Mats Mared: ”Jag är inte den som lämnar med svansen mellan benen”

Annons

Affär om 16 miljarder kan väntas inom kort. Flera källor uppger för Fastighetsvärlden att Fjärde AP-fonden inom kort kommer att ta över AMF:s hälftenägande i 32-miljardersbolaget Rikshem och därmed bli ägare till 100 procent.

Speciellt är det LO-delen inom AMF som är upprört över det som hänt inom Rikshem. Det är konvertiblerna som spökar och gör det svårt för bolaget att gå vidare tillsammans. AMF vill inte kommentera FV:s uppgift.

Här nedan svarar Rikshems styrelseordförande Mats Mared på ett flertal frågor från Fastighetsvärlden om sitt eget ansvar kring det som hänt, om han ångrar att Ilija Batljan sparkades och om bolaget är illa skadeskjutet.

– Att avgå för att det riktas kritik känns fel. Min uppgift är att se till att det blir bättre. Jag är inte den som lämnar med svansen mellan benen, säger Mats Mared bland annat.

Fastighetsvärlden: Varför tog utredningen så lång tid tid?

Mats Mared: – Vi ville få fram alla kort på bordet. Det tog två månader, och det är lite längre än vad vi trott från början.

Hur mycket har själva utredningen kostat?

– Det är några miljoner. Jag vet inte exakt.

Det är alltså en bit över summan för resor och representation som granskats.

– Ja, det är det. Den delen utgörs egentligen av småpengar sett i det stora hela. Det är 920.000 kronor fördelat på 571 utlägg och 84 resor.

Ilija Batljan sparkades som vice VD strax innan ni startade granskningen. I sammanfattningen är kritiken mot honom nästan obefintlig. I rapporten står det, till skillnad från vad ni uppgett tidigare, att han informerat styrelsen om det planerade fastighetsköpet efter att han lämnat ett indikativt bud. När det gäller hyreskontraktet så finner granskaren att det utifrån riktlinjerna inte finns något som medför att det behövs ett skriftligt godkännande. Med det klarlagt från er oberoende utredare, ångrar du att ni sparkade Ilija Batljan?

– Nej. Det handlar om ett förtroende. Om en vice VD inte har styrelsens förtroende så kan han eller hon inte jobba kvar. Det är styrelsens uppdrag att anställa VD och vice VD samt att avskeda densamma om det behövs.

I rapporten står det att VD Jan-Erik Höjvall i december 2015, i samband med att utredningen sjösattes, muntligen redogjort för styrelsen att han under slutet av 2014 och 2015 i omgångar lånat ut pengar, av sitt privata kapital, till ett bolag som bygger och säljer småhus i Mälardalen? Är det stor skillnad på det och det som Batljan gjort?

– Det är helt annat. Det påverkar inte förtroendet. Och utlåningsverksamheten har upphört.

I bedömningen från utredaren står ”VD:s engagemang är redan vid utlåningen 2014 av sådan storlek och karaktär att VD borde ha inhämtat skriftligt godkännande från styrelsen”.

– Står det så?

Ja. Gör ni skillnad mellan olika personer, Höjvall och Batljan, utifrån hur ni bedömer personers agerande och lämplighet?

– Nej, det handlar om två helt olika fall.

I utredningen riktas det kritik mot att det saknas tydlighet när det gäller policys, regler och riktlinjer. Det står även att det ”ger utrymme för tolkningar i icke önskvärd mening”. Hur ser du på ditt ansvar för detta?

– Det har jag inte bedömt. Det har jag inte reflekterat över.

Överväger du att lämna ordförandeposten?

– Att avgå för att det riktas kritik känns fel. Min uppgift är att se till att det blir bättre.

Har det förekommit kritik mot ditt agerande från ägarna?

– Jag är utsedd av bolagsstämman. Jag är inte den som lämnar med svansen mellan benen. Jag anser att det är att ta ansvar att stanna och rätta till brister. Inte att lämna bolaget.

Hur kunde det bli som det blev?

– Bolaget har växt snabbt. Från 5 till 30 miljarder på kort tid. Vi har varit framgångsrika på många sätt, men kanske inte hunnit med i det administrativa arbetet.

Är det något du vill lägga till själv?

– Det är viktigt att vi nu är igenom detta. Dessutom ska man inte glömma att Rikshem på många sätt varit ett riktigt framgångsrikt bolag, och till och med fått pris för det.

Är ni på jakt efter en ny vice VD?

– Jag har ingen kommentar till det i nuläget.

En ute i landet, inte minst hos politiker och kommunala tjänstemän, uppskattad vice VD är sparkad. VD:n har inte fullt förtroende hos den ena hälftenägaren. Är Rikshem ett skadeskjutet bolag?

– Det kan jag inte bedöma. Jag vill inte spekulera kring det.

– Så mycket kan jag dock säga att granskningen fört det positiva med sig att vi nu inte bara har en bra bild av våra brister utan också vilka insatser som behövs  för att ta Rikshem till nästa nivå. Ambitionen från vår sida är glasklar – Rikshem ska tillhöra de ledande i vår bransch även när det gäller uppförandekoder och andra relevanta styrdokument.

Läs mer om ”Rikshemsaffären”:
Utredningen klar: Höjvall kvar som VD – oenig styrelse
Ilija Batljan frias – startar eget fastighetsbolag
AMF: ”Det hade varit bättre för Rikshem med ny VD”

Läs gärna även magasinet Fastighetsvärlden Nr 1/2016. Där finns bland annat ett dokument om Rikshem över 4 sidor.

Text Fredrik Engström

Missa inte! Bostadsdagen 2024

Den 6 mars är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Bostadsdagen 2024. Seminariet äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Balder lämnat Ryssland – Lindeborg kämpar

Fyra bolag nu i mål med planen att lämna Ryssland.

Rekryterarna spanar…

Hur ser det ut med rekryteringar kopplade till teknisk kompetens, och vart är marknaden på väg? Real Competence utreder.

Byggstartar 30 våningar – blir Sollentunas högsta

Hälften av bostäderna i höghusprojektet har bokats av köpare.

Erik Nyman till JLL

Rekyterat ny head of research.

En av Stockholms allra största till salu

FV berättar om en riktigt stor försäljning som kan vara på gång. Svår marknad testas på riktigt.

Största markanvisningar för lokaler under 2023

Högsta priserna och största volymerna redovisas.

Bildextra: CA satsar på exklusiva kanalvillor

Pris: 25–31 miljoner. ”Liknar inget annat du kan hitta i Sverige”.

Stockholm och Norrland i topp – och botten

Ny statistik från SCB. FV listar snabbväxarna.

Ramboll söker nya kontor

Vasakronan och Platzer kan tappa stor hyresgäst i Stockholm respektive Göteborg.

Affär för hela 180.000 kr/kvm i city

Hög köpeskilling när fastighet i centrala Stockholm byter ägare.

Advokatbyrå i city flyttar

Flyttar till fastighetsbolagets storköp.

De mest aktiva kommunerna kring markanvisning

Mindre och hårdsatsande kommun intar andraplatsen.

Corem dumpar ett stort projekt på segt Manhattan

”Kanske den sämsta affären i mitt liv”. FV visar karta över projekten. Ett stort huvudbry om 33.000 kvm återstår.

Innovation Properties och Barings byggstartat 264

Duo byggstartar stort bostadsprojekt söder om Stockholm. Se flera bilder.

Tillbaka till förstasidan