Lindh Hök: ”Vår affärsidé fungerar i alla marknader”

Nyfosa redovisar ett starkt första kvartal. Bolaget noterar svårare förutsättningar på kapitalmarknaden, enligt bolagets delårsrapport.

Nyfosas nyckeltal under första kvartalet:

  • Intäkterna uppgick till 714 MSEK (571), en ökning med 25 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 567 MSEK (420), motsvarande en ökning med 35 procent och 2,92 SEK per aktie (2,28).
  • Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures uppgick till 360 MSEK (286), motsvarande en ökning med 26 procent och 1,84 SEK per aktie (1,55).
  • Utdelningsgrundande kassaflöde uppgick till 256 MSEK (212), motsvarande en ökning med 21 procent och 1,34 SEK per aktie (1,15).
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 323 MSEK (638), motsvarande en ökning med 109 procent och 6,86 SEK per aktie efter utspädning (3,46).

Vd Stina Lindh Hök kommenterar:

– Nyfosa redovisar ett bra första kvartal 2022. Vi ser en hög aktivitet i vår förvaltning med flera bra större uthyrningar och en fortsatt stabil nettouthyrning. Värdeutvecklingen i portföljen var stark som en följd främst av ökade driftnetton och projektutveckling samt bra försäljningar.

– Nyfosa fortsatte under årets första kvartal att växa i Finland samtidigt som vi utnyttjade den fortsatt starka transaktionsmarknaden för att renodla portföljen i Sverige. Vi förvärvade i Finland för 2,1 MDSEK, fastigheter som passar Nyfosa med starka kassaflöden i flera segment såsom bland annat kontor, lågprishandel, lager, sjukvård, skola. Portföljen, som kan se spretig ut på pappret, är till absoluta merparten belägen i tillväxtregioner och har flera typer av verksamheter, vilket skapar diversifiering och stabilitet. Därtill finns möjligheter som vi kommer att utveckla vidare. Det är ett mycket bra tillväxtsteg för oss i Finland.

Stina Lindh Hök avslutar med:

– Under årets första kvartal gick vi in i en tid präglad av krig i Europa och den nya omvärldssituationen påverkar oss genom en ökad osäkerhet på några av de marknader Nyfosa agerar. Vi noterar svårare förutsättningar på kapitalmarknaden, vilket gör bankfinansiering, Nyfosas huvudsakliga finansieringsform, ännu viktigare. Risken för stigande räntor ökar med påverkan på fastighetssektorn. Inflationen påverkar både energipriser och projektkostnader men får begränsad påverkan på Nyfosa då vi inte driver några större projekt och energikostnaderna till stor del tas av hyresgästerna. Våra hyresintäkter är i det närmaste fullt inflationssäkrade. Därtill ger våra starka kassaflöden och en väl fungerande verksamhet förutsättningar för Nyfosa att fortsätta agera i denna nya omvärldssituation. Vi har en affärsidé som fungerar i alla marknader och vi ska förvalta den väl.

 

Fler Nyheter från förstasidan

Rik privatfamilj vill köpa

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Fyllt upp nytt miljardköp i city

Fastigheten mitt i centrala Stockholm är nu fullt uthyrd.

Klart med ny vd i Castellum

Han ska leda bolaget genom den problemfyllda tiden. ”Jag tackar för förtroendet”.

Sur bankrapport: Priser ska ner 15 procent

Ny rapport belyser bland annat kommersiella fastigheter.

Topplista

Största uthyrningarna av kontor 2023

Två månader in på året summerar de 20 största uthyrningarna till totalt cirka 57.000 kvm

Trianon har fyllt vågade fyndköpet Entré

Säljaren gjorde dunderförlust och avyttrade med stora vakanser.

Tappar attraktiv byggrätt för 13.000 kvm kontor

FV berättar vad som ligger bakom.

Storbolag vill banta bort hela 4.500 kvm

Ytterligare en stor hyresgäst vill minska sin kontorsyta.

Nytt avsnitt: Podcasten om bankkrisens påverkan

Fjärde avsnittet ute nu. Om bland annat bankkrisen, kontorshyresmarknaden och Fastpartners omsvängning.

SHF tillskjuts en miljard och Lennart Sten lämnar vd-stolen

Läs om förändringarna. Ny vd utsedd. ”Kommer att uppstå intressanta förvärvsmöjligheter”.

Folksam hyr ut 4.500 kvm kontor

Tecknat ett av årets största hyresavtal.

Stor enkät: Bästa framtidsläget utsett

92 experter har satt betyg på 28 kontorsområden i Stockholmsområdet.

Hyr 2.000 kvm på Birger Jarlsgatan

Samlokaliserar från två kontor.

Dyster profetia från Sven-Olof Johansson

Förvånad över att krisen inte har varit mer uppenbar tidigare.

Tillbaka till förstasidan