Kungsleden ökar marginellt med högre hyresintäkter

Kungsledens förvaltningsresultatet för 2019 ökade marginellt till 1.185 miljarder (1.124). Ökningen förklaras av högre hyresintäkter och driftnetton i jämförbart bestånd samt ett förbättrat finansnetto.

Hyresintäkterna respektive driftnetto i jämförbart bestånd ökade med 5,3 respektive 6,1 procent tack vare nyuthyrningar och omförhandlingar.

– Vi hade en positiv nettouthyrning såväl under det fjärde kvartalet som för helåret 2019. Nettouthyrningen vid årets slut landade på 58 Mkr, säger Kungsledens nya vd Biljana Pehrsson i en kommentar.

Kungsledens bokslutskommuniké:
• Intäkterna för 2019 ökade till 2.423 Mkr (2 385) trots att vi under året har nettosålt fastigheter och därmed tappat 52 Mkr i hyresintäkter netto.
• Förvaltningsresultatet ökade med 5,4 procent till 1.185 Mkr (1 124). Ökningen förklaras av högre hyresintäkter och driftnetton i jämförbart bestånd samt ett förbättrat finansnetto.
• Nettouthyrningen fortsatte att utvecklas positivt och uppgick i det fjärde kvartalet till 37 Mkr (58). För helåret uppgick den till 58 Mkr (86).
• Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1.762 Mkr (1 619) vilket motsvarar 5,1 procent. Värdeökningen förklaras av ökade hyresintäkter samt av sänkta avkastningskrav.
• Fastighetsvärdet var vid periodens utgång 38.310 Mkr (34 697 Mkr vid årets ingång).
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 245 Mkr (2 055), motsvarande 10,28 kronor per aktie (9,41).
• Aktuellt substansvärde ökade till 89,61 kr per aktie (79,66).
• Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,60 kronor per aktie (2,40) vilket motsvarar en ökning med 8 procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Rockad i SBB:s ledning – trio får vice vd-titel

Batljans nästa drag för att nå höga målet.

Nu tar de över 165 miljarder

”Jag ser fram emot att leda Nordens största noterade kommersiella fastighetsbolag”. Läs FV:s intervju med Biljana Pehrsson.

Han tar över Blackrock i Sverige

Har stor rutin av internationella aktörer.

Coworkingjätten hyr helt hus på Sveavägen

5.800 kvm i kvarter som under flera år förändrats för att möta framtiden.

Skanska byggstartar 7.500 kvm

Varje kontorshyresgäst får en egen balkong.

Årets Affärsrådgivare 2021: Här är de 5 högst rankade

FV kan berätta vilka 5 affärskonsulter som har fått högst poäng.

Öppnar när Starbucks lagt ner på partygatan

Kaffejätten bröt hyreskontraktet.

Skanska siktar på 12–18 miljarder

Läs om planerna för den nya nya verksamheten. FV listar potentiella fastigheter.

SLP köper nytt för 250 mkr

Säljaren blir ny delägare i börskandidaten.

Nuveen snabbt stora på storage i Sverige

Två raider under några få veckor ger dem framskjuten position.

AXA köper hela 515.000 kvm

En av årets största affärer. FV bedömer priset. Läs om vad som ingår i transaktionen.

Stureplansgruppen och Balder i nytt samarbete om Lifestylehotell

Siktar på Lifestylehotell med fokus på bo, äta och producera musik

Alecta gör stort köp på Söder

Köpeskillingen en bit över en miljard kronor.

Areim köper vid Bromma Blocks

Affär i ett utvecklingsområde där Svenska Hus är en tung aktör.

Tillbaka till förstasidan