Massa röda siffror från Fastator – omförhandlar 2 miljarder

Fastators första kvartalsrapport för 2024 är ingen munter läsning. Nye vd:n Svante Bengtsson tycker dock att börskursen inte speglar potentialen i det kvarvarande beståndet. Nu pågår en omförhandling av Fastators och Points nära 2 miljarder i obligationsskuld.

Annons

Fastators nyckeltal för 2024 års första tre kvartal:

  • Omsättning, 111,5 MSEK (132,4 )
  • Avkastning på eget kapital, -36,5% (-9,0)
  • Periodens totalresultat, -248,0 MSEK (-149,7)
  • Resultat per aktie efter utspädning, -3,15 SEK (-1,97)
  • Soliditet vid periodens slut, 18,7% (36,5%)
  • Substansvärde vid periodens slut, 589,0 MSEK (1 648,9)
  • Substansvärde per aktie efter utspädning, 7,58 SEK (21,22)

Kommentar från Svante Bengtsson, vd Fastator:

– Under de två senaste kvartalen har transaktionsmarknaden kännetecknats av en osedvanligt hög grad av osäkerhet, milt uttryckt. Det har framför allt drabbat lågavkastande fastigheter och projektfastigheter, fastigheter utan tydligt kassaflöde. Det är bakgrunden – och den viktigaste orsaken – till det veritabla stålbad som Fastator genomgått under de senaste två kvartalen med omfattande strukturella och organisatoriska förändringar som följd.

Bengtsson fortsätter:

– Förväntade räntesänkningar har dröjt. Finansiering av nya förvärv har varit – och är – en utmaning och några tidigare investeringar har behövt avvecklas.

– Det förändrade ränteläget har också tydligt påverkat flera av våra investeringar negativt. På bara ett år har vårt substansvärde mer än halverats när ökade avkastningskrav har påverkat fastighetsvärden negativt och byggrätter blivit mycket svåra att värdera på grund av en stagnerad byggsektor. Fastators börskurs har fallit och per bokslutsdagen är substansrabatten drygt 80%.

– Det är förvisso en inte särskilt ljus bild av dagens realiteter men samtidigt är det min bedömning att Riksbankens sänkning av räntan kan bli startskottet för en försiktigt ökad optimism och därmed en mer rimligt prissatt transaktionsmarknad. Det ger i så fall bättre förutsättningar för fortsatt renodling och tillväxt i återstående innehav.

– Obligationsmarknaden har under hösten och vintern uppvisat väsentligt ökade avkastningskrav, vilket vi märkte av i höstas. Men även denna marknad påverkas sedan en tid i en för Fastator positiv riktning när räntan generellt börjar sänkas och prisas in i räntenivåerna. Redan nu pågår till exempel en omförhandling av Fastators och Points nära 2 miljarder i obligationsskuld.

– Skulder ska refinansieras samtidigt som nytt kapital flyter in till obligationsinvesterare, kapital som behöver placeras. Det är därför min övertygelse, även om osvuret är bäst, att vi kommer att kunna nå en för alla parter godtagbar överenskommelse med obligationsinvesterarna även denna gång.

– När vi nått detta delmål finns en tydlig potential i kvarvarande innehav som enligt min mening inte återspeglas i nuvarande börskurs. Mitt och Fastators fortsatta arbete inriktas på att synliggöra dessa bestående värden samtidigt som vi aktivt bygger nya värden i våra innehav.

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan