Niklas Zuckerman och Anders Nordvall.

Logistea och KMC går samman – 13 miljarder

Logistea och KMC Properties, noterat på Oslo Børs, har ingått ett avtal varigenom Logistea går samman med KMC Properties genom betalning genom nyemitterade aktier. Bakom båda bolagen finns Rutger Arnhult som stor ägare. Genom affären dubblas Logisteas bestånd till 13 miljarder kronor.
– En perfect match, säger vd Niklas Zuckerman till FV.

Annons

Colliers var rådgivare till KMC Properties i affären.

Ledningsgruppen framöver för ”nya” Logistea förväntas bestå av bland andra Niklas Zuckerman (vd), Anders Nordvall (Vice vd och CIO) och Stig Wærnes (tillförordnad COO och Integration Manager). Wærnes är för närvarande vd i KMC Properties.

– Vi är mycket glada över att kunna tillkännage denna transformativa transaktion där vi slår samman två attraktiva och liknande bolag och fastighetsportföljer till ett. Jag ser fram emot att utveckla Logistea tillsammans med mina befintliga och nya kollegor med målet att stärka erbjudandet till våra hyresgäster och bli det naturliga valet för logistik- och industriföretag, säger Niklas Zuckerman, vd på Logistea.

FV: Hur länge har ni jobbat med affären?

– Jag kan säga att det har gått väldigt smidigt på slutet och att vi tittat och följt KCM och flera andra bolag i flera år.

Är det en perfect match för er?

– Ja, det matchar så mycket det går. Det finns flera bolag som har intressanta bestånd med lager- och logistikfastigheter men som även har annat som exempelvis kontorsfastigheter.

I KMC-portföjen medföljer fastigheter i flera för er udda länder som Nederländern och Polen. Är det aktuellt att sälja?

– I länderna utanför Norden handlar det om fastigheter där det finns extremt långa avtal som är attraktiva för oss. Men det blir en fråga för bolagets nya ledning och styrelse att diskutera.

Ni når nu plötsligt 13 miljarder och vill nå 15 miljarder i år. Hur ser du på framtiden?

–  Vid ska fortsätta att göra affärer och vi vill växa. Vi har fortfarande en god kassa och KMC har en kassa. Så vi har goda möjligheter fr framtiden.

Det sammanslagna fastighetsbeståndet kommer att bestå av en uthyrningsbar yta om cirka 1,4 miljoner kvm, fördelat på 145 fastigheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien, Tyskland och Polen, med den stora majoriteten av tillgångarna belägna i Sverige och Norge.

Rutger Arnhult. Foto: Fastighetsvärlden

Aktieägarna i Logistea och KMC Properties kommer att äga cirka 51 procent respektive 49 procent av det sammanslagna bolaget, som kommer att verka under företagsnamnet Logistea. Transaktionen förväntas slutföras omkring 11 juli 2024, förutsatt att vissa villkor uppfylls.

Det sammanslagna bolaget kommer att ha ett fastighetsvärde överstigande 13 miljarder kronor och ett driftnetto om närmare 900 miljoner kronor, vilket innebär en initial direktavkastning om 6,9 procent. Det sammanslagna bolaget kommer att ha en uthyrningsgrad över 97 procent med en WAULT som överstiger 10 år. Över 90 procent av hyresavtalen är så kallade triple net-avtal och närmre 100 procent har full KPI-indexjustering. Efter Transaktionen kommer det sammanslagna bolaget att ha en nettobelåningsgrad som understiger 50 procent.

Vid 09:07 stoppade Nasdaq handeln med fastighetsbolagets Logisteas aktier. Vid samma tid handelsstoppades det norska fastighetsbolaget KMC Properties på Oslobörsen.

Rutger Arnhult är via bolag näst största ägare i Logistea med drygt 12 procent av kapital och röster och fjärde största ägare i KMC Properties med drygt 10 procent av aktierna. Arnhult tog en ”corner” i det norska bolaget i december 2023.

”Vi når precis 6 miljarder kronor i fastighetsvärde och kommer fortsätta utnyttja det positiva marknadsläget för att utöka fastighet”, skrev vd Niklas Zuckerman i senaste kvartalsrapporten.

Logistea har som mål att nå ett fastighetsvärde över 15 miljarder kronor i slutet av 2024.

Logistea ägde vid kvartalsskiftet fastigheter för 6,0 miljarder kronor. KMC Properties ägde vid samma tidpunkt fastigheter för 6,4 miljarder kronor. I nuläget uppger bolaget att det totala beståndet är värt 13 miljarder kronor.

Med som stor ägare bakom KMC finns även svenska Nordika.

Efter transaktionen förväntas Logisteas styrelse bestå av Patrik Tillman (ordförande), Bjørnar André Ulstein (vice ordförande), Mia Arnhult, Karl-Erik Bekken, Erik Dansbo, Jonas Grandér och Anneli Lindblom. Bjørnar André Ulstein är för närvarande ordförande, och Jonas Grandér samt Mia Arnhult är för närvarande styrelseledamöter i KMC Properties.

Jonas Grandér, vd för Nordika.

Styrelserna för Logistea och KMC Properties kommer att kalla till extra bolagsstämmor i respektive bolag att hållas den 9 juli 2024 respektive 5 juli 2024 för att godkänna transaktionen och tillhörande beslutsförslag.

Vissa större aktieägare i Logistea, bland annat, Slättö, Rutger Arnhult med närstående, Fjärde AP-fonden, Länsförsäkringar Fonder, Dragfast AB och Patrik Tillman med närstående, som tillsammans innehar cirka 54,6 procent av aktierna och 59,6 procent av rösterna i Logistea har åtagit sig att rösta för Transaktionen vid den kommande extra bolagsstämman i Logistea. Vidare har Nordika och Carnegie Fonder som tillsammans innehar cirka 13,9 procent av aktierna och 13,5 procent av rösterna i Logistea uttryckt sin avsikt att rösta för Transaktionen. Sammanlagt har därmed aktieägare representerande 68,4 procent av aktierna och 73,1 procent av rösterna i Logistea uttryckt sitt stöd för Transaktionen.

Vissa större aktieägare i KMC Properties, nämligen BEWI Invest ASA, Nordika, Corvus Estate AS, Kastor Invest AS och M2 Asset Management AB som tillsammans innehar cirka 68,7 procent av aktierna och rösterna i KMC Properties, har åtagit sig att rösta för Transaktionen och tillhörande förslag vid den extra bolagsstämman i KMC Properties. Nordikas röstningsåtagande är förenat med vissa villkor.

Jonas Grandér, styrelseledamot i Logistea och KMC Properties, och Mia Arnhult, styrelseledamot i KMC Properties är i intressekonflikt i förhållande till Transaktionen och har inte deltagit och kommer inte att delta i respektive styrelses handläggning av eller beslut i frågor relaterade till Transaktionen.

– Den tillkännagivna transaktionen idag är en strategisk milstolpe för både Logistea och KMC. Det sammanslagna bolaget bildar ett ledande nordiskt fastighetsbolag inom logistik, lager och lätt industri med en mycket stark finansiell och operationell utgångspunkt. Från denna starka grund strävar vi efter att fortsätta arbeta hårt och tillvarata framtida tillväxtutsikter och leverera bästa möjliga aktieägarvärde, säger Patrik Tillman, styrelseordförande i Logistea.

– Vi ser fram emot att gå samman med Logistea och tror att det sammanslagna bolaget kommer att kunna accelerera tillväxten utöver vad två enskilda företag kan åstadkomma. Kapaciteten hos de sammanslagna organisationerna kommer med största sannolikhet att skapa ytterligare plattformsvärde som bör öka marknadsprissättningen utöver substansvärdet (NAV) till fördel för alla aktieägare, säger Stig Wærnes, tillförordnad VD för KMC Properties.

Stam A-aktierna och stam B-aktierna i Logistea kommer att fortsätta att vara noterade på Nasdaq Stockholm, och Logistea kommer att ha sitt huvudkontor i Stockholm.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan