Ramudden. Foto: Torngrund

Logistri förvärvar tre för 142 miljoner

Logistri har förvärvat tre fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om cirka 142,4 mkr. Fastigheterna är belägna i södra Sverige och omfattar 7.164 kvm uthyrbar area med total hyresintäkt om cirka 10,7 mkr och ett driftnetto om cirka 10,3 mkr. Säljer gör Torngrund.

Annons

Säljare är två privata fastighetsbolag.

Avtalen är villkorade av att bolaget erhåller skuldfinansiering på marknadsmässiga villkor senast 15 september.

Avtalen är så kallade dubbel- och trippelnetto avtal där hyresgästerna svarar för all drift och löpande underhåll. Fastigheterna kommer miljöcertifieras enligt Sweden Green Building Council. Fastigheterna är fullt uthyrda till starka hyresgäster, Vattenfall, Ramudden och HydX, med en viktad återstående hyrestid (WAULT) om cirka 10 år vid tillträdet.

I portföljen är två av fastigheterna, Ränndalen 6 på Ängamöllan i Kristianstad och Ventilen 1 i Ystad, under uppförande samt en fastighet, Fargo 4 i Nyköping (.1650 kvm), färdigställdes 2021. Tillträde beräknas ske under Q3 och Q4 2024.

Säljare är Torngrund som ägs av Fastagon och Expertiss.

Logistri avser att finansiera transaktionerna med medel från befintlig kassa och upptagande av nya lån från svenska affärsbanker, med en belåningsgrad om cirka 50 %. Aktieöverlåtelseavtalen innehåller marknadsmässiga garantier och köpeskillingen för aktierna beräknas efter sedvanligt avdrag för latent skatt.

Fler Nyheter från förstasidan

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Tillbaka till förstasidan