Magasinet M1 uppfördes 1919-1921.

Lifra köper hundra år gammalt magasin

Malmö stads tekniska nämnd har tecknat ett tomträttsavtal med fastighetsbolaget Lifra för fastigheten Hamnen 22:192, som rymmer den Q-märkta magasinsbyggnaden M1.

Samtidigt sker en försäljning av själva byggnaden. M1 ska på sikt kunna erbjuda publik verksamhet och bli ett besöksmål i den framväxande stadsdelen Nyhamnen.

Magasin M1 vid Frihamnskajen i Malmö, mellan Grimsbygatan och Kinagatan, uppfördes under åren 1919-21 som mellanlager vid import och export. Magasinet har länge stått oanvänt och fasaderna, med stora skador orsakade av väder och vind, är i akut behov av renovering.Malmö stad har övertagit byggnaden från hamnbolaget CMP, Copenhagen Malmö Port. Efter beslut i tekniska nämnden säljer staden nu M1 till Lifra Fastigheter i Malmö AB.

Köpeskillingen är 200.000 kronor och den årliga tomträttsavgälden 550.000 kronor. Enligt avtalet ska Lifra genomföra investeringar i och upprustning av byggnaden, som säljs i befintligt skick. Byggnadens kulturhistoriska värde anses högt och den har därför försetts med rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser.

– Vi har en aktör som under lång tid varit beredd att ta ansvar för M1, trots tilltagande förfall. Därför har vi drivit på arbetet med att få fram en ny detaljplan som är en förutsättning för fortsatt utveckling. Nu är vi i hamn och det känns väldigt bra, säger Sven Gustafsson, exploateringschef på fastighets- och gatukontoret.

En ny detaljplan, Dp 5602, gör det möjligt att bevara byggnaden inom planområdet, som är 6. 300 kvadratmeter och lika stort som själva byggnaden. Bruttoarean, BTA, ovan jord är cirka 11. 000 kvadratmeter. Planen, som väntas vinna laga kraft i december 2020, medger ingen ytterligare byggrätt. Syftet med detaljplanen är att säkra bevarandet av kulturmiljövärden och pröva lämpligheten för en bred användning av byggnaden, med fokus på besöksverksamhet och publika verksamheter.

– Äntligen är vi i mål med M1 efter många år av diskussioner. Nu ser jag fram emot att få sätta liv i det gamla magasinet, säger Anders Fransson, vd Lifra.

Magasin M1, även känt som Stora Frihamnsmagasinet, uppfördes av malmöföretaget Aktiebolaget Armerad Betong. I M1 har traditionell tegel- och träbyggnadsteknik kombinerats med ett för sin tid toppmodernt pelardäcksystem, där betongpelare med synliga kapitäler står i rader och bjälklaget är av armerad betong. Magasin M1 är sannolikt en av landets första pelardäckkonstruktioner och även en av de bäst bevarade. Få ändringar har gjorts sedan uppförandet.

M1 består av en källare och tre våningsplan med stora, öppna ytor.Ytterväggarna är fullmurar i rött tegel. Den norra sidan av byggnaden har på första och andra våningen skjutportar av trä med spröjsade överljus, tredje våningens fasad är mer sluten. På byggnadens sydsida finns en lastkaj vid första våningen.Mot kajen i norr har magasinet en perrong och terrasser på varje våningsplan. Här lastades och lossades varor med hjälp av kranar till och från fartyg vid kaj, till och från de olika våningsplanen.

– Det höga tempo som Malmö byggs ut i kan ge känslan av en stad i omvandling. Bland allt det nya är det därför viktigt med inslag som påminner om stadens historia och om det arv som vi som lever i denna tid förvaltar. M1 kommer att ha en viktig roll bland allt det nyskapande som byggs i övriga delar av Nyhamnen, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

Enligt planen ska M1 i största möjliga utsträckning fyllas med publika och kulturella verksamheter, men även kontor och publika centrumfunktioner.Visionen är att M1 ska bidra med identitet, liv och rörelse i den framväxande stadsdelen Nyhamnen och bli ett attraktivt besöksmål för såväl Malmöbor som mer långväga besökare.

Fler Nyheter från förstasidan

Värvar tidigare topp

FV berättar om den nya utmaningen.

Oscar: ”Det finns mycket jag vill göra”

Oscar Engelbert om framtiden efter att han lämnar vd-stolen. FV berättar om ett ”hemligt” kontorsprojekt i Los Angeles.

Köper invid Älvsjö centrum

Anrikt konditori bland hyresgästerna.

Dan Olofsson och Percy Nilsson frias i hovrätten

Ingen insiderhandel skedde i samband med försäljningen av Victoria Park.

Huvudspåret: Klyva SBB i tre delar

Många spekulationer kring SBB:s framtid. FV pekar ut möjliga svenska köpare. Kan vara tydlig parallell till storaffär 2008.

Norska miljardären som är näst störst i Fabege

En av de rikaste i Europa. Har gjort inbrytningar i Sverige tidigare.

Värdet på Turning Torso ner

Läs om värdeutvecklingen för Sveriges näst högsta byggnad.

Balders plan på 230.000 kvm

Vill skapa framtidens logistiklösningar.

Engelbert avgår som vd

Överens med styrelsen. Behöver ny inriktning. Stannar kvar i styrelsen.

Uppgift: Här öppnar Apple nummer fyra i Sverige

Efter fiaskot vid Kungsträdgården kan det bli en andra butik i 08-området.

CBRE IM utvecklar logistik om 46.000 kvm

Förvärvar mark utanför Helsingborg och bygger logistik på spekulation.

Coor hyr 4.500 kvm av Fabege vid Haga Norra

Fabeges projekt uthyrt till två tredjedelar.

Kontor i ett klot

CA Fastigheter projekterar för hotell och kontor i två gamla gasklockor.

Perfekt storm stoppar bostadsbyggen

Tvärnit på alla sätt. Men det finns sätt att få igång bostadsmarknaden. En expert på Tango ser fler möjlig­heter, men ...
Tillbaka till förstasidan