Visionsbild Smörkajen sett från norr. Överst till höger syns Centralstationen. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial

Malmös nya centrala satsning: Smörkajen

Malmös nästa centrala stadsutvecklingsprojekt är Smörkajen. Här planeras 110.000 kvm bostäder och lokaler. Här har bland annat Vasakronan och Wihlborgs projektmöjligheter. Under Q2 2021 kan det komma markanvisningar.

Smörkajen är den udde som ligger längst ut i Nyhamnen, rakt norrut.

I Nyhamnen har Jernhusen sedan längre ”tjuvstartat” stadsutvecklingen i området närmast stationshuset, på den norra sidan. Där är även Castellum på gång med E.ons nya stora kontorshus och den nya domstolsbyggnaden.

Nyhamnen håller på att omvandlas till en hållbar stadsdel med en blandning av bostäder och verksamheter, handel och service. Smörkajen är det första steget att utveckla området vid vattnet och fullt utbyggt kommer runt 4.000 personer bo och arbeta här.

För Smörkajen innehåller kan Fastighetsvärlden berätta att planerna innehåller 110.000 kvm BTA, fördelat över 55.000 kvm bostäder och 55.000 kvm lokaler, främst kontor.

Under onsdagen beslutade stadsbyggnadsnämnden att förslaget till detaljplan för Smörkajen ska ut på samråd. Planförslaget är starkt förankrat i platsen och dess kulturhistoriska sammanhang och ger området en helt ny karaktär med olika kvartersformer, mötesplatser och stråk.

Wihlborgs planerar för ett projekt som innehåller 10.000 kvm kontor och har anlitat arkitektfirman Henning Larsen. Bolagets projekt ligger längs Hans Mikkelsensgatan. Där finns även Vasakronans fastighet Bylgia 1. Där finns idag ett högre kontorshus, men det finns byggrätter.

Fastigheten Smörkontrollen 1, som finns längst ut på udden, ägs av AB Cydonia. Den kommer troligen att få någon bevarandemärkning och det är inte aktuellt med några större byggrätter.

Malmö kommun uppger för Fastighetsvärlden att det kan bli aktuellt med markanvisningar i Smörkajen under andra kvartalet 2021.

Namnet Smörkajen? Under 1930-talet uppfördes den så kallade Smörkontrollen på Ångbåtsbron, som var ett kontrollorgan för ägg- och mejerivaror. Fastigheten som fanns där då genomgick en kraftig om- om och tillbyggnation i slutet av 1900-talet.

Visionsbild vy från Entréplatsen vid Universitetsbron. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial

Det klimatmässigt utsatta läget gör att utformningen av området anpassas för att klara höga vattennivåer, skyfall, värme, vind och sol. Här finns en varierad bebyggelse med en blandning av bostäder och kontor i slutna eller halvslutna kvarter. Den nya strukturen och utformningen bidrar till bra mikroklimat, mindre bullerpåverkan och goda livsmiljöer. Högre punkthus markerar viktiga entréplatser, stråk och pirer och gör det lättare att orientera sig i området.

Med Centralstationen i närheten prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafik i området. Hans Michelsensgatan får en ny sträckning och omvandlas till en grön och attraktiv stadshuvudgata med körfält för bil, buss, cykel och gång. Här finns plats för handel och service och mycket människor i rörelse. Genom nya gång- och cykelstråk öppnas kajerna upp för allmänheten och tre stora nya mötesplatser skapas vid vattnet; Parken i öster, Skeppsbron i väster och Entréplatsen intill Universitetsbron.

Planförslaget innebär också att delar av hamnen fylls ut. Genom att vattnet blir grundare, kan vattenkvalitén förbättras och bottenvegetation som ålgräs, makroalger och blåmusslor kan etablera sig i området. Vattenrummet blir tillgängligt för olika aktiviteter, bad och båtliv.

Under samrådet som pågår från 5 till 30 oktober har allmänheten möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget.

– Planerna för Smörkajen är första pusselbiten i omvandlingen av Nyhamnen och en utveckling där Malmö växer ut mot havet. Blandningen av gamla industrimiljöer och nya butiker, bostäder, kontor och skolor bidrar till att skapa en levande och dynamisk stadsdel. Just närheten till vattnet ska prägla området, här ska det finnas kanaler med plats för båtar, bryggor och badplatser på bästa läge som är tillgängliga för alla, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Nyhamnen ska bli ett nytt skyltfönster för Malmö. Här blandas stadens gamla miljöer med ny, modern och hållbar bebyggelse. Samtidigt ger närheten till vattnet kvalitéer som kan skapa både trivsel och attraktiva miljöer för såväl boende som näringsliv och fritidsaktiviteter, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

Visionsbild Smörkajen sett från norr. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial
Smörkajen. Visionsbild, vy från parken mot det inre vattenrummet. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial
Visionsbild vy från Hans Michelsensgatan mot rampen. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial
Vy från Skeppsbron, en visionsbild. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial
Vasakronan äger Bylgiahuset. Foto: Vasakronan
Fastigheten Smörkontrollen 1, längst ut på udden. Fastigheten ägs av AB Cydonia.

Missa inte! Bostadsdagen Öresund: Ny vår för bostäder

Måndag den 2 november, Malmö Börshus, Malmö.
Klicka här för mer info!

Fler Nyheter från förstasidan

Porträtt

Långläsning: Ny kraft tar över efter legend

Snabbt. Tempot har alltid varit högt när det gäller Nyfosa. Transaktionerna har avlöst varandra. Nu tar Stina Lindh Hök över vd-stolen när en legend lämnar plats för nya krafter.

Superklassen: Tre storbolags-vd:ar

Styr bolag med ett sammanlagt fastighetsvärde om nästan en kvarts biljon kronor.

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Han blir ny vd för 25-miljardersbolaget

I en intervju med Fastighetsvärlden öppnar han för nya jv-bolag i nya segment.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2020

För 15:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast.

Odd Mollys snabbresa fortsätter – förvärvar sju

Säljare blir nya betydande aktieägare i bolaget.

Unik lista: Här är hetaste områdena för bra shopping

Se även var i centrala Stockholm som det finns positiva trender. Läs kommentar från ettan.

Logistea nästan i mål med affären för 841 miljoner

Försäljningsprocessen pausades i början av pendemin. Nu är parterna nästan i mål.

Redo för ny storflytt – kan lämna Hagastaden

Kan göra ännu en stor samlokalisering.

Smäll för Steen & Ström när Åhléns stänger ännu mer

Fortsätter att krympa beståndet.

JM tillträder byggrätt för nytt HK - se nya bilder

FV avslöjade planerna för fem år sedan. Nu är det dags för byggstart. En tredjedel ska hyras ut externt.

Vill sälja portfölj med nio fastigheter

Läs om säljaren och vilka fastigheter som berörs.

”Kontor kommer att behövas mer än någonsin”

Fabeges Stefan Dahlbo om framtiden.

Buden på Gasklockan – vilka har råd med projektet?

Budtiden har gått ut. FV berättar om vad som händer de kommande månaderna.

Tillbaka till förstasidan