Joachim Kuylenstierna.

Kravet: Kuylenstierna måste ut ur Fastator

Fastator samt dess dotterbolag Point har träffat flera olika överenskommelser med större obligationsägare som ska säkra en längre finansiering så att bolagen kan hantera sina skulder och dra nytta av återhämtade fastighetsvärden. Ett av villkoren är att Joachim Kuylenstierna säljer samtliga aktier i Fastator till Anders Mossberg, bolagets ordförande.

Annons

Fastator och dotterbolaget Point Properties har träffat frivilliga refinansieringsuppgörelser som innebär en omstrukturering av kapitalstrukturen och vissa skulder i syfte att säkra den fortsatta driften av verksamheten och betalningar under de befintliga obligationerna. Uppgörelsen måste nu godkännas av samtliga obligationsägare via ett skriftligt förfarande samt ytterligare några villkor. Uppgörelsen är även villkorad av att Joachim Kuylenstierna säljer samtliga aktier i Fastator till Anders Mossberg.

I slutet av maj ägde Kuylenstierna 27,73 procent av aktierna i bolaget.

Refinansieringsuppgörelsen i Fastator består främst av en emissionen av nya obligationer, utgivande av vinstandelsbevis samt upprättandet av en affärsplan. Det är en obligationsinnehavarkommitté som representerar cirka 57,50 procent av totalt utestående nominellt belopp under obligationslån 2020/2025, cirka 48,04 procent av totalt utestående nominellt belopp under obligationslån 2020/2026 och cirka 72,08 procent av totalt utestående nominellt belopp under obligationslån 2021/2027 som man träffat uppgörelsen med.

Refinansieringsuppgörelsen innebär i huvudsak att Fastators tre utstående obligationslån läggs samman till ett nytt säkerställt obligationslån med förfall 29 oktober 2027. Ingen kontant ränta kommer erläggas under perioden, i stället kommer det nya obligationslånets avkastning utgöras av 3M STIBOR + 4% PIK-ränta samt vinstandelsbevis som kan ge 50% av NAV-tillväxt, upp till 20% totalavkastning, baserat på Fastators värdetillväxt med utgångspunkt i NAV per sista mars 2024 och under obligationens löptid. Uppgörelsen omfattar även möjlighet till frivilliga och obligatoriska amorteringar om ca 50% av utstående lån i syfte att hantera förfallostrukturen. Villkoren kommer också att innehålla sedvanliga villkor om högsta LTV-nivå samt calltrappa om 100, 102 och 104 procent efter respektive 12-månadersperiod.

–Genom denna överenskommelse har vi nu skapat formen för en ordnad hantering av Fastators skulder under en längre period, en period som vi ser kommer innebära återhämtade fastighetsvärden och en vitaliserad transaktionsmarknad. Denna överenskommelse ger förutsättningar för att återigen fokusera på affären och vi är mycket glada att obligationsinvesterarna tror på Fastators affär och som vi nu kan med deras hjälp bygga vidare. Glädjande är också att vi gemensamt skapat en vinstdelningsmodell som kommer stärka känslan av ett starkare partnerskap, säger Anders Mossberg, styrelseordförande i Fastator.

Även dotterföretaget Point Properties Portfolio 1 AB har gjort en liknande refinansieringsuppgörelse men där handlar det om en förlängning av Point-Obligationer på ändrade villkor. I huvudsak innebär Point-uppgörelsen att förfallodagen för befintlig obligation förlängs till den 22 mars 2026, att den tidigare fasträntesatsen ersätts med 3M STIBOR + 2,50% kontant ränta samt 6% PIK-ränta, att möjlighet till frivilliga och obligatoriska amorteringar införs.

Obligationen kommer fortsatt vara säkerställd. Utöver detta kommer sedvanliga villkor såsom exempelvis räntetäckningsgrad slutförhandlas och inkluderas i de slutliga villkoren. Uppgörelsen är i huvudsak villkorad av att slutliga villkor för de nya obligationerna godkänns av samtliga obligationsinvesterare via ett skriftligt förfarande för respektive obligation.

Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare till Fastator i samband med ovan transaktioner.

Anders Mossberg, född 1952, har över 25 års erfarenhet av ledande positioner inom finansbranschen, bland annat som vice vd för SEB-koncernen (1997–2003) och som chef för SEB Trygg Liv (1990–2011). Idag är han verksam som konsult och styrelsemedlem i ett flertal bolag.

Fler Nyheter från förstasidan

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Lindh Hök lämnar Nyfosa

”Det har varit en obeskrivligt rolig och utmanande resa”. Styrelsen inleder rekryteringsprocess.

JM: Fler sålda och byggstartade

Upp 235 procent i Stockholmsområdet. Läs om övriga marknader.

Tillbaka till förstasidan