Lägsta vakansen på tio år

Annons

Endast 3 procent kontor vakanta i Stockholms city. God efterfrågan och låg nyproduktion det senaste året har resulterat i en tydlig sänkning av vakansgraden på Stockholmmarknaden rapporterar Jones Lang LaSalle (JLL) i sin nya Nordic City Report.

Under det fjärde kvartalet 2011 var vakansen bland kontorslokaler i city nere på mycket låga 3 procent, vilket är den lägsta vakansgraden på tio år enligt JLL.

I den övriga innerstaden minskade andelen lediga lokaler med nästan två procentenheter under 2011, för att landa på 5,6 procent vid årets utgång.

Men det är inte enbart i centrum som vakanserna sjunkit. I slutet av 2011 hade hela regionen 9,7 procent vakans vilket är i nivå med tiden innan finanskrisen 2008. Snittårshyran i city låg i slutet av 2011 på 4.200 kr per kvm, vilket är 200 kr/kvm mer än året innan.

Fastighetsvärlden Idag 2012-02-20

Fler Nyheter från förstasidan

Ännu en stor enhet inom coworking lägger ner

Förhyrning på 4.000 kvm inom tullarna i Stockholm. Samma fastighetsägare drabbas igen – totalt 20.000 kvm.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Ny vd för Poseidon

Bolaget äger totalt cirka 28.500 lägenheter

Företagsparken säljer till Cibus

Fredrixon: ”Vi är återigen aktiva på förvärvssidan”.

Hit ska JM flytta sitt HK

Efter den lyckade miljardförsäljningen. Nu ska JM utveckla en ny kontorsfastighet om hela 30.000 kvm. FV berättar om köpeskillingen.

Politiker ger grönt ljus för ombyggt NK-hus

”Man är väldigt trötta på den här DDR-inspirerade bunkern som står där idag”.

Stressat Skellefteå köper från pressat SBB

”Vi försöker hela tiden hitta vägar att öka bostadsproduktionen”.

Corem tecknar tre på Manhattan – når 60%

Arnhult: ”Detta segment specifikt står för majoriteten av all nyuthyrning i New York”.

Tillbaka till förstasidan