Logistea skruvar upp målet till 15 miljarder

Logistea, tidigare Odd Molly,  skruvar upp målet till att nå ett bestånd om 15 miljarder till 2024. Alltså sex gånger mer än idag. Samtidigt presenterar bolaget en stark resultatökning i sitt bokslut

Vd Niklas Zuckerman i sin första rapport:

– Logistea har som övergripande tillväxtmål att inom tre år, vid utgången av 2024, uppnå 15 miljarder kronor i fastighetsvärde. Bolaget avser att växa både genom förvärv av fastigheter och mark samt genom nyproduktion och investeringar i det befintliga egna beståndet. Målet framöver är att årligen minst färdigställa 25.000 kvadratmeter ny uthyrbar yta och vi ser stora möjligheter att växa med våra nuvarande och kommande hyresgäster.

Bolagets nyckeltal för det fjärde kvartalet:

 • Hyresintäkterna ökade och uppgick till 33 Mkr (9).
 • Driftnettot ökade till 21 Mkr (7).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 10 Mkr (2).
 • Resultatet för kvarvarande verksamhet (fastigheter) uppgick till 222 Mkr (38), där värdeförändring i fastigheter påverkat resultatet positivt med 262 Mkr (47).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,40 kr (0,63).

Motsvarande nyckeltal för helåret:

 • Hyresintäkterna ökade och uppgick till 93 Mkr (18).
 • Driftnettot ökade till 65 Mkr (14).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 18 Mkr (4).
 • Resultat för kvarvarande verksamhet (fastigheter) ökade till 317 Mkr (53), där värdeförändring i fastigheter påverkat resultatet positivt med 378 Mkr (65).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,73 kr (1,12).

Logisteas fastighetsportfölj har under två år tid växt från 189 Mkr i fastighetsvärde till cirka 2,6 Mdkr vid utgången av 2021. Fastighetsportföljen uppgick vid årets slut till cirka 345.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav cirka 301.100 kvadratmeter utgörs av förvaltningsfastigheter. Därutöver tillkommer en byggrättsportfölj om cirka 237.500 kvadratmeter. Bolaget har offensiva tillväxtplaner och ambition att bli en ledande aktör, varvid styrelsen idag har fattat beslut om följande strategi, mål och utdelningspolicy:

Strategi

 • Förvärva fastigheter samt byggbar mark i attraktiva lägen i Sverige och över tiden även övriga Norden lämpade för lager, logistik och lätt industri.
 • Löpande utveckling av befintligt fastighetsbestånd samt till- och nybyggnation av fastigheter på egen mark.
 • Prioritera en differentierad kundbas med finansiellt stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt.
 • Bedriva verksamheten resurseffektivt där miljöpåverkan samt social hållbarhet bejakas vid affärsbeslut.

Operativa mål

 • Fastighetsvärde som överstiger 15 Mdkr vid utgången av 2024.
 • Årligen färdigställa minst 25 000 kvadratmeter ny uthyrbar yta.
 • 50 procent av fastighetsbeståndets drift ska vara digitaliserad vid utgången av 2026.
 • 50 procent av låneportföljen utgörs av grön finansiering vid utgången av 2026.

Finansiella mål och riskbegränsningar

 • Förvaltningsresultat per stamaktie ska öka med minst 10 procent per år i snitt över en femårsperiod.
 • Substansvärdet per stamaktie ska öka med minst 12 procent per år i snitt över en femårsperiod.
 • Belåningsgraden ska långsiktigt uppgå till högst 60 procent.
 • Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,8 ggr.

Hållbarhetsmål
Logistea stödjer FN Global Compact och står bakom Agenda 2030. Bolaget bedömer sig ha största möjlighet att påverka inom: nummer 7 (hållbar energi för alla), 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur), 11 (hållbara städer och samhällen), 12 (hållbar konsumtion och produktion) samt 13 (bekämpa klimatförändringar). Under Q4 2021 etablerade bolaget ett grönt finansiellt ramverk. Ramverket anger följande målsättning för samtliga nybyggnationer, och där så är möjligt, även för befintliga fastigheter eller vid tillkommande fastighetsförvärv:

 • BREEAM (Mycket bra eller högre) alternativt motsvarande certifieringsstandard, eller
 • Energicertifikat (EPC) A eller B, eller
 • Energiförbrukning understigande 20 procent av tillämplig nationell byggförordning, eller
 • Minska energiförbrukning med minst 30 procent vid större ombyggnationer.

Utdelningspolicy
Styrelsens mål är att årligen föreslå årsstämman att fatta besluta om utdelning motsvarande minst 30 procent av bolagets vinst. Styrelsen avser att under de närmaste åren prioritera tillväxt framför utdelning, vilket kan medföra låg eller utebliven utdelning till stamaktier.

Styrelseordförande, Patrik Tillman, kommenterar på bolagets uppdaterade

– Under 2021 har bolaget genomfört en väsentlig verksamhetsförändring genom att renodla verksamheten till fastigheter och avyttra modeverksamheten. Förändringen skapade bästa möjliga förutsättningar för både verksamheterna samtidigt som aktieägarvärdet optimerades. Logistea har idag en stark plattform, med en solid ägarbas, hög finansiell kapacitet samt branschkunnigt ledningsteam med betydande transaktionserfarenhet. Bolagets uppdaterade strategiska ramverk och mål ger en tydlig riktning framåt och möjliggör fortsatt värdeskapande både på kort och lång sikt”.

Vd, Niklas Zuckerman, kommenterar på bolagets uppdaterade ramverk:

– Efterfrågan på lokaler för lager, logistik och lätt industri är stark och stöds långsiktigt av den pågående digitaliseringen och ökade andelen e-handel. Vi ser för närvarande flertalet intressanta affärsmöjligheter både vad gäller förvärv och nyproduktion. Logisteas tillväxtmål om 15 miljarder kronor i fastighetsvärde vid utgången av 2024 är en tydlig markör att bolaget kommer vara en aktiv och marknadsledande inom detta marknadssegment framöver”.

 

Fler Nyheter från förstasidan

Framtiden vill höja hyrorna 7% – lägre än Fastighetsägarna

68.000 lägenheter berörs. Ger även en möjlighet för en treårig lösning.

Normals vd: ”Inte raketforskning driva butik”

Butikskedjan växer i rekordfart. Ny satsning i centrala Stockholm.

Bonava får rabatt på 110 miljoner i Nacka

Ingen ny upphandling kommer att krävas.

Kommitté: Nobba okryddade budet från Stenhus

Storägarens bud får nobben.

SBB säljer för 2,9 miljarder – 10 procent under värdering

Säljer två fastigheter till rabatterat värde till stiftelse.

FV-kartläggning: 2,9 miljoner kvm kontorsprojekt

Hela 135 kontorsprojekt listas i stor kartläggning.

Vill bygga höghus på 140 meter

Nya stadsdelen tar ett kliv framåt.

Uppdelningen av Serneke har påbörjats

25 anställda varslas. Så blir de två organisationerna.

Stena gör stort köp från Rikshem

Affären omfattar 438 lägenheter. Läs FV:s bedömning av priset.

Klart: Övikshem får sälja 600 bostäder

Stor försäljning kan vänta i Norrland.

Ny vd vid Areim

Tar över efter Therese Rattik.

Ny strategi – SBB frigör 8 miljarder

En ny uppgörelse med Brookfield om ägandet i utbildningsportföljen EduCo utgör en grundbult i SBB:s nya strategi. Den tillför även betydande likvididitet och syftar även till ökad transparens.

Welandson och Nordstjernan tar greppet

Emissionen i Studentbostäder i Norden kan ge stora förändringar bland de största ägarna i bolaget.

Fastighetsägarna som drabbades av skredet

Ett enormt slukhål öppnade sig på E6 i höjd med Stenungsundsmotet. Fastighetsägare till FV: ”Oerhört tragiskt”.

Tillbaka till förstasidan