M&A-affärer utgör hälften av rekordet 350 miljarder

Under 2021 hade Sverige ett rekordstort antal M&A-transaktioner på kommersiella fastighetsmarknaden – hela 18 transaktioner jämfört med snittet om tre affärer per år för perioden 2017–2020. Det visar Savills i en färsk analys. Savills förutspår att transaktionsvolymen för 2022 uppgår till 250 miljarder kronor

Annons

– Konsolideringsfasen som marknaden genomgår beror på den höga konkurrenskraften och att det är relativt många fastighetsbolag sett till marknadens storlek. Det lockar både svenska och utländska investerare att hitta synergier inom förvaltningen, finansieringen och projektutvecklingen i sina befintliga portföljer, säger Maryrose David, analyschef på Savills.

Dessa affärer har tudelat transaktionsmarknaden då exempelvis kontorsandelen sett till volym justeras till drygt hälften när M&A-affärerna exkluderas från totalvolymen. Det låga antalet kontorstransaktioner bedömer Savills främst beror på ett minskat utbud snarare än en minskad efterfrågan. Under 2021 har de kontorsfastigheter som avyttrats generellt gått för nivåer likt dem innan pandemin och vissa har gått för rekordnivåer.

Bostadssegmentet kvarstår som det största segmentet sett till volym, vilket visar på en hög aktivitet både sett till konsolideringar samt traditionella fastighetstransaktioner.

Savills bedömer att investeringsmarknaden kommer att präglas av fler sammanslagningar på börsen, dock inte att antalet fastighetsbolag blir färre. M&A-affärer kommer även att ske inom fler segment än de vi ser idag.

Transaktionsvolymen för 2021 passerade redan under september rekordet som noterades 2019 och uppgår idag till cirka 350 miljarder kronor. Hittills i år uppgår andelen utländska investeringar till 23 procent, vilket motsvarar 81 miljarder kronor. Denna volym är cirka 75 procent högre än snittet för de senaste fem åren (46 miljarder kronor).

Svenska utlandsinvesteringar i fastigheter slog också rekord under året. Svenska bolag investerade nästan 10 miljarder euro i Europa under årets första tre kvartal. Just nu är svenska utlandsinvesteringar högst i Europa under 2021.

– Det är glädjande att fastighetsmarknaden är fortsatt stark – både i Sverige men även internationellt. Att de svenska utlandsinvesteringarna nådde en toppnotering 2021 beror på riskdiversifiering och möjligheten för svenska investerare att uppnå högre avkastning, säger Carolina Herling, transaktionschef på Savills.

Utsikten för fastighetsmarknaden i Sverige för 2022 är med andra ord positiv, enligt Savills.

– Vi ser ett fortsatt gynnsamt klimat för fastighetsinvesteringar eftersom tillgången på både eget och lånat kapital är god, finansieringskostnaderna låga och investeringsviljan hög. Det finns ett stort inflöde av utländskt kapital, vilket tyder på en fortsatt stor konkurrens och höga transaktionsvolymer under 2022, säger Maryrose David.

Savills förutspår att transaktionsvolymen för 2022 uppgår till 250 miljarder kronor, vilket i så fall blir den näst högsta volymen som någonsin har uppmätts.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan