De aktuella fastigheterna som Skanska förvärvar utmärkt i rött. I gult syns placeringen för Skanskas Citygate som nu byggs. Karta: Fastighetsvärlden/Google

Lundbergs säljer till Skanska i Göteborg

Lundbergs avyttrar tre fastigheter i Gårda, Göteborg, till Skanska. Prislappen är 220 miljoner kronor. Skanska tar därmed över projektplaner som kan resultera i mer än 30.000 kvm kontor och bostäder.

Köparen tillträdde fastigheterna den 9 mars 2021.

Försäljningen gäller utvecklingsfastigheterna Gårda 8:2, 8:5 samt 8:6, som tillsammans bildar ett helt kvarter. Fastigheterna ligger nära Skanskas skrapa Citygate som just nu håller på att byggas och som blir Nordens högsta kontorshus, läs mer här.

Befintliga byggnader som förvärvas från Lundbergs har idag en yta om cirka 13.000 kvm. Hyresavtalen där löper till 2024 och därefter kan det bli aktuellt att riva dagens byggnader.

Fastighetsvärlden har i den årliga Kontorsspecialen, där projektmöjligheter i Stockholm, Göteborg och Malmö, granskas sedan fem-sex år berättat om Lundbergs projektplaner på platsen. Bolaget har inledningsvis skissat på höga byggnader och en volym uppemot 50.000 kvm kontorslokaler. Under de senaste åren har FV bedömt projektvolymen till cirka 35.000 kvm och inte fullt så höga byggnader.

– Vi planerar för mer än 30.000 kvm, gärna en bit över. Men vi vågar inte spekulera kring det eller möjlig höjd. Det är ännu för tidigt. Men tomten ligger i ett stråk som staden har pekat ut som lämplig höghusområde. Men det kommer inte bli högre än Citygate, säger Niklas Grimslätt, affärsutvecklingschef, Skanska Fastigheter Göteborg, till Fastighetsvärlden.

Avsikten är att utveckla moderna och hållbara kontorslokaler på platsen över tid. Även möjligheten att tillföra bostäder ska studeras i en kommande detaljplaneprocess.

– Vi har sedan slutet av 90-talet varit en viktig del av Gårdas tillväxt, från kvarteret Ceres till Gröna Skrapan, som färdigställdes 2010, och Citygate som pågår just nu. Här vill vi nu ta nästa steg i vårt arbete mot klimatneutralitet och skapa ett hållbart kvarter med en mix av arbetsplatser och bostäder. Fram till projektstart har vi väl fungerande förvaltningsfastigheter med bra och stabila hyresgäster, säger Niklas Grimslätt.

– Detta kvarter utgör en tydlig entré till Norra Gårda med en fin exponering mot E6 och kommer tillsammans med den pågående utvecklingen etablera Gårda som ett av de absolut bästa kontorslägena i Göteborg, säger Mats Dynevik, marknadschef, Skanska Fastigheter Göteborg.

Transaktionen genomförs i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 218 miljoner kronor, vilket överstiger gjord fastighetsvärdering hos Lundbergs per sista december 2020 med cirka 18 procent.

I Norra Gårda, där det aktuella kvarteret ligger, utvecklar Platser höghuset Gårda Vesta.

Här är det aktuella kvarteret som Skanska på sikt planerar att utveckla.
Fastigheten Gårda 8:6. Foto: Lundbergs

Fler Nyheter från förstasidan

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Hon tar över efter Urban Edenström

Urban Edenström blir arbetande styrelseordförande.

Hyr ut 3.300 kvm till F-kassan

”Norra Sveriges mest flödesrika knutpunkt ”.

Bildextra: Så blev 11.000 kvm – i trä

Träd planterades när Sveriges största kontor i sitt slag invigdes.

Vann kamp om ny tingsrätt

Nästan 7.000 kvm lokaler. Läs även vem som tappar en stor hyresgäst – igen.

Blixtaffär: Nytt HK säljs för 2,4 mdr – oväntad köpare

Var tänkt för att bli byggbolagets nya huvudkontor. Utvecklingen i omvärlden påverkat. Fastigheten ligger vid tullgränsen i Stockholm.

Plan för ny centralstation presenterad

Stor stationsbyggnad med kontor ingår i planen.

Nytt avtal med mediajätten – hela 16.000 kvm

FV avslöjar. Signerat ett nytt och stort hyresavtal.

Förvaltaren byter namn – tillsammans med ägaren

”Behåller allt som är bra”.

Vissa priser gått upp 30 procent

Skenande byggmaterialpriser hotar nya bostäder. Vill undanta allmännyttan från LOU.

Duo redo för snabb miljardförsäljning

Ytterligare en stor transaktion att vänta på Kungsholmen.

Selin i miljard-jv i norr

Läs om planerna.

Grönt ljus för Pembrokes stora cityprojekt

36.000 kvm ska utvecklas bakom NK. ”Vi är jätteglada och exalterade”. Se flera bilder på förändringen.

Hyr snabbt ut 7.000 kvm

Akademiska Hus avyttrade nyligen fastigheten.

Tillbaka till förstasidan