Lavén: ”Arbetar för att parera de utmaningar vi står inför”

Besqab visar upp starka produktionssiffror. Antal byggstartade bostäder uppgick till 192 (117). Antal sålda bostäder uppgick till 122 (88).

Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick kvartalets intäkter till 743,4 Mkr (505,3) och rörelseresultatet till 37,4 Mkr (29,6).
•    Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 13,0 Mkr (40,6).
•    Kvartalets resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 43,6 Mkr (60,5) och resultat per aktie till 2,86 kr (3,94).
•    Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 915,0 Mkr (1 676,9) och eget kapital per aktie till 123,68 kr (108,36).
•    Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 659,5 Mkr (453,9).
•    Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 192 (117) varav 0 (0) avser bostäder för eget ägande.
•    Antal sålda bostäder uppgick till 122 (88).
•    Enligt IFRS uppgick intäkterna till 777,7 Mkr (261,4) och rörelseresultatet till 68,5 Mkr (18,2). Kvartalets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 74,3 Mkr (51,3) motsvarande 4,84 kr per aktie (3,39).

Kommentar från vd Carola Lavén:

– Besqabs verksamhet har under det första kvartalet fortsatt att utvecklats i enlighet med vår utstakade plan. Vi har säljstartat nya projekt, produktionsstartat fler lägenheter och har en ny rekordnivå vad gäller bostäder i pågående produktion.

– Vi fortsätter att fokusera på våra mål och strategier för 2023 samt vår fortsatta långsiktiga utveckling. Samtidigt arbetar vi för att parera de utmaningar vi står inför idag med det osäkra världsläget med kriget i Ukraina, den globala bristen på råvaror och energi samt stigande inflation och höjda marknadsräntor.

– Jag har dock stor tilltro till vår kompetens och affärsmodell som visat sig vara framgångsrik i utmanande tider och över konjunkturcykler. Vi har dessutom en hög försäljningsgrad i våra pågående projekt, starka finanser och goda kassaflöden från våra vårdbostäder.

 

Fler Nyheter från förstasidan

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Jacob Karlssons känga till aktieanalytiker

K-Fastigheters vd om framtiden och bolagets mål.

Titania säljer ”hemligt” lyxprojekt i Kalifornien

Vd:n ”Det har varit otroligt kul och lärorikt att göra projektet men det är inget vi kommer att göra om”.

Tillbaka till förstasidan