Lundbergs fastigheter nu över 28 miljarder

Det egna fastighetsbolaget står för en större del av substansen i Lundbergskoncernen än vad innehavet i Hufvudstaden bidrar med.

Även om Lundbergsföretagen numera främst är ett investmentbolag med stora innehav i noterade aktier, så tillför även den egna fastighetsrörelsen både löpande resultat och substansuppbyggnad.

Nettoomsättningen uppgick till 1.736 mkr (1.594) och rörelseresultatet till 556 mnkr (2.966). I det senare ingår –450 mkr (2.035) i orealiserade värdeförändringar, vilket bygger på en intern värdering.

I nettoomsättningen ingår för 2022 resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 99 mkr, året innan var den 58 mkr.

Under 2022 investerade man 461 mkr i förvaltningsfastigheterna, 54 mkr i projekt och 238 mkr i förvärv. Med det samt den orealiserade värdeförändringen om –450 mkr hade beståndet ett värde om 28.203 mkr vid utgången av 2022.

Till Lundbergskoncernens totala substansvärde bidrar det egna beståndet med en andel om cirka 17 procent. Innehavet i Hufvudstaden bidrar med en andel om 12 procent.

Ur Lundbergsföretagens bokslutskommuniké 2022:

  • Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2022 till 119,0 miljarder (480 kronor per aktie) jämfört med 132,3 miljarder (533 kronor per aktie) den 31 december 2021. Den 21 februari 2023 var motsvarande värde 125,7 miljarder (507 kronor per aktie).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 29.193 mkr (24.832).
  • Resultat efter finansiella poster blev 7.679 mkr (17.134) där resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures utgör -1.688 mkr (5.814). Resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till 7.988 mkr (11.912).
  • Koncernens resultat efter skatt blev 5.773 mkr (14.924) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 4.259 mkr (3.556).
  • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6,10 kronor (45,84).
  • Utdelning om 4,00 kronor (3,75) per aktie föreslås.

Fler Nyheter från förstasidan

Butik vid Stureplan stängd efter 21 år

Valt att inte förlänga hyresavtalet.

Bonava varslar 400

Hela var fjärde anställd berörs.

Ny storägare i börsbolag

Bolag även köpt sju fastigheter. Nu stor ägare i två liknande bolag.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Amerikansk jätte bantar ytorna i city

Lämnar ett våningsplan.

JM säljer allt vid Brommaplan – stor projektdröm död

Var redo att investera 4 miljarder.

Rikshem avyttrar Folkhem till Nordr

Biljana Pehrsson: ”Folkhem har en stor potential och vi vill expandera geografiskt i Sverige och Norge”.

Framtiden vill höja hyrorna 7% – lägre än Fastighetsägarna

68.000 lägenheter berörs. Ger även en möjlighet för en treårig lösning.

Normals vd: ”Inte raketforskning driva butik”

Butikskedjan växer i rekordfart. Ny satsning i centrala Stockholm.

Bonava får rabatt på 110 miljoner i Nacka

Ingen ny upphandling kommer att krävas.

Kommitté: Nobba okryddade budet från Stenhus

Storägarens bud får nobben.

SBB säljer för 2,9 miljarder – 10 procent under värdering

Säljer två fastigheter till rabatterat värde till stiftelse.

FV-kartläggning: 2,9 miljoner kvm kontorsprojekt

Hela 135 kontorsprojekt listas i stor kartläggning.

Vill bygga höghus på 140 meter

Nya stadsdelen tar ett kliv framåt.

Tillbaka till förstasidan