Fredrik Lundberg och Nobel Center.

Fredrik Lundberg försöker pulverisera Nobel Center

”All sjöutsikt försvinner” – Befarar skada på kvarts miljard. Ett flertal tunga remissinstanser har gett tummen ner för det arkitektförslag som presenterats för Nobel Center på Blasieholmen i centrala Stockholm. Storbyggmästaren och finansmannen Fredrik Lundberg gör samma sak efter att ha kraftsamlat och anlitat ett flertal av landets ledande konsulter.

Fastighets AB L E Lundberg äger fastigheten Käpplingeholmen 6 som är ett kontorshus om 11.200 kvm, som ligger granne med Nobel Center, och som skulle få all utsikt mot Djurgården och Skeppsholmen förstörd.

Som storägare och styrelseordförande har Fredrik Lundberg gett en fullmakt till 28 jurister att agera kring fastigheten Norrmalm 3:43, alltså Nobel Center. I fastigheten Käpplingeholmen 6 har bland annat där bland annat Lundbergföretagen med fastighetsbolaget har sitt kontor. Så storbyggmästaren, som genom åren har uppfört ett flertal större hus runt om i landet, agerar efter ett stort eget intresse.

Fastighetsvärlden har läst remissvaren och Lundbergs är i grunden positiva till en utveckling av Blasieholmsudden, men skriver:

”Aktuellt planförslag är dock inte acceptabelt. Så som detaljplanen är utformad kommer den att medföra allt för stor negativ påverkan på Lundbergs enskilda intressen”

I samrådsyttrandet skriver man även att förslaget strider mot riksintresset och den skyddsregel som finns i miljöbalken för Nationalstadsparken.

I Lundbergs yttrande framgår vidare att det i den egna fastigheten finns en mängd företag och verksamheter som valt att hyra in sig i fastigheten bland annat tack vare lokalernas fina läge med utsikt mot Blasieholmsudden, vattnet och Djurgården. Det konstateras att bland hyresgästerna finns advokatbyråer, investmentbanker och finansbolag – och det berättas även att många av dessa har höga krav på arbetsro och representativa lokaler.

I yttrandet konstaterar man att Nobel Center ges formen av en kubisk koloss som höjer sig över övriga byggnader i närområdet.

”Om planförslaget genomförs kommer det medföra en mycket kraftig negativ påverkan på Lundbergs enskilda intressen, framförallt genom att i stort sett all sjöutsikt kommer att försvinna och istället ersättas av en närliggande hög fasad”.

Följden blir, för Lundbergs, konstateras det: ”en påtaglig minskning av hyreslokalernas attraktivitet och en väsentlig nedsättning av marknadshyrorna för de lokaler som vetter mot Hovslagargatan samt en kraftig minskning av fastighetens marknadsvärde”.

Enligt de dokument som Fastighetsvärlden tagit del av bedöms den bestående skadan, för förlorad sjöutsikt och även försämrade parkeringsmöjligheter, värderas till 140–150 miljoner kronor. Annan skada, på grund av störningar under byggtiden, beräknas till 120 miljoner kronor.

Totalt ekonomisk skada till följd av detaljplanen för Nobel Center bedöms för Lundbergs summera 260–270 miljoner kronor.

”Storleken på skadan är oacceptabel” står det i remissvaret som Fastighetsvärlden tagit del av.

Remissvaret, med Lundbergs som uppdragsgivare, kommer från Landahl advokatbyrå, Bryggan, Niras, Ramböll och Strategisk Arkitektur samt Nils Ahlberg som är filosofie doktor i landskapsplanering/konstvetenskap. Den totala dokumentationen, som Fastighetsvärlden tagit del av, är på 131 sidor. Lundberg har alltså inte sparat på krutet när det gäller den planerade grannbyggnaden – allt är proffsigt genomarbetat och uppbyggt med historia, statistik, bilder och illustrationer.

Bland annat har Bryggan jämfört utsikten från tolv fönster, hur det ser ut idag och vad som händer när ”kolossen” hamnar bredvid. Utsikten försvinner nästan helt i merparten av fönstren (se bilderna sedan). Hyrorna bedöms minska mellan 250 och 1000 kr/kvm beroende på läge i byggnaden. Bryggan konstaterar att det ger ett reducerat årligt driftsnetto på om 4,35 miljoner kronor. Det marknadsmässiga direktavkastningskravet bedöms till 4,75, vilket ger en bedömd bestående värdeminskning på mellan 90–95 miljoner kronor, enligt Bryggan. Värdeminskningen till följd av att parkeringsplatserna inom planområdet försvinner bedöms till cirka 45 miljoner. Bullerstörningarna under byggtiden uppges bli ”omfattande. Till exempel bedöms det att det under 8 månader inte går att bedriva kontorsverksamhet i fastigheten alls utan att verksamheterna måste flyttas till andra lokaler.

Läs även: Lundbergs presenterar ett eget förslag
Läs även: Heikensten: ”Vi lyssnar och ska bygga mindre”

Fastighetsvärlden Idag 2015-06-01

Idag. Vy från Skeppsholmen, framför Östasiatiska museet. Delvis inom den vita ramen syns Lundbergs fastighet där bland annat LE Lundbergföretagen har sitt kontor.
strategiskark-nobelcenter-2
Förslag. Här är istället arkitektförslaget inritat. Och vips är utsikten från Lundbergs kontorshus borta.
strategiskark-nobelcenter-3
Idag. Vy från Nybrokajen.
strategiskark-nobelcenter-4
Förslag. De existerande byggnaderna och parkeringen har fått ge vika för Nobel Center – som är tänkt att bli en av Stockholms största besöksattraktioner.
strategiskark-nobelcenter-5
Idag. Från Djurgårdsbron. Strategisk Arkitektur konstaterar, för Lundbergs räkning, att stadshusets torn försvinner liksom den jämna siluetten.
strategiskark-nobelcenter-6
Förslag. Enligt Nobelstiftelsens plan så ska Nobel Center står klart för inflyttning 2019.
Rådgivningsbolaget Bryggan har från tolv lägen i fastigheten bedömt förändrad attraktivitet och hyresintäkter om Nobel Center byggs och blockerar utsikten.
Rådgivningsbolaget Bryggan har från tolv lägen i fastigheten bedömt förändrad attraktivitet och hyresintäkter om Nobel Center byggs och blockerar utsikten.
Så här ser Bryggans uträkning ut. Rådgivningsbolaget räknar med ett reducerat årligt driftnetto på 4,35 miljoner kronor.
Så här ser Bryggans uträkning ut. Rådgivningsbolaget räknar med ett reducerat årligt driftnetto på 4,35 miljoner kronor.
Söndags-Stockholm, utsikt från Hovslagargatan 5. Oljemålning av Mona Huss Valin 1978. Finns med i Nils Ahlbergs remissvar.
Söndags-Stockholm, utsikt från Hovslagargatan 5. Oljemålning av Mona Huss Valin 1978. Finns med i Nils Ahlbergs remissvar.

Fler Nyheter från förstasidan

Köper för halv miljard av SBB nära S:t Eriksplan

Möjlig projektfastighet. ”Ser goda möjligheter till att utveckla den till en samhällsfastighet”.

Johan Franzén lämnar Catena – presenteras av konkurrenten

Hoppar av ledningstjänsten redan den 1 april för att inleda nytt chefsuppdrag.

Vill köpa loss klenoden – men har väntat på svar i tre år

Statens Fastighetsverk gör tummen upp till försäljningen – men avgörande beslut har fastnat i Finansdepartementets i över 3 år. ”Beslutsimpotens”.

Areim stänger fond om 7 mdr

Therese Rattik berättar vilka typer av fastigheter som finns på den nya fondens investeringsradar. FV berättar vad som ingår i de olika fonderna.

Nobbas av Castellum igen – Arnhult är ändå nöjd

”Han kan och fattar vad det handlar om. Det får inte vara för nära mig heller.”

Redo hyra ut 12.000 kvm direkt – inväntar inte påbyggnad

Går igång med uthyrningsarbetet av den nyinköpta fastigheten direkt. Motiverar för Fastighetsvärlden och berättar om önskad hyresnivå.

Explosioner mot Vonovias och HSB:s hus i Husby

En fastighet har fått stora skador, den andra mindre. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Köper fyra 08-närcentrum

Duo köper fastigheter som relativt nyligen har sålts.

Han efterträder Skogestig

Klart med vem som blir ny chef för fastighetsinvesteringar vid Vasakronan. Kommenterar för FV.

Jätteaffär: SBB säljer för 11 mdr – en aktör köper för 8 mdr

SBB gör en rekordstor följdaffär efter köpet av Hemfosa. En aktör köper för 8 miljarder, en annan för 3 miljarder. Läs kommentarer från aktörerna.

Tema Hållbarhet

”Den som blir vass på det här kommer att tjäna pengar”

Skanskas vd för kommersiella fastigheter, Jan Odelstam, vet vad som måste göras.

Welandson tar upp kampen med Amasten om SSM

Ytterligare en aktieaffär inom SSM. Köparen tar en corner i bolaget.

GW: ”Då hade kåken rasat”

Leif GW Persson ger sin syn på explosionen på Östermalm. FV berättar även mer om fastighetsägaren.

Bildextra: Sveriges största kvarter i trä byggs i Hagastaden

Läs om prisnivåerna och se karta.

Tillbaka till förstasidan