Logistea skruvar upp målet till 15 miljarder

Logistea, tidigare Odd Molly,  skruvar upp målet till att nå ett bestånd om 15 miljarder till 2024. Alltså sex gånger mer än idag. Samtidigt presenterar bolaget en stark resultatökning i sitt bokslut

Vd Niklas Zuckerman i sin första rapport:

– Logistea har som övergripande tillväxtmål att inom tre år, vid utgången av 2024, uppnå 15 miljarder kronor i fastighetsvärde. Bolaget avser att växa både genom förvärv av fastigheter och mark samt genom nyproduktion och investeringar i det befintliga egna beståndet. Målet framöver är att årligen minst färdigställa 25.000 kvadratmeter ny uthyrbar yta och vi ser stora möjligheter att växa med våra nuvarande och kommande hyresgäster.

Bolagets nyckeltal för det fjärde kvartalet:

 • Hyresintäkterna ökade och uppgick till 33 Mkr (9).
 • Driftnettot ökade till 21 Mkr (7).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 10 Mkr (2).
 • Resultatet för kvarvarande verksamhet (fastigheter) uppgick till 222 Mkr (38), där värdeförändring i fastigheter påverkat resultatet positivt med 262 Mkr (47).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,40 kr (0,63).

Motsvarande nyckeltal för helåret:

 • Hyresintäkterna ökade och uppgick till 93 Mkr (18).
 • Driftnettot ökade till 65 Mkr (14).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 18 Mkr (4).
 • Resultat för kvarvarande verksamhet (fastigheter) ökade till 317 Mkr (53), där värdeförändring i fastigheter påverkat resultatet positivt med 378 Mkr (65).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,73 kr (1,12).

Logisteas fastighetsportfölj har under två år tid växt från 189 Mkr i fastighetsvärde till cirka 2,6 Mdkr vid utgången av 2021. Fastighetsportföljen uppgick vid årets slut till cirka 345.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav cirka 301.100 kvadratmeter utgörs av förvaltningsfastigheter. Därutöver tillkommer en byggrättsportfölj om cirka 237.500 kvadratmeter. Bolaget har offensiva tillväxtplaner och ambition att bli en ledande aktör, varvid styrelsen idag har fattat beslut om följande strategi, mål och utdelningspolicy:

Strategi

 • Förvärva fastigheter samt byggbar mark i attraktiva lägen i Sverige och över tiden även övriga Norden lämpade för lager, logistik och lätt industri.
 • Löpande utveckling av befintligt fastighetsbestånd samt till- och nybyggnation av fastigheter på egen mark.
 • Prioritera en differentierad kundbas med finansiellt stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt.
 • Bedriva verksamheten resurseffektivt där miljöpåverkan samt social hållbarhet bejakas vid affärsbeslut.

Operativa mål

 • Fastighetsvärde som överstiger 15 Mdkr vid utgången av 2024.
 • Årligen färdigställa minst 25 000 kvadratmeter ny uthyrbar yta.
 • 50 procent av fastighetsbeståndets drift ska vara digitaliserad vid utgången av 2026.
 • 50 procent av låneportföljen utgörs av grön finansiering vid utgången av 2026.

Finansiella mål och riskbegränsningar

 • Förvaltningsresultat per stamaktie ska öka med minst 10 procent per år i snitt över en femårsperiod.
 • Substansvärdet per stamaktie ska öka med minst 12 procent per år i snitt över en femårsperiod.
 • Belåningsgraden ska långsiktigt uppgå till högst 60 procent.
 • Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,8 ggr.

Hållbarhetsmål
Logistea stödjer FN Global Compact och står bakom Agenda 2030. Bolaget bedömer sig ha största möjlighet att påverka inom: nummer 7 (hållbar energi för alla), 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur), 11 (hållbara städer och samhällen), 12 (hållbar konsumtion och produktion) samt 13 (bekämpa klimatförändringar). Under Q4 2021 etablerade bolaget ett grönt finansiellt ramverk. Ramverket anger följande målsättning för samtliga nybyggnationer, och där så är möjligt, även för befintliga fastigheter eller vid tillkommande fastighetsförvärv:

 • BREEAM (Mycket bra eller högre) alternativt motsvarande certifieringsstandard, eller
 • Energicertifikat (EPC) A eller B, eller
 • Energiförbrukning understigande 20 procent av tillämplig nationell byggförordning, eller
 • Minska energiförbrukning med minst 30 procent vid större ombyggnationer.

Utdelningspolicy
Styrelsens mål är att årligen föreslå årsstämman att fatta besluta om utdelning motsvarande minst 30 procent av bolagets vinst. Styrelsen avser att under de närmaste åren prioritera tillväxt framför utdelning, vilket kan medföra låg eller utebliven utdelning till stamaktier.

Styrelseordförande, Patrik Tillman, kommenterar på bolagets uppdaterade

– Under 2021 har bolaget genomfört en väsentlig verksamhetsförändring genom att renodla verksamheten till fastigheter och avyttra modeverksamheten. Förändringen skapade bästa möjliga förutsättningar för både verksamheterna samtidigt som aktieägarvärdet optimerades. Logistea har idag en stark plattform, med en solid ägarbas, hög finansiell kapacitet samt branschkunnigt ledningsteam med betydande transaktionserfarenhet. Bolagets uppdaterade strategiska ramverk och mål ger en tydlig riktning framåt och möjliggör fortsatt värdeskapande både på kort och lång sikt”.

Vd, Niklas Zuckerman, kommenterar på bolagets uppdaterade ramverk:

– Efterfrågan på lokaler för lager, logistik och lätt industri är stark och stöds långsiktigt av den pågående digitaliseringen och ökade andelen e-handel. Vi ser för närvarande flertalet intressanta affärsmöjligheter både vad gäller förvärv och nyproduktion. Logisteas tillväxtmål om 15 miljarder kronor i fastighetsvärde vid utgången av 2024 är en tydlig markör att bolaget kommer vara en aktiv och marknadsledande inom detta marknadssegment framöver”.

 

Missa inte! Logistik & Fastigheter 2023

Den 8 februari är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Logistik & Fastigheter 2023. Det äger rum på Elite Stadshotellet, Eskilstuna + Webbsänt.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Starkt från Vasakronan – men ingen utdelning

188-miljardersbolaget visar nyckeltalen för 2022. Fastighetsvärdena skrevs ner under fjärde kvartalet.

Årets lokalkonsult 2022

Den meriterade juryn har korat en vinnare.

Två har hittat nya hem i Bromma –  totalt 16.000 kvm

Två stora hyresavtal är klara när planer på stor stadsutveckling är på gång.

Intar vad som kan bli stans häftigaste takbar

Fantastisk utsikt över Stockholm.

Lämnar Skanska efter 20 år  – får toppjobb vid Humlegården

Blir fastighets- och uthyrningschef.

Bostadsutvecklare varslar 15 procent av arbetsstyrkan

Uppgifter till FV: Närmare 40 anställda berörs.

Hyr takvåning om 2.600 kvm

Två tredjedelar av den stora projektfastigheten på östra Kungsholmen är nu uthyrd.

Årets affärskonsult 2022

”Det är smickrande, så klart”. Jobbat med fastighetstransaktioner i 20 år.

Zlatan Ibrahimovic köper på Östermalm igen

FV berättar detaljerna. Hela 55 procents värdeuppgång på tre år. Snabb affär.

Kan vinna Mipim Awards

Svenskt bolag: ”Wow, vi är superglada för den här prestigtunga nomineringen”.

57 procent färre sålda för Bonava

Vd:n: ”Vi är mer selektiva när vi startar projekt”.

Smällen: Tappade 1.705.000 miljoner under 2022

FV berättar om 23 svenska bolag som har bidragit.

Avgörande för 77.000 bostäder

Står för långt ifrån varandra i hyresförhandlingarna.

Besqab halverade produktionsstarterna 2022

Bra försäljningsnivå för det närmaste året ger utrymme att för effektivisering framåt.

Tillbaka till förstasidan