Maxfastigheter vill dubbla till 5 miljarder

Maxfastigheter har utarbetat nya finansiella och operationella mål samt har antagit en ny utdelningspolicy genom beslut av styrelsen. Målen presenteras i syfte att ge kapitalmarknaden en uppdaterad bild av bolagets riktning framåt.

Maxfastigheters nya finansiella mål:

  • En ökning om 12 procent per år av förvaltningsresultat per aktie.
  • Generera tillväxt i substansvärde per stamaktie på minst 12 procent per år.
  • Belåningsgrad som är lägre än 60 procent.
  • Räntetäckningsgrad om lägst 2 gånger.

Maxfastigheters nya operationella mål:

  • Fastighetsvärde om 5 miljarder kronor innan utgången av halvårsskiftet 2021.
  • Genomföra listbyte till NASDAQ Stockholm Main market innan utgången av halvårsskiftet 2021.
  • Ingen lokaltyp skall på medellång sikt överstiga 50 procent av bolagets totala fastighetsvärde.

Maxfastigheter nya utdelningspolicy:
Tills vidare avses att i huvudsak återinvestera vinsterna för att tillvarata de affärsmöjligheter som finns för att uppnå det uppsatta tillväxtmålet om ett fastighetsvärde på 5 miljarder kronor.

Håkan, vd Maxfastigheter, kommenterar de nya målen:

– Bolagets mål och strategier grundar sig i ett fokus på att förvärva och förvalta kassaflödesfastigheter i attraktiva lägen, med långa hyreskontrakt och stabila motparter. Ambitionen är att växa bolagets bestånd från 2,6 miljarder till 5 miljarder innan halvårsskiftet 2021 utan att kompromissa en sund och lönsam tillväxt med begränsad risk. Detta ska ske dels genom förvärv av fastigheter där Maxfastigheter har byggt upp en intressant pipeline av lämpliga förvärvsobjekt, dels genom att nyttja bolagets befintliga projektportfölj.

– Tillväxten är en del av strategin för att uppnå en mer väldiversifierad intäktsbas och minska beroendet mot enskilda hyresgäster och fastighetstyper. Genom att växa och samtidigt initiera process för listbyte kommer bolaget kunna erhålla mer förmånliga finansieringsmöjligheter och på sikt en optimerad kapitalstruktur vilket på sikt kommer minska de finansiella kostnaderna.

– Som utgångspunkt är vi välkapitaliserade med en stark ägarbas vilka står bakom vår nya ambitionsnivå och det är i ljuset av detta som vår nya utdelningspolicy ska ses. Bolaget kommer dock aldrig kompromissa med aktieägarvärdet för att nå fastighetsvärdet på 5 miljarder.”

Fler Nyheter från förstasidan

Vill öppna tio under 2020

Det digitala vårdbolaget planerar för flera fysiska enheter. Den första öppnar nära Östermalmstorg.

Digital Inns nya ägare: "Finns vissa guldlägen"

Förvärvar Digital Inns konkursbo och planerar att expandera.

SHF hyr ut blixtsnabbt efter köp från Ikea

Hyr ut 3.800 kvm. Gör åter en snabb uthyrning efter ett större köp.

Bilder: Niams nya kontor i värtan – med publik takbar

Totalt omfattar kontorskvarteret 32.000 kvadratmeter.

Nytt flytande utomhusbad vid Gamla stan

Vill kopiera succén som finns i centrala Helsingfors. Se karta.

90.000 lägenheter i utsatta områden

FV har kartlagt fastighetsägarna på platserna där det skjuts, sprängs och förvaltas.

Avyttrar hyresrätter för 267 miljoner i väst

JV säljer till lokalt bolag.

Transaktionschef lämnar rådgivningsbolag

Har arbetat på bolaget i elva år. Rollen blir vakant tills vidare.

Säljer handel för 140 mkr

Hyresvärde på över nio miljoner. Mitt i stan.

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Newsec vässar digitala erbjudandet över hela Norden

Gör stor organisationsförändring och utser ny vd för Newsec Property Asset Management Sweden

Revisorn om Oscar P: Osäker om överlevnad

Oscar Properties har, efter kraftig försening, nu publicerat sin årsredovisning. Ingemar Rindstig och kollegorna på EY skriver en 4 sidor lång revisionsberättelse.

SBB närmar sig 5 mdr i försäljningar – gör ny affär

Batljan: ”Hög efterfrågan på våra kassaflödesfastigheter”.

Tillbaka till förstasidan