Magnolia vinner anvisning för 500 bostäder i Kungälv

Magnolia Bostad vinner två markanvisningstävlingar om totalt 500 bostäder i Kungälv.

En av fastigheterna, del av Gärdet 1:3 i Liljedal möjliggör uppförande av cirka 315 boenden om 25.400 kvm BTA.

Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan och byggstart är planerad till hösten 2022.

Den andra fastigheten, Kongahälla kv 7 möjliggör uppförande av cirka 180 boenden om 14.100 kvm BTA.

Fastigheten ska genomgå en planändring. Lagakraftvunnen detaljplan är förväntad under slutet av 2023 och byggstart förväntas kunna ske under början av 2024.

Arkitema har fått arkitektuppdraget och har ritat huse (se bilder nedan).

Det är i stadsdelen Liljedal som består av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, bostäder, handelsstråk och olika verksamheter som Magnolia Bostad planerar att uppföra två huskroppar på som mest sex våningar.

Husen kommer att omgärda två trädgårdsliknande gårdar där umgängesplatser och bland annat växthus med odlingar planeras.

Beläget vid den södra entrén till Kungälv centrum kommer bostädernas utformning att välkomna både boende och besökare till staden. Stadsdelen står för det historiska arvet och kallas även den Gamla staden.

I kontrast till den Gamla staden uppförs vid Kungälvsmotet en ny bebyggelse, Kongahälla. Med drygt 1.000 bostäder, varierad handel och grönområden är Kongahälla det största nybyggnadsprojektet i Kungälv i modern tid.

Kommunen planerar för en modern stadsdel med blandade boendeformer och alla bekvämligheter inom räckhåll. Området ska länka samman stadens olika delar. Magnolia Bostad avser att uppföra tre huskroppar varav ett 16-våningshus.Konceptet bygger på att människor ska mötas och ska underlätta klimatsmarta beteenden, som cykeltransporter och odling på gemensamma ytor.

– Det här är två riktigt fina projekt som blir inledningen till vår närvaro i Kungälv. Vi ser Kungälv som ett av våra mest intressanta områden att växa vidare inom, säger Niklas Ohldin, regionchef Väst.

Båda projekten planeras att uppföras i enlighet med Miljöbyggnad Silver.

Kongahälla – här planeras uppförande av cirka 180 boenden om 14.100 kvm BTA.
Liljedal – här planeras för uppförande av cirka 315 boenden om 25.400 kvm BTA.

Fler Nyheter från förstasidan

Intea in i spelet om 27.000 kvm centralt

Förvärvar 57 procent av aktierna.

Max vill öppna ytterligare 50 i Sverige

Vill även ha ytterligare tre i centrala Stockholm. Vd:n berättar var kedjan söker nya etableringar.

Rekyl på börsen

En handfull fastighetsbolag upp med mer än 4 procent.

Klarabo i mål med rekordköpet i norr

Morfiadakis: ”Finansieras delvis med banklån till väldigt förmånliga villkor”. Nära målet för 2025.

AMF utvecklar Ringen

Arbetet med upprustningen inleds i början av 2023.

Bilder: Från förslummat till hetast i Sverige

Nordstan firar 50 år – och två av de ursprungliga ägarna är kvar. Nu väntar expansion.

Flera storbolag kraftigt nedåt – SBB nästan under 10 kronor

En nästan blodröd torsdag för herrarna Batljan, Selin och Arnhult.

Så kan rekordaffären inom tullarna tas i mål

FV berättar om den nya strategin för vad som kan bli en av de största affärerna i området någonsin. Läs om fastigheterna som ingår.

Rejlers hyr av Bonnier

Fyller upp efter den stora utflytten.

Kjell A. Nordström: ”Ett omfattande paradigmskifte”

”Vi har sannolikt den största industriella revolutionen i mänsklighetens historia framför oss”.

Utspel: Sänk elmomsen och frys energiskatten

Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta lanserar sex förslag.

Bildextra: Spahotell och pirbyggnad

Projektet Roslagens Hamn omfattar 21.500 kvm ljus BTA

Intar ny mötesplats på Kungsholmen

Ägaren: ”Fastigheten ska vara mer än bara ett vanligt kontor”. Se bilder på den nya satsningen.

Debatt

”Omsättningsbaserad hyra för coworking vore bättre”

Tim Andersson spanar på upplägget för hotell och butikslokaler. Skriver debattartikel.

Tillbaka till förstasidan