Magasinet M1 uppfördes 1919-1921.

Lifra köper hundra år gammalt magasin

Malmö stads tekniska nämnd har tecknat ett tomträttsavtal med fastighetsbolaget Lifra för fastigheten Hamnen 22:192, som rymmer den Q-märkta magasinsbyggnaden M1.

Samtidigt sker en försäljning av själva byggnaden. M1 ska på sikt kunna erbjuda publik verksamhet och bli ett besöksmål i den framväxande stadsdelen Nyhamnen.

Magasin M1 vid Frihamnskajen i Malmö, mellan Grimsbygatan och Kinagatan, uppfördes under åren 1919-21 som mellanlager vid import och export. Magasinet har länge stått oanvänt och fasaderna, med stora skador orsakade av väder och vind, är i akut behov av renovering.Malmö stad har övertagit byggnaden från hamnbolaget CMP, Copenhagen Malmö Port. Efter beslut i tekniska nämnden säljer staden nu M1 till Lifra Fastigheter i Malmö AB.

Köpeskillingen är 200.000 kronor och den årliga tomträttsavgälden 550.000 kronor. Enligt avtalet ska Lifra genomföra investeringar i och upprustning av byggnaden, som säljs i befintligt skick. Byggnadens kulturhistoriska värde anses högt och den har därför försetts med rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser.

– Vi har en aktör som under lång tid varit beredd att ta ansvar för M1, trots tilltagande förfall. Därför har vi drivit på arbetet med att få fram en ny detaljplan som är en förutsättning för fortsatt utveckling. Nu är vi i hamn och det känns väldigt bra, säger Sven Gustafsson, exploateringschef på fastighets- och gatukontoret.

En ny detaljplan, Dp 5602, gör det möjligt att bevara byggnaden inom planområdet, som är 6. 300 kvadratmeter och lika stort som själva byggnaden. Bruttoarean, BTA, ovan jord är cirka 11. 000 kvadratmeter. Planen, som väntas vinna laga kraft i december 2020, medger ingen ytterligare byggrätt. Syftet med detaljplanen är att säkra bevarandet av kulturmiljövärden och pröva lämpligheten för en bred användning av byggnaden, med fokus på besöksverksamhet och publika verksamheter.

– Äntligen är vi i mål med M1 efter många år av diskussioner. Nu ser jag fram emot att få sätta liv i det gamla magasinet, säger Anders Fransson, vd Lifra.

Magasin M1, även känt som Stora Frihamnsmagasinet, uppfördes av malmöföretaget Aktiebolaget Armerad Betong. I M1 har traditionell tegel- och träbyggnadsteknik kombinerats med ett för sin tid toppmodernt pelardäcksystem, där betongpelare med synliga kapitäler står i rader och bjälklaget är av armerad betong. Magasin M1 är sannolikt en av landets första pelardäckkonstruktioner och även en av de bäst bevarade. Få ändringar har gjorts sedan uppförandet.

M1 består av en källare och tre våningsplan med stora, öppna ytor.Ytterväggarna är fullmurar i rött tegel. Den norra sidan av byggnaden har på första och andra våningen skjutportar av trä med spröjsade överljus, tredje våningens fasad är mer sluten. På byggnadens sydsida finns en lastkaj vid första våningen.Mot kajen i norr har magasinet en perrong och terrasser på varje våningsplan. Här lastades och lossades varor med hjälp av kranar till och från fartyg vid kaj, till och från de olika våningsplanen.

– Det höga tempo som Malmö byggs ut i kan ge känslan av en stad i omvandling. Bland allt det nya är det därför viktigt med inslag som påminner om stadens historia och om det arv som vi som lever i denna tid förvaltar. M1 kommer att ha en viktig roll bland allt det nyskapande som byggs i övriga delar av Nyhamnen, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

Enligt planen ska M1 i största möjliga utsträckning fyllas med publika och kulturella verksamheter, men även kontor och publika centrumfunktioner.Visionen är att M1 ska bidra med identitet, liv och rörelse i den framväxande stadsdelen Nyhamnen och bli ett attraktivt besöksmål för såväl Malmöbor som mer långväga besökare.

Fler Nyheter från förstasidan

Förvärvar kontor för 900 mkr

Slår till och köper fullt uthyrd fastighet i Helsingforsregionen.

Porträtt

”Avkastning behöver inte vara vackert”

RISKFRITT. Med Andreas Wahlén vid rodret har NP3 från Sundsvall fortsatt leverera vad många kommersiella fastighetsägare drömmer om just nu.

Totalt bakslag för hajpad kedja – tvingas lägga ner fem

FV avslöjar. Slår igen i några av Stockholms absolut bästa lägen.

Lista: 20 bästa mäklarna – totalt nio listor

Datscha har räknat klart. Nu offentliggörs listan över de 20 mest framgångsrikaste rådgivningsbolagen. Läs även om nykomlingen som kniper tredjeplatsen. FV publicerar flera segmentslistor.

C&W: ”65.000 kvm hyrs ut i andra hand i Stockholm”

Majoriteten av dessa kontorsytor belägna i CBD.

Bomben: Värvar dreamteam till nytt bolag

FV avslöjar. Läs om vilka sex mycket meriterade medarbetare som ingår.

Japansk investerare köper av AFA nära Hötorget

Klart med köpare nära Hötorget. Handlar om affär som sprack under våren.

Bästa rådgivarna inom de tre hetaste segmenten

Läs om vilka rådgivningsbolag som varit mest framgångsrika. Se även placeringarna 11–20 när det gäller säljrådgivning totalt.

Klart: Kvartett i världsklass i kamp om jätteprojektet

33.000 kvm ska utvecklas mitt i Stockholms city – här är bolagen som tilldelas parallella uppdraget.

Går till CBRE från Wework

Rådgivaren förstärker med toppnamn.

Mest framgångsrika köprådgivaren korad

Lista med de tio bästa. Datscha har summerat transaktionerna under 2020.

Stenhus kör så det ryker – förvärvar för halv miljard

Avfallsentreprenör blir minoritetsägare i bolaget efter affär i Stockholm och Göteborg.

Köper vid Östermalmstorg i unik affär som kan trenda

Välkänd aktör köper precis vid Östermalmstorg i en något udda affär.

Tollemark blickar framåt

Oron inför MoS: ”Det kanske inte kommer någon…”

Tillbaka till förstasidan