Tidplan för flytt.

LKAB senarelägger flytt av Kiruna med tre år

Flytten av Kiruna centrum senareläggs med tre år till 2022. Det rapporterar  LKAB. Gruvbolaget vill också köpa fastigheter i ett större område än vad man tidigare visat.

Tidplanerna som presenterades av LKAB och Kiruna kommun 2015 visar mellan vilka år fastighetsägare har möjlighet att sälja sin fastighet till LKAB och hur länge det går att bo kvar eller ha sin verksamhet i de påverkade områdena. Nu detaljeras prognosen för köp och flytt som i stort håller sig inom de årsintervaller som kommunicerats tidigare. Förändringen är att det blir en tydligare och mer detaljerad områdesindelning, inte så stora spann mellan årtal.

– Det är bra att kommunen har presenterat en byggtidplan för nya Kiruna. Det har lett till att vi kunnat synka tidplanerna för köp och flytt utifrån den takt det ska byggas fastigheter att flytta till, vilket alla vinner på. Utveckling måste gå före avveckling, säger Stefan Hämäläinen, direktör för LKAB:s samhällsomvandlingar.

En märkbar förändring är att flytt från Kirunas centrum inte behöver ske före år 2022 och att LKAB vill köpa fastigheter i ett större område tidigare än vad nuvarande tidplan för köp visat. Markrörelserna är oförändrade, men mer information om kommunens utvecklingsplaner är det som lett till justerade tidplaner. LKAB:s tidplaner har haft marginal för justeringar utifrån samhällets och gruvans behov.

– Vi vill skapa stabila förutsättningar för alla aktörer i samhället. För att påverkade områden ska avvecklas enligt plan och möjliggöra fortsatt gruvbrytning krävs att utveckling av nya områden sker i samma takt, säger Stefan Hämäläinen.

Tidplanerna bygger på de prognoser som görs för markrörelser orsakade av gruvan och på behovet av att utveckla nya delar i samhällena. Tidplanen fylls hela tiden på och uppdateras när förutsättningarna ändras i takt med gruvans expansion.

Fler Nyheter från förstasidan

Utses till ny region-vd för Castellum Väst

Efterträder Mariette Hilmersson. Blir ansvarig för 30 miljarder.

Brunswick hyr 1.600 kvm av Humlegården

Lämnar The View. Tar över lokaler efter Stockholms Handelskammare.

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

Tillbaka till förstasidan