”Marknaden för bostadsrätter har vänt uppåt”

ALM Equity visar ett rörelseresultat på 41 mer (26) för det tredje kvartalet. Antalet sålda bostäder till privatpersoner under perioden var 26 (5). Försäljningsgraden i produktionsstartade fastigheter är 88 procent (81).

”Marknaden för bostadsrätter förefaller ha vänt uppåt. Antalet affärer ökar stadigt och priserna har stabiliserats. ALM Equity märker det främst genom att vår portfölj av färdigställda bostadsrätter från avslutade projekt fortsätter att minska, det senaste kvartalet med närmare en tredjedel”, skriver vd Joakim Alm i kvartalsrapporten.

Han konstrar vidare, utifrån bolagets breddning:

”Sammantaget arbetar vi oss närmare vårt mål att bygga upp en stabil grund i ett tryggt fastighetsägande med löpande vinster från hyresintäkterna. En trolig förändring blir att vi kliver upp i storlek när det gäller vårt erbju- dande till investerarmarknaden. Hittills har vi arbetat med enskilda pro- jekt, men sannolikt kommer vi erbjuda marknaden att investera i paket med flera projekt. Totalt finns det i portföljen projekt omfattande närmare 7 Mdkr med ett beräknat driftnetto om 300 Mkr som potentiellt kan bli en del av förvaltningsportföljen. Det skulle inte minst innebära en risksprid- ning för investerarna men även förenkla vår egen administration och kon- taktyta mot investerarna. Det skapar grund för att i en framtid möjliggöra börsintroduktion av affärsområde Förvaltning.”

Fler Nyheter från förstasidan

Martin Bjöörn med flera lämnar Castellum

”Blir nog något annat som passar mig bättre”

Bra skjuts i värdet hos Platzer

Visar ökande hyresintäkter samtidigt som vakansgraden ökar något.

Avyttrar portfölj för 209 mkr

”Har uppnått affärsplan för respektive fastighet”.

Breddar verksamheten med tre förvärv

Satsar på utvecklingsfastigheter.

SBB i nytt betydande förvärv – betalar med egna aktier

Betalar en halv miljard för bolaget som specialiserat sig på utveckling av samhällsfastigheter.

Här är Skanskas nästa spektakulära 08-projekt

20.000 kvm kontor. 11 våningsplan. Se visionsbilder!

Stänger sin ”lila” satsning på flaggskeppsenhet i CBD

Fastighetsägaren öppnar för butik. Ett stenkast från Stureplan.

Hyr ut i bottenplan på kungligt projekt

Ska öppna upp slutet kvarter.

Fabege öser på i Flemingsberg – köper 35.000 kvm

Byggrätt som kompletterar tidigare förvärv.

Succéköpet – snabbt hyrt ut 5.400 kvm inom tullarna

Köpte fastighet i kanonläge – som ändå länge haft vakanser.

Köper projekt som omvandlats till hyresrätter

Köparen, som tidigare gjort flera förvärv i innerstaden, berättar för FV.

Så mycket återstår att hyra ut i rekordhöga skrapan

Sveriges och Nordens högsta kontorshus om 36 våningar. FV går igenom Skanskas uthyrningar.

Hon lämnar Stenvalvet – får ny roll på Rikshem

Tar plats i ledningsgruppen.

SBB:s iskalla projekt – kan bygga i norr

Idrottsklubb driver projekt mot kommunen.

Tillbaka till förstasidan