Lundbergs fastigheter nu över 28 miljarder

Det egna fastighetsbolaget står för en större del av substansen i Lundbergskoncernen än vad innehavet i Hufvudstaden bidrar med.

Annons

Även om Lundbergsföretagen numera främst är ett investmentbolag med stora innehav i noterade aktier, så tillför även den egna fastighetsrörelsen både löpande resultat och substansuppbyggnad.

Nettoomsättningen uppgick till 1.736 mkr (1.594) och rörelseresultatet till 556 mnkr (2.966). I det senare ingår –450 mkr (2.035) i orealiserade värdeförändringar, vilket bygger på en intern värdering.

I nettoomsättningen ingår för 2022 resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 99 mkr, året innan var den 58 mkr.

Under 2022 investerade man 461 mkr i förvaltningsfastigheterna, 54 mkr i projekt och 238 mkr i förvärv. Med det samt den orealiserade värdeförändringen om –450 mkr hade beståndet ett värde om 28.203 mkr vid utgången av 2022.

Till Lundbergskoncernens totala substansvärde bidrar det egna beståndet med en andel om cirka 17 procent. Innehavet i Hufvudstaden bidrar med en andel om 12 procent.

Ur Lundbergsföretagens bokslutskommuniké 2022:

  • Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2022 till 119,0 miljarder (480 kronor per aktie) jämfört med 132,3 miljarder (533 kronor per aktie) den 31 december 2021. Den 21 februari 2023 var motsvarande värde 125,7 miljarder (507 kronor per aktie).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 29.193 mkr (24.832).
  • Resultat efter finansiella poster blev 7.679 mkr (17.134) där resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures utgör -1.688 mkr (5.814). Resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till 7.988 mkr (11.912).
  • Koncernens resultat efter skatt blev 5.773 mkr (14.924) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 4.259 mkr (3.556).
  • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6,10 kronor (45,84).
  • Utdelning om 4,00 kronor (3,75) per aktie föreslås.

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan