Lägre vakans hos Hufvudstaden

Fortsatt högre hyror vid omförhandling, men marginalen mot tidigare nivåer minskar.

Hufvudstaden levererar en stabil nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen om 1.365 mkr (1.339) för de första tre kvartalen, motsvarande en ökning om 2 procent. När koncerninterna hyresintäkter om 150 mkr (109) räknas in, främst hänförligt till NK Retail, uppgår ökningen till 5 procent.

Rörelseresultatet före värdeförändringar uppgår till 956 mkr (964).

Resultatet efter skatt uppgår till 1.053 mkr (1.271). Där ingår värdeförändringar på fastigheter med 495 mkr (735) varav 85 mkr (328) avser det tredje kvartalet. Värdet på beståndet uppskattas nu till 50 mdr.
Omförhandlingar av befintliga hyresavtal har gett positivt utfall för kontor och negativt för butiker. I genomsnitt har omförhandlingarna gett 4 procent i ökade hyresintäkter.

Vakansgraden exklusive pågående projekt har sjunkit till 5,1 procent från 5,9 procent vid årsskiftet. Inkluderas vakanser i projekt som är det en uppgång i vakansen från 7,3 procent vid årsskiftet till 7,8 procent nu efter tredje kvartalet.

Ur Hufvudstadens delårsrapport tredje kvartalet 2022:

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 053 mkr (1 271), motsvarande 5,20 kronor per aktie (6,28).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 50,0 mdr (48,8 vid årsskiftet), vilket ger ett långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) om 203 kronor per aktie (199 vid årsskiftet).
  • Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var 495 mkr (735).
  • Soliditeten uppgick till 61 procent (60), nettobelåningsgraden till 18 procent (19) och räntetäckningsgraden var 8,0 gånger (9,5).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 7,8 procent (8,4). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 5,1 procent (7,0).

Missa inte! Bostadsdagen 2023

Den 22 februari är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Bostadsdagen 2023. Det äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Skanska hyr ut 2.500 kvm

Uthyrningsgraden når 75 procent.

Coworkingfirma hyr hel byggnad i Gamla stan

Palatsbyggnad. ”Finns ingen byggnad med samma wow-faktor.”

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Besqab i nyemission om 825 miljoner

Kommer att använda pengarna till att i förtid helt återbetala den obligation man gav ut för två år sedan.

”Kontorsvägrarna” – så kan de lockas åter

De anställda berättar vad som krävs för att lämna hemmet.

Hyr ut över 3.000 kvm på Södermalm

Fortsatt högt tryck efter lokaler.

De fem kan vinna priset Bästa uthyrning 2022

Svårt uppdrag för juryn. Många spridda röster.

Realplay

Helheten ger rätt skattelösning

För fastighetsbranschen spelar skattefrågor ofta en stor roll. Om det handlar det senaste avsnittet från Realplay där ”dokumentera” blir ett viktigt råd.

Satsar nära Stureplan

Driver flera välkända krogar. Har nu tecknat kontrakt för ytterligare en lokal.

Bildextra: Nytt stationshus i Göteborg – och mer kommer

FV berättar även om hur hela området kan utvecklas. Jernhusens planer summerar till hela 150.000 kvm. Se även FV:s karta!

Ibrahimovic utmanar padeldöden

Redo för ny stor satsning i Stockholmsområdet. En av de största i Sverige. FV berättar om detaljerna.

5 affärer i final om Bästa köp 2022

En jury om tio investerare har, på FV:s uppdrag, korat 2022 års bästa affärer.

Hon blir vd vid Platzer

Tar över efter P-G Persson. ”Ett mycket attraktivt och spännande fastighetsbolag”.

Convendum öppnar sex nya – totalt 30.000 kvm

Läs om förhyrningarna, storlek och om respektive fastighetsägare.

Tillbaka till förstasidan