Lägre förvaltningsresultat och lägre utdelning

Fastpartner sänker sin utdelning för att bibehålla bolagets kreditrating.Styrelsen föreslår föreslår en utdelning om 0,50 (2,20) för A-aktierna och 2,50 (5,0) för D-aktierna. Vd Sven Olof Johansson ger även i bokslutet sin syn på när räntan vänder nedåt och med hur mycket.

Annons

I snitt, oaktat fastigheternas värden, justerades Fastpartners avkastningskrav (exit yield) upp med 35 punkter under det fjärde kvartalet.

Vd Sven-Olof Johansson, skriver i ett rykande färskt vd-ord (där riksbankens höjningen med 0,5 är med) att vi förmodligen är nära toppen på räntecykeln, både i Sverige och övriga Europa.

– Min uppfattning är att vi kan förvänta oss en första räntesänkning från Riksbanken i slutet av tredje kvartalet 2023 på i storleksordningen 25–50 punkter, och att denna i början av år 2024 följs av ytterligare sänkningar i storleksordningen 75–100 punkter. Mot bakgrund av ovan sagda, vilket i bästa fall skulle innebära en styrränta på runt 1,5% under första kvartalet 2024, är min uppfattning att en styrränta på cirka 1,5% kommer att vara den nya långsiktiga styrräntan framöver.

Och följdverkningen för det egna bolaget Fastpartner:

– Om mitt räntescenario inträffar innebär detta en högst påtaglig förbättring av Fastpartners förvaltningsresultat eftersom bolaget i stor utsträckning arbetar med relativt kort räntebindning. Den korta räntebindningen har långsiktigt varit mycket förmånlig för bolaget.

Den lägre utdelningen motiverar Johansson så här:

– Det är av strategiskt intresse för Fastpartner att bibehålla bolagets kreditrating på Investment Grade-nivå. För att säkerställa detta föreslår styrelsen årsstämman att sänka utdelningen på bolagets A-aktie till 0,50 (2,20) kr per aktie och sänka utdelningen på bolagets D-aktie tiil 2,50 (5,0) kr per aktie. Jag vill dock understryka att utdelningsförslaget enbart grundar sig på att vi vill stärka vår rating.

Nyckeltalen för Fastpartner 2022:

  • Hyresintäkterna ökade med 7,6% och uppgick till 1 997,5 (1 856,3) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 7,5% och uppgick till 1 398,3 (1 301,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 70,0 (70,1)%.
  • Förvaltningsresultatet minskade med 0,5% och uppgick till 967,8 (972,4) MSEK, per stamaktie av serie A 5,29 (5,32) kr. Fastpartners donation om 10,0 (0,0) MSEK till UNHCR:s verksamhet i Ukraina är exkluderad ur förvaltningsresultatet.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 790 (1 050) MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 35 727,9 (35 323,0) MSEK. Årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -864,2 (3 027,9) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 84,5 (3 367,7) MSEK, per stamaktie av serie A
    0,01 (17,92) kr.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 (2,20) kr per stamaktie av serie A och en utdelning om 2,50 (5,0) kr per stamaktie av serie D.

Fler Nyheter från förstasidan

Thedéen: Går åt rätt håll – möjlig sänkning på gång

Riksbankschefen: ”Vi är på lite fastare mark”.

Nyfosa öppnar för att sälja Söderport

Värderat till nästan 15 miljarder kronor.

Nio får bygga i Hyllie

FV berättar om aktörerna och volymerna. Totalt cirka 60.000 kvm.

Låg bakom köpet från Kvalitena

Äger sedan tidigare två fastigheter i liknande kategori.

Heba och Åke Sundvall säljer för 725 mkr

300 lägenheter i södra Stockholm ingår i affären.

OP:s akutdrag i sista minuten – ska förhindra konkurs

Kräver 13 miljoner kronor.

Hyr snabbt ut 11.000 kvm i city

En av de största kontorsuthyrningarna i Stockholms CBD sedan 2010. Läs om vilka som tappar hyresgäst.

Pandox säljer för 600 miljoner

Hotell med 595 rum får en ny ägare.

SBB skapar nytt jv – tillförs 5,2 miljarder

Fastighetsvärde om 5,7 miljarder.

Kvalitena i rekonstruktion – affären räcker inte

På randen till katastrof – men skaffar sig nu tid för ytterligare åtgärder.

Porträttet

Seglatsen som ändrade allt

Bengt Malmegård om yoga, affärerna, och att fortsätta bygga för framtiden.

Listor: Högsta priserna för markanvisningar 2023

Fem högsta priserna i huvudstaden och fem högsta utanför. Se vilka som förvärvat.

Kvalitena delsäljer – ny ägare till klenoder på Östermalm

Uppgift till FV: Svårsålt. Fyra fastigheter berörs av affären, bland annat den på Strandvägen 5a. Värderats till 1,7–1,8 miljarder.

Tillbaka till förstasidan