Lennart Weiss: ”Inget ytterligare stort prisfall”

Veidekke har publicerat höstens utgåva av ”Den svenska bostadsmarknaden” och där analyseras bostadsmarknaden, bostadsbyggandet och prisutvecklingen. Rapporten kommenterar dels orsakerna till det stora prisfallet som skedde förra hösten samt gör en prognos för prisutvecklingen framåt.

– Det är tydligt att det stora prisfall som skedde förra hösten i huvudsak orsakades av genomförda kreditrestriktioner, inte ökat utbud som Finansinspektionen hävdar, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige. Bostadsmarknaden är lokal och prisfallet skedde även i marknader som helt saknade tillskott av nya bostäder.

En central fråga i debatten är vart priserna förväntas ta vägen. Veidekke delar inte bilden att ytterligare stora prisfall är att vänta som ges av vissa mäklare och banker.

– Priser styrs fundamentalt av den ekonomiska utvecklingen, det vill säga hushållens inkomster och finansiella tillgångar. Tror man på de prognoser för den ekonomiska utvecklingen som ges av regeringen, Riksbanken, Konjunkturinstitutet med flera så framstår det osannolikt med nya prisfall. Mest troligt är att priserna kommer att utvecklas sidledes eller svagt uppåt de närmaste åren, spår Lennart Weiss.

– I debatten blandar man ofta ihop prisutvecklingen för nyproduktionen och prisutvecklingen på successionsmarknaden. Med den förändring av marknadsvillkoren som skett har priserna i nyproduktionen anpassats till successionsmarknaden. Den premie som normalt tas ut i nyproduktionen för högre kostnader och ”nytt och fräscht” kan för närvarande inte tas ut. Detta påverkar snarare företagens möjligheter att starta nya projekt än priserna på den totala marknaden. Debatten misstolkar alltså sambanden och drar delvis fel slutsatser, enligt Lennart Weiss.

Fler Nyheter från förstasidan

Försäljning i city avbruten

Buden nådde inte upp till prisförväntningarna.

Bilder: Klart för bygge i nationalstadsparken

Investering i hotell- och konferensanläggning. Se hur den välkända anläggningen kommer att utvecklas.

Randstad flyttar till Fabege

En av årets större uthyrningar.

Rullande nyemission skulle kunna ge 2,5 miljarder

SBB lägger fram förslaget med nya aktier som alternativ till kontanter.

Två nya till Sergelgatan

En snabbväxande öppnar mitt i Stockholm och en klädkedja byter läge.

Redo miljardköpa logistik och bostäder

Investeringschefen berättar vad bolaget vill förvärva. Sett prisskifte i marknaden.

The Works intar 2.500 kvm hos Hufvudstaden

Hyr 2.500 kvm högt upp i kommande projektfastighet.

Hyr hela 4.700 kvm för globalt huvudkontor

Lämnar OMX-huset som ägs av Fastpartner.

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Exklusiv föråkare på bostadsmarknaden

Test för investerarmarknaden. Bostadsfastighet i Lärkstaden till salu

Skanska vinner kamp om kommunhus – säljer till Vacse

C.F. Møller Architects har ritat huset. 5.300 kvm BTA.

Utses till ny region-vd för Castellum Väst

Efterträder Mariette Hilmersson. Blir ansvarig för 30 miljarder.

Brunswick hyr 1.600 kvm av Humlegården

Lämnar The View. Tar över lokaler efter Stockholms Handelskammare.

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Tillbaka till förstasidan