Landstingsdirektör Toivo Heinsoo, landstingsrådet Paul Lindquist (M) och Locums sparkade VD Nathalie Boulas Nilsson.

Kuppade bort Locums VD – oppositionen kritisk

Annons

Helt nyvald styrelse – Beslut utan styrelsemöte. Fastighetsvärlden kan berätta att Locums VD Nathalie Boulas Nilsson entledigades från sitt uppdrag utan att flera av styrelseledamöterna informerats. Det formella beslutet fattades i fredags eftermiddag efter ett extrainkallat möte som tillkom efter att oppositionens ledamöter i det landstingsägda bolaget krävt det.

– Vi har från vår sida svårt acceptera sättet som det skett på, säger Rolf Lindell (S), andre vice ordförande, till Fastighetsvärlden, och berättar att partiet bifaller tillsättandet av tillförordnad VD.

Rolf Lindell.
Rolf Lindell.

Miljöpartiet i Stockholms läns landsting hävdar att agerande bryter mot aktiebolagslagen.

Rolf Lindell fortsätter:

– Ett sådant beslut ska ske i samråd mellan ordförande och övriga ledamöter. Vi är missnöjda med bristfällande kommunikation och vi har gjort en markering.

Enligt uppgift till Fastighetsvärlden var även några borgliga ledamöter dåligt informerade. En vecka efter beskedet säger Yusuf Aydin (KD):

– Agerandet kunde varit mer optimalt.

Den som efterhand har delgett informationen är Locums styrelseordförande Paul Lindquist (M). Han är även sedan årsskiftet landstingsråd med ansvar för fastighets- och investeringsfrågor (han var tidigare kommunalråd i Lidingö). När FV för en vecka sedan sökte en kommentar från Lindquist hänvisades det istället till landstingsdirektören Toivo Heinsoo.

Heinsoo, som haft jobbet i snart fyra år, sade i onsdags att han självklart skulle svara på frågor men har sedan dess, trots upprepade förfrågningar, valt att inte höra av sig, förrän sent på söndagskvällen via ett mejl, läs mer nedan. Han skulle få möjlighet att berätta på vilket sätt han varit inblandad i processen och vilket ansvar han själv har – som ytterst ansvarig tjänsteman inom landstinget i Stockholms län.

Birgitta Dahlholm, arbetstagarrepresentant i styrelsen, fick beskedet förra måndagen vid ett samverkansmöte – några timmar innan ett kortfattat pressmeddelande skickades ut.

– Vi blev överrumplade över informationen. Jag har inte nåtts av någon kritik tidigare. Vi beklagar att hon inte får fortsätta. Hon har varit en duktig och drivande VD, säger Birgitta Dahlholm.

– Vi har tappat en kompetent VD i ett läge när vi står mitt uppe i ett jätteprojekt, fortsätter Dahlholm och konstaterar att beslutet skapat oro i organisationen.

Hela Locums styrelse, så när som på en person, är ny sedan årsskiftet. Styrelsen har bara hunnit ha två ordinarie styrelsemöten, varav det första till stor del handlade om formell information. Lars Thunberg (FP), första vice ordförande i styrelsen sade till Fastighetsvärlden förra måndagen (läs mer här) att den förra styrelsen, under den förra mandatperioden, diskuterat att bolaget behöver en ny ledning. Det är något som till Fastighetsvärlden förnekas av en borgerlig ledamot i den förra styrelsen.

Paul Lindquist.
Paul Lindquist.

Styrelseordförande Paul Lindquist (M) ville under helgen inte svara på frågor från Fastighetsvärlden om varför VD:n entledigats och inte heller kommentera kritiken mot processen. Under söndagskvällen mejlade han dock en kort kommentar:

– Som styrelseordförande har jag agerat helt i enlighet med det ägardirektiv jag fått från moderbolaget och sammankallade därför styrelsen för att ta ett beslut så snart det var praktiskt möjligt.

Även landstingsdirektör Toivo Heinsoo valde att mejla sin kommentar till Fastighetsvärlden sent under söndagskvällen:

Toivo Heinsoo.
Toivo Heinsoo.

– En VD måste ha fullt förtroende från sin uppdragsgivare. Den samlade bedömningen är att de kommande utmaningarna blir stora och bäst möts med ny kompetens, skriver Toivo Heinsoo.

– Tillsättning och avsättning av bolags- och förvaltningschefer i landstinget bereds i en process som involverar många personer i olika skeden. Styrelsen i bolagen tar det slutliga beslutet vilket också skedde i Locum AB. Under processen kan det hända att någon får del av informationen innan den formella hanteringen i styrelsen. Det är olyckligt men ibland tyvärr oundvikbart.

– Styrelsen i Locum består av valda politiker. Ändå finns det förhoppningar om att de som styrelseledamöter i Locum ska agera som ägare och inte dela upp sig i majoritet respektive opposition. Styrelsen har att se till Locums bästa och att detta gynnar landstingets intressen som helhet.

– Självklart finns det utrymme att ständigt förbättra processer och landstingets avsikt är att genom en tydligare ägarstyrning bidra till detta. Inte minst i personfrågor gäller det också att ta särskilda hänsyn. Det medför också att jag/vi inte vidare kommenterar enskilda prestationer och resultat, avslutar Toivo Heinsoo mejlet.

Nathalie Boulas Nilsson tillträdde som VD i oktober 2011. Hon efterträdde då Gunilla Högbom som även hon sparkades, läs mer i länkarna nedan. Landstinget söker nu en ny VD till ”katapultstolen”.

Text: Fredrik Engström

Fastighetsvärlden Idag         2015-03-16

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan