Det var fullsatt på Fastighetsvärldens stora seminarium om Göteborgs fastighetsmarknad.

Folkligt, festligt och fullsatt – tuffa krav i Göteborg

Annons

Direktrapportering från stort seminarium. Under onsdagen arrangerades Fastighetsvärldens stora årliga seminarium i Göteborg på Radisson Blu. Det var folkligt, festligt och fullsatt redan direkt på morgonen i hotellets största sal.

Flera aktörer tryckte hårt på att det nu var dags för politiker och tjänstemän att gå från ord till handling – om något ska hinna stå klart till stadens 400-årsjubileum 2021 och om bostadsbyggandet ska ta ännu mer fart. Många framförde dock beröm över att mycket i Göteborg går snabbare än för bara några år sedan.

Först ut på scenen på morgonen var Henrik Einarsson, chef analys och strategi Business Region Göteborg. Han konstaterade att Göteborg befolkningsmässigt har växt med ett Helsingborg på tio år. Han konstaterade även att tillväxten varit positiv i Göteborg 15 kvartal i följd.

– 2030 räknar vi med att det ska vara 1,75 miljoner invånare i Göteborgsregionen där till exempel även Borås och Trollhättan ingår. Det är ett uppskrivet mål jämfört med tidigare, sade Einarsson.

Dagens siffra är 1,1 miljoner invånare. Moderatorn Lennart Persson konstaterade i en fråga att Nordea i en färsk rapport skriver att Stockholm och Malmö utvecklas bättre än Göteborg.

– Siffrorna jag visat kommer alla från SCB. Men en sak som jag tycker är oroväckande är Handelskammarens undersökning som visar att svenskarna generellt har en mer positiv bild av Göteborg än vad Göteborgarna själva har. Undrar vad det beror på?

Han avslutade med att det viktigaste för Göteborg att satsa på framöver är infrastrukturen, både när det gäller korta och längre resor.

Nummer två upp på scenen var Camilla Nyman, tf VD Göteborg & Co, som talade om år 2021 – alltså det år Göteborg fyller 400 år. Hon inledde mest med att prata om hur staden tänk kring visionen, medan de i publiken ville höra mer konkreta exempel. Endast sju år återstår… Nyman  talade om att utnyttja vattenlägena bättre och att stärka kärnan.

– Volvo Ocean Race kommer att hjälpa till att marknadsföra det som sker och kommer att ske i de vattennära områdena, sade Nyman.

Hon berättade även om idén med linbana över älven.

– Vi behöver ytterligare förbindelser över älven. Det är spektakulärt och kan bli något som kan förknippas med 400-årsjubileet. Vi kommer att fortsätta att utreda.

Hon avslutade med att visa upp en fin visionsbild över Frihamnen.

– Det kommer att krävas kreativitet och mod för att skapa det vi vill. Vi kommer att göra en bra stad ännu bättre. 2021 har vi lyckats komma betydligt närmare älven. Vattnet är en av nyckelfrågorna, sade Camilla Nyman.

Göteborg satsar på att år 2021 åter bli värd för friidrotts-VM. Staden hade mästerskapen på 1995 och hyllades då för arrangemanget. 2021 är friidrotts-VM världens störa idrottsarrangemang eftersom det varken är OS-år eller VM eller EM i fotboll.

P-G Persson, VD på nyligen börsnoterade Platzer, intog därefter scenen för en utfrågning av Lennart Persson. Under P-G Perssons tid som VD har bolagets fastighetsbestånd växt från 3,5 till 7 miljarder kronor i värde. Han inledde med att kommentera noteringen.

– Vi behövde få in mer pengar för att klara våra expansionsmål. Vi fick in 670 miljoner och det är mer än de 500 miljoner vi räknade med ursprungligen.

Angående att Saab är skyldiga 52 miljoner för hyra vid ”Växellådefabriken”.

– Vi har har varit i tingsrätten. Men vi tror nog inte vi kommer att få en krona…

Platzer har nyligen sålt fastigheten till Liseberg som därmed kan expandera nöjesparken. Persson avslöjade även att det under resans gång funnits en plan på ett ”Mall of Gothenburg” på platsen, med ett typ ”Inomhus-Liseberg”, med kombinationen nöjesfält och butiker. Intresset från Lisebergs ägare, Göteborgs kommun, var dock ljummet.

Vidare kommenterade han bolagets storsatsning på området Norra Gårda. Området där bolaget inom kort sätter spaden i backen för ett kontorsprojekt.

– Läget är mycket bra och förtjänar ett bättre innehåll än vad som finns där idag, sade Persson.

Han konstaterade att hyresutvecklingen för kontorslokaler kommer att vara positiv de kommande åren till följd av den låga vakansen.

– Men det kommer sannolikt att plana ut när byggnationerna inför 400-årsjubileet tar fart.

Han konstaterade vidare att det under flera år gått för långsamt när det gäller byggnation i Göteborg och han hoppas att politikerna nu går från ord till handling. Persson vill se fler byggkranar i Göteborg – det är först då det verkligen händer något.

Efter förmiddagens kaffepaus och mingel intog Bengt Rydhed regionchef från Trafikverket scenen. Infrastrukturfrågan har länge stått i fokus i Göteborgsregionen efter att området under flera år kommit i skymundan när pengar fördelats över riket. Nu finns en hel del pengar avsatta för Göteborg, men protester kring några av de större investeringarna kan sätta stopp för några. Till exempel väntas ju en folkomröstning – som dock bara är rådgivande.

Rydhed presenterade därefter det Västsvenska paketet och gav en lägesuppdatering. Paketet innehåller investeringar omfattande 34 miljarder kronor, varav Västlänken är den enskild största.

– Det går inte få fram mer tåg i Göteborg utan att Västlänken byggs. Vi hade inför det som diskuteras nu utrett flera olika alternativ, sade Rydhed om den planerade 20-miljarderssatsningen.

Han kommenterade vidare den planerade satsningen på snabbjärnväg till Borås via Landvetter. Därefter lyfter han fram några av de viktigare vägsatsningarna i mer centrala lägen, med nya leder. Rydheds dröm?

– Att det Västsvenska paketet genomförs. Och därefter hoppas jag på snabbjärnvägen och stärkt förbindelse med Borås.

Därefter var det dags för en tung lokal trio: Thomas Dahl, vVD, Wallenstam, Kristina Pettersson Post, regionchef Vasakronan, och Erik Selin, VD Balder. Alla lovordade de planerade infrastruktursatsningarna.

– Evenemangsstråket går nog utveckla ytterligare med nya stationer.

– Rosenlundsområdet går att utveckla, sade Dahl när andra områden diskuterades.

– Göteborgs har nog totalt sett haft lite gnälligare inställning till förändring. I Stockholm är det mer framåt. Och det är synd för Göteborgarna är inte gnälligare rent generellt, sade Erik Selin.

– Det handlar även om att politiker måste våga trycka på knappen. Det handlar om mod. Det gäller att våga höja målsättningen. Vi på Wallenstam är redo att höja tempot. Vi står på perrongen välpackade och bara väntar, sade Thomas Dahl.

Om den planerade skyskrapan.

– Det vore trevligt om det blir av. Vi äger ju Läppstiftet som blivit ett uppskattat landmärke, sade Kristina Pettersson Post.

– Det är jätteroligt om det genomförs. Men det blir dyrt på den höjden. Det blir inte effektivt högt upp när hissar upptar plats, sade Selin.

Wallenstam har tidigare skissat på fyra höghus i centrum, i varje hörn av Heden. Planerna fick nobben.

– Kanske är staden mer mogen nu.

Sista punkten före lunch var Thomas Sjöstrand, vice VD Liseberg, som inledde med att visa en film om Lisebergs senaste storsatsning, den nya berg- och dalbanan. Han berättade även om förvärvet av ”Växellådefabriken” från Platzer och hur viktig den tomten är för Lisebergs framtida expansion. Han skissade även på planer för ett hotell.

Efter lunchen delades dagen under två timmar upp i tre spår: Bostäder, Kontor och Handel.

Axel Edwall från Savills inledde kontorspasset och konstaterade att Göteborg har en väl fungerande kontorsmarknad för tillfället.

– Vi har stabila hyresnivåer där några områden sticker ut, till exempel Gårda och centrum som har haft hyresuppgångar kring 20 procent de senaste fyra åren. Också norra Älvstranden har haft en bra hyresutveckling.

Vakanserna i CBD ligger på 3,5 – 4 procent i CBD och efterfrågan på moderna centrala kontorslokaler är fortsatt stor.

– Men mycket byggs fortfarande utanför CBD, till exempel i Gårda, Mölndalsvägen och Lindholmen. Dessutom byggs mycket på spekulation, vilket är ganska unikt för Göteborg.

De låga vakanserna tillsammans med de finansiella läget kan komma att påverka också områdena utanför CBD, säger Axel Edwall.

– Så länge vi har god tillgång till finansiering och institutionerna fortsätter att pumpa in pengar i fastighet så kan det komma att leda till en minskad spridning i avkastningskraven mellan de bästa lägena centralt till mer sekundära lägen.

Därefter var det dags för trion Mats Dynevik, Skanska; Magnus Hagström, Tenant & Partner och Christian Örtengren, CBRE att svara på frågan vilka kontorslägen som blir hetast och kallast framöver.

Mats Dynevik säger:

– Det är svårt att vara kategorisk men områden långt norr om staden utan bra kommunikationer blir svårt. Samtidigt, när vi började med ÅF-huset tänkte jag att det här lyckas vi aldrig med. Vi tänker inte i termer av att bygga på spekulation utan vilken risk vi tar och ÅF-huset utgick jag från var 100 procent risk.

Under arbetets gång ändrade han uppfattning:

– När man började jobba med det insåg vi att risken inte var så stor som vi trott. Man kan tycka att vi hade tur med ÅF men sanningen är den att vi har fått säga nej till många som ville hyra in sig.

Magnus Hagström om det råder en efterfråge-boom på kontor i Göteborg just nu:

– Nej, förklaringen är ju ganska enkel, det finns en utbudsbrist i stan och sedan har aktörer som NCC och Skanska varit duktiga på att plocka fram rätt typ av objekt, Dessutom har de varit bra mycket mer hungriga att plocka in hyresgästerna än deras tidigare hyresvärdar har varit på att behålla dem.

Christian Örtengren ser ett antal områden som kan bli heta kontorslägen:

– Man kan fortfarande bygga på och skapa ytor centralt men på längre sikt så tror jag att Järntorget och Gamlestaden kan få samma resa som Gårda och Ullevi har haft.

Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen, kliver upp på scenen och pratar om Göteborgs Centralstation och den planerade utbyggnaden av den spårbundna trafiken.

– Genom Västsvenska paketet ökar vi inflödet från folk i regionen till centralstationen men problemet är att man måste få dem ifrån stationen också. Göteborgs centralstation är redan idag för liten och måste byggas ut.

Fyra arkitektbyråer har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur området ska se ut. Två olika visioner finns, en med mer traditionell bebyggelse som kan ge 3-4.000 arbetsplatser eller ett Göteborgs ”Manhattan” som skulle kunna ge upp till 35 000 arbetsplatser.

Sist ut i temaspåret ”Kontor” är Lena Andersson, VD för Älvstranden Utveckling. Fram till år 2021 jobbar Göteborg för högtryck för att förtäta staden och bygga ner mot älven.

– Vi måste börja med de tunga exploateringskalkylerna, inte med de fina visionsbilderna. Börjar vi i rätt ände så stärker det också visionsarbetet.

Projektet lever dock inte enbart på planeringsstadiet:

– Bostäder blir klara hela tiden, bland annat i Kvillebäcken som ingår i visionen, men arbete pågår också på Skeppsbron och på de flesta andra ställen men i olika faser.

Markanvisningsprocessen kommer också bli annorlunda för Vision Älvstaden och ska främja mångfald.

– De stora aktörerna med stora resurser kommer vara med tidigare i processen medan de mindre aktörerna som kan bidra med andra värden kommer in senare. Vi måste behärska alla olika upplåtelseformer från stora bostadsbolag till enksilda familjer som går samman för att bygga, olika former av kontor med nöjesliv i en blandstad. Det ställer stora krav.

Älsvtranden Utveckling planerar dock inte att bygga mycket själva:

– Om det behövs så bygger vi men så snart det finns en aktör som kan bygga istället så får de göra det. Vi ska mest fylla ut glappen där det behövs.

Först ut på bostadsspåret var Agneta Hammer, ny stadsbyggnadsdirektör i Göteborg, som av några aktörer ses i Göteborg som en efterlängtad frälsare när det gäller att få något nytt. Hon har en bakgrund från Malmö och Helsingborg – där det hänt väldigt mycket de senaste åren.

– Vi ska kraftsamla där det gör skillnad. Vi ska stärka de etablerade centrumen och komplettera runt omkring.

Hon berättade sedan mer specifikt om planerna för Älvstaden och visade en karta över hur 25.000 bostäder och 45.000 arbetsplatser som ska skapas. Cirka 1.000 bostäder ska skapas i Frihamnen i till jubileet 2021 – för att symbolisera att staden har tagit kliven över älven.

– Vi arbetar i hela staden. Vi har stora planer i så väl Angered som Kviberg och vid Gamlestads torg samt många andra områden, sade Agneta Hammer.

Hon konstaterar att Göteborg behöver öka tempot och berättade att kommunen antagit betydligt fler planer nu än under tidigare år. För 2011 fanns det antagna planer för 1.900 lägenheter. För 2014 räknar Hammer med antagna planer för 3.500 lägenheter. Ungefär 40 procent blir hyresrätter.

– Att vi skruvar upp tempot är oerhört viktigt. Vi måste sluta skylla på att det är någon annans fel utan alla måste se vad de kan göra själva, avslutade Hamner.

Av moderatorn Stefan Engberg fick hon frågan om hon tror att SEFA:s höghusprojekt Karlavagnstornet (201-metersskrapa i 60 våningar) kommer att bli av. Svaret blev kort:

– Ja, det tror jag.

På bostadsspåret var det därefter dags för

Micael Jansson, nybyggnadschef Familjebostäder, och Martin Svahn, regionchef JM.

– Det är påtagligt att det i Göteborg nu finns mycket planer. Det finns intressanta projekt både centralt och i några av de yttre områdena, sade Martin Swahn.

– Vi som kommunalt bolag har möjlighet att gå först. Vi behöver inte ha kravet att vi ska ha ett antal lägenheter sålda som många av de andra aktörerna, sade Micael Jansson.

Moderatorn frågade om vilka områden för bostäder som bolagen framöver bedömer som mest framöver.

– Många pratar om Frihamnen. Men många har även svårt för Hisingen så jag säger Gullbergsvass istället, sade Swahn.

– Förutsättningarna finns i alla områden. Kvillebäcken är ett område som nog kommer att bli riktigt bra, sade Jansson.

Om höghuset sade Jansson ”nja”och Swahn ”ja, men absolut inte 201 meter – det kanske blir högre”.

Sven-Erik Kristensen, regionchef Bjurfors Göteborg och Anders Rydstern, regionchef Värdering Newsec, frågades sedan ut under rubriken ”Marknaden hetare än någonsin – vad och var säljer bäst?”

– Marknaden är stekhet. Det är prisrekord efter prisrekord. Om det är bra eller inte, kan jag inte säga, sade Kristensen.

– Det går att sälja nästan allt i Göteborg. Tidigare fanns det områden där hus var osäljbara, det finns det inte längre. För framtiden tror jag att Södra Älvstranden kommer att bli väldigt intressant, sade Rydstern.

Om Karlavagstornet sade Rydstern ”Ja, men inte så högt” och Kristensen ”Ja, gärna så högt”.

Sista punkt i bostadsspåret hade rubriken ”Så mycket kostar bostadsbristen” och där medverkade Cecilia Lööf, informationschef HSB Göteborg och Sandra Zätterström, bostadspolitisk expert Västsvenska Handelskammaren.

– Göteborg och Vancouver har många likheter, även om man kanske inte tror det. För 20 år sedan såg Vancouver ganska likt ut som Göteborg. Men på 15 år har Vancouver fördubblat sin innerstadsbefolkning. Vi i Göteborg måste våga satsa, sade Sandra Zätterström som tillsammans med flera andra från Göteborg varit i Vancouver för att studera utvecklingen där.

– 5.100 nya bostäder behövs varje år. Inte minst eftersom vi har allt fler singelhushåll. 3.000 bör vara i centrala lägen i Göteborg, sade Cecilia Lööf som uttalade sig om BRG-området som innehåller 13 kommuner. 4.000 avser dock Göteborgsområdet.

– Under flera år har vi siktat på mindre än hälften av vad som behövs, och inte klarat den siffra som det siktas på, sade Sandra Zätterström och konstaterade att Göteborg framöver kommer att få betala ett högt om byggtakten inte ökar.

På frågan om Karlavagnstornets genomförande svarade båda ”ja.

Efter eftermiddagens fikapaus och mingel var samtliga åter samlade i samma sal och först ut var Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs Stad, som av moderatorn Lennart Persson presenterades som Göteborgs ”rockstjärna”. Även Siesjö återkom till den resa som flera från Göteborg gjort till Vancouver.

– En väldigt behaglig stad.

Han berättade sedan om planerna för Gamlestadens torg och Kulan i det spännande framtidsområde som ska skapas. Han underströk även nödvändigheten att förtäta staden vilket underlättar satsningarna på bättre infrastruktur.

Han konstaterade vidare att Heden utnyttjas dåligt och dömde till exempel ut markparkeringen.

– En del säger att man inte ska röra Heden. Men jag tror att man ska våga göra det. Jag vill dock inte bygga hela Heden full med annat, sade Siesjö.

Mats Arnsmar (S), bitr kommunalråd och ordförande Byggnadsnämnden Göteborg, inledde direkt därefter med att berätta att han precis som föregående talare är utbildad murare.

– Situationen när det gäller bostadsbyggandet i Göteborg är bättre idag än tidigare. Kontoret har lyft sig i håret, sade Arnsmar och sade att han hoppas på 3.500 nya bostäder om året.

På frågan vilka områden han är mest stolt över svarade han: Kvillebäcken och Frölunda torg. När det gäller Gamlestadens torg så skäms han, men saker är på gång som ska ge ett rejält lyft.

Näst sista programpunkten var Ola Serneke, VD Sefa. Det är alltså mannen bakom det 201 meter höga bostadsprojektet Karlavagnstornet som ska byggas nära . En arkitekttävling har inletts och fem firmor har gått vidare i arbetet. Serneke visade bilder både på hur skrapan kan komma att se ut och hur utsikten ser ut från toppen. Han slog fast att den planerare budgeten kommer att hållas.

– Kostnadsberäkningarna för Turning Torso har skrämt bort alla höghusplaner i Sverige. Allt  var snurrat och vridit där och enheter hade inte kommunicerat med varandra, sade Serneke.

Moderatorn Lennart Persson frågade om det fanns en risk för ”Lutande tornet på Lindholmen”?

– Nej, det är bara 35 meter ner till berget.

Den avslutande punkten hade rubriken ”Framtidsspaning: Så kan vi få staden att sticka ut mer!” och erbjöd en mixad panel: Camilla Nyman, tf VD Göteborg & Co, Gert Wingårdh, VD Wingårdh Arkitektkontor och Christel Armstrong Darvik, VD Stena Fastigheter.

Christel Armstrong Darvik visade en bild på Marina Bay sands i Singapore, den svindyra fastigheten som består av tre höghus som länkas i hopp högst upp med en lång pool. Hon konstaterade att fastigheten på väldigt kort tid blivit ett välkänt landmärke. Hon visade den och konstaterade att Göteborg måste våga mer.

– Vi kan bygga något sådant i Göteborg utan vidare, sade Gert Wingårdh och berättade att han gärna skulle se någon typ av landmärke vid de tre stationer som ska finns längs den planerade Västlänken.

Tack till alla er som följt Fastighetsvärldens direktrapportering – och tack till alla er på plats som lämnat beröm kring vårt magasin och vårt dagliga nyhetsbrev. Vi arbetar hårt för att göra skillnad och kommer förstås fortsätta med det. Tack!

Fastighetsvärlden Idag 2014-03-05

Moderatorn Lennart Persson frågar ut Ola Serneke.
Moderatorn Lennart Persson frågar ut Ola Serneke.
I den avslutande programpunkten diskuterades framtidsfrågor. Medverkade gjorde Gert Wingårdh, Camilla Nyman och Christel Armstrong Darvik. I bakgrunden syns Marina Bay Sands, det nya landmärket i Singapore.
I den avslutande programpunkten diskuterades framtidsfrågor. Medverkade gjorde Gert Wingårdh, Camilla Nyman och Christel Armstrong Darvik. I bakgrunden syns Marina Bay Sands, det nya landmärket i Singapore.

 

 

 

 

Fler Nyheter från förstasidan

Växande möjligheter i mörka utrymmen

Bergutrymmen och gamla cisterner behöver inte bara vara garage, utan kan även ge plats åt odlingar, skyttebanor och gym. Bara fantasin sätter gränser.

Deka sålt hotell till Sinoma

Hotellfastigheten med 300 rum precis vid Centralstationen.

Krönika

Vi måste prata om Göteborg

”Demokratisk arkitektur är en lika knasig idé som demokratisk ekonomi.”

Chocken: Värdefall på 23 procent

Tappade nära 1,5 miljarder i fastighetsvärde.

”Stor potential i tio år till”

Logistikjättens prognos om den svenska marknaden.

Stormöte på gång för coworkingaktörer

”Vi har en otrolig fördel om vi får en samsyn”.

Bolaget bakom Sätra Centrum i konkurs

Det skulle inte bli några fler konkurser – nu blev det tre till.

Ny generaldirektör för SFV

Tidigare finansmarknadsminister tar över som generaldirektör. M-topp blir överdirektör.

Vasakronan hyr ut 3.100 kvm kontor till SGU

Större projektfastighet om 15.000 kvm fullt uthyrd.

AL hyr ut 1.300 kvm i Hagastaden

Lämnar lokaler mitt i city. Flyttar svenska huvudkontoret till Mineralvattenfabriken.

Podcast: Om stadsutveckling i Stockholm city

Anna Nordin från Vasakronan gästar senaste avsnittet för att prata om omvandlingen av Sergelstråket.

Liseberg: Skadan mindre än väntat

Större delar bedöms vara helt eller delvis oskadade.

Välkänd arkitektfirma flyttar till Gamla stan

Beslutat sig för att lämna landmärke.

Flyttar till Sergels torg

”Läget gör att det fortsatt är enkelt att ta sig till kontoret”.

Tillbaka till förstasidan