i sista stund

”För jäkla dåligt skött”

Här är Odd Mollys nya namn

Efter topprekryteringarna väntar nu ett namnbyte.

Här öppnar nummer åtta i Ikeas nya blågula offensiv

Ännu fler butiker enligt det nya konceptet väntas framöver.

Överraskande: Jula-bolag förvärvar handelsområde

”Vi ser stora möjligheter att här utveckla handeln vidare”.

Slår till och förvärvar dubbelt på Södermalm

Vd:n: ”Nu har vi fyra hus på Götgatan och kan man spelet Monopol blir hyran 7.600 kr, men det är inte det kvadratmeterpriset vi har lagt in i vår förvärvskalkyl”

Kommunerna som hamnar i botten i Svefas index

24 orter listas. Läs vilka som förbättrat sig mest och vilka som tappat mest.

Tillbaka till förstasidan