Ljungberggruppen ökade resultatet kraftigt

Ljungbergruppen kan visa upp ett resultat på 25,8 mkr (14,1 mkr) exklusiver fastighetsförsäljningar, d.v.s. nära en fördubbling mot föregående år. Inklusive reavinster uppgår vinsten till 61,2 mkr. Utslaget per aktie motsvarar detta en vinst på 9,69 kr. Resultatförbättringen beror på ökad uthyrningsgrad i fastigheterna samt på minskade räntekostnader. Den genomsnittliga räntenivån på bolagets lån har under året sjunkit från 9 till 7 procent. Även de förvärv som gjorts har bidragit positivt till resultatet. Vakansgraden exklusive utvecklingsfastigheterna i Järfälla och Nacka uppgår till 3 procent. Inklusive dessa fastigheter är vakansgraden 9 procent. För 1998 prognosticerar bolaget hyresintäkterna till ca 250 Mkr, en ökning med 28 procent jämfört med 1997.Resultatnivån per januari 1998 uppgår på årsbasis till ca 35 mkr, motsvarande 5,50 kr per aktie. Styrelsen kommer inom kort presentera ett förslag om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Fler Nyheter från förstasidan

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Tillbaka till förstasidan