Kraftigt lägre men starkt från JM

Nedgången i försäljningen var stor för JM under det fjärde kvartalet. Men resultatet för helåret blev trots det relativt bra.

Under fjärde kvartalet 2021 sålde JM 356 bostäder i Stockholmsområdet. Under 2022 var motsvarande siffra 61, en kraftig minskning således, motsvarande en nedgång med 83 procent.

Antalet sålda bostäder totalt under sista kvartalet halverades till 462 (969).

Men de försämrade marknadsförutsättningarna till trots så ökade JM under sina intäkter till 16.385 mkr (14.608). Rörelseresultatet minskade till 2.064 mkr (2.216) och rörelsemarginalen minskade till 12,6 procent (15,2). Resultat från försäljningar av fastigheter och från joint venture om −11 mkr (436) ingår i rörelseresultatet. Resultatet före skatt minskade till 1.994 mkr (2.158) och resultatet efter skatt minskade till 1.575 mkr (17.98).

Sett till helåret minskade antalet sålda lägenheter till 2.659 (4.248), vilket innebar en minskning med 37 procent. Antalet produktionsstartade lägenheter uppgick till 3.113 (3.972), motsvarande en minskning med 21 procent.

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 14 kr per aktie (13:40).

JM:s vd Johan Skoglund skriver i sin kommentar till bokslutet att man kommer att ha ett fortsatt fokus på produktionsstarter för att generera ett stabilt kassaflöde. De färre produktionsstarterna under det fjärde kvartalet beror till stor del på uteblivna nödvändiga myndighetsbeslut samt den svagare försäljningen av bostäder. Vid årsskiftet hade JM 8.078 bostäder i pågående produktion (8.094) och då var 62 procent sålda eller bokade (76 procent).

Utöver bostadsaffären kommer JM de kommande åren även successivt kunna tillgodogöra sig resultat från det kontorsprojekt man under 2022 sålde till Fortifikationsverket. Det såldes för 2,4 miljarder och det redovisas med successiv vinstavräkning och frånträde är beräknat till första kvartalet 2025.

Fler Nyheter från förstasidan

Logistea närmare drömprojekt om 380.000 kvm

Niklas Zuckerman: ”Samverkan har skett i god anda och tempo”.

”Ett gift med ett fult tryne”

Bostadsministern kommenterar situationen för FV.

Stort projekt mitt på Kungsholmen

Aktuellt med hotell och takbar.

Klart: Köper unika Kurön

Fem ö-fastigheter i Mälaren har fått en ny ägare.

Bilder: Rekordpris på nya lägenheter på Sandhamn

Läs om det nya projektet bredvid Seglarhotellet.

Försäljning i city avbruten

Buden nådde inte upp till prisförväntningarna.

Bilder: Klart för bygge i nationalstadsparken

Investering i hotell- och konferensanläggning. Se hur den välkända anläggningen kommer att utvecklas.

Randstad flyttar till Fabege

En av årets större uthyrningar.

Rullande nyemission skulle kunna ge 2,5 miljarder

SBB lägger fram förslaget med nya aktier som alternativ till kontanter.

Två nya till Sergelgatan

En snabbväxande öppnar mitt i Stockholm och en klädkedja byter läge.

Redo miljardköpa logistik och bostäder

Investeringschefen berättar vad bolaget vill förvärva. Sett prisskifte i marknaden.

The Works intar 2.500 kvm hos Hufvudstaden

Hyr 2.500 kvm högt upp i kommande projektfastighet.

Hyr hela 4.700 kvm för globalt huvudkontor

Lämnar OMX-huset som ägs av Fastpartner.

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Tillbaka till förstasidan