Låneportfölj om 25 miljarder byter ägare

Brunswick säljer den utlåningsverksamhet som man utvecklat under tio år. Förvärvaren, Niam, ser affären som ett bra sätt att bredda sin verksamhet och öka sin attraktivitet som samarbetspartner till institutionella investerare.

Annons

Niam förvärvar Brunswick Real Estate Capital med en utlåningsverksamhet som förvaltar tillgångar om cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten läggs i ett självständigt bolag under varumärket Niam Credit, vilket kommer att ledas av vd Pontus Sundin. Han har de senaste åren lett den här verksamheten hos Brunswick och framhåller att Niams övertagande kommer att innebära goda förutsättningar att vidareutveckla kreditplattformen.

–Niam har precis som vi själva ­ett genuint intresse av att sätta en hållbar utveckling av fastighetsindustrin i centrum. Tillsammans kan vi nu tillgodose investerarkollektivets efterfrågan på kreditfonder samt erbjuda fastighetsaktörer alternativa och hållbara kreditlösningar, säger Pontus Sundin.

Med en stark institutionella kapitalbas har man möjlighet att erbjuda trygga finansieringslösningar på upp till tio år. All utlåning är alltid säkerställd med pant i fastigheter.
De tre kreditfonderna hos Brunswick Real Estate Capital har bland annat fått placeringar från några av de största institutionella investerarna i Sverige, däribland Folksam och PRI, men även norska KLP. Bland fastighetsbolag som finansierat fastigheter den här vägen finns bland annat Alecta, Castellum, Corem, Fabege och AREIM.

Förvärvet innebär att Niam ytterligare breddar sin verksamhet, något som pågått under flera år.

–Vi har successivt under åren diversifierat vår fondportfölj med strategier som täcker olika fastighetssegment och riskprofiler. 2021 lanserade vi vår infrastrukturplattform med fokus på hållbara investeringar inom förnybar energi, transport och telekom. Fastighetskrediter är ett naturligt nästa steg för oss och i hög grad ett komplement till vår befintliga verksamhet. Med förvärvet av Brunswick Real Estate Capital breddar vi vårt erbjudande ytterligare och blir en än mer attraktiv samarbetspart för institutionella investerare, säger Jennifer Andersson, Managing Partner i Niam.

Hos Brunswick handlar det istället om en renodling.  Att fortsätta satsa på att bygga fastighetsbolag. För närvarandehar man sju fastighetsbolag med verksamhet i Sverige, Finland och Danmark med ett totalt förvaltat kapital om cirka 30 miljarder kronor.

–Brunswick har haft en stark utveckling och tillväxt under de senaste tio åren och jag är glad över att både vår ventures- och utlåningsverksamhet växer vidare i nya sammanhang – jag ser det som ett bevis på att vår affärsmodell att bygga starka fristående bolag fungerar. Nu renodlar vi verksamheten för att fokusera på tillväxt i våra befintliga fastighetsbolag och för att bygga fler nya spännande bolag, kommenterar Brunswick Real Estates vd Patrik Andersson affären.

Det blivande Niam Credit (Brunswick Real Estate Capital) arbetar på ett strukturerat sätt via en egenutvecklad kreditplattform som sedan starten 2013 har granskat 800 kreditmöjligheter till ett värde av totalt cirka 400 miljarder kronor. Sammantaget har man finansierat över 150 fastigheter, till ett sammanlagt belopp om 31 miljarder kronor, utan att några kreditförluster uppkommit.

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan