Kungsleden delar och säljer dubbelt i Umeå

Kungsleden avyttrar fastigheten Aspgärdan 18 i Umeå i två separata transaktioner. Sammantaget har Kungsleden nu avyttrat 150.000 kvm av den bostadsutvecklingspotential som har identifierats i beståndet till priser mellan 2.500–10.000 kr/kvm BTA.

Kungsleden har tecknat ett överlåtelseavtal med Stenvalvet om att avyttra del av fastigheten Aspgärdan 18 i Umeå. Fastigheten är bebyggd med en skolbyggnad som är uthyrd till Internationella Engelska Skolan och försäljningspriset uppgår till 149,5 Mkr före avdrag för latent skatt. Transaktionen ger upphov till en positiv resultateffekt om 7,5 Mkr i samband med frånträde.

Kungsleden har drivit en detaljplaneprocess för att omvandla resterande del av fastigheten till bostäder. Den nya detaljplanen som är under framtagande medger omkring 18 500 BTA bostäder samt ytterligare 2 500 BTA för kommersiella ändamål. Denna del av fastigheten har förvärvats av HSB. Den positiva resultateffekt som uppstår vid frånträde av fastigheten bedöms uppgå till omkring 58 Mkr och är beroende av den slutliga detaljplanens utformning.

Cushman & Wakefield var rådgivare till Kungsleden i de båda transaktionerna.

Fastigheten uppfördes för slakteriverksamhet under 50- och 60-talet och har därefter byggts om och till i omgångar för att används till lättindustri, kontor, lager och eventverksamhet. 2013 påbörjade Kungsleden arbetet med att utveckla fastigheten till en ny attraktiv stadsdel med bostäder, skola och service. Som en första del av utvecklingen konverterades de befintliga lokalerna till ändamålsenliga och moderna skollokaler för Internationella Engelska skolan som startade sin verksamhet här hösten 2015. Därefter tog detaljplanearbetet vid för att utveckla ett nytt attraktivt bostadsområde.

Båda transaktionerna kommer att slutföras vid lagakraftvunnen detaljplan och genomförd fastighetsreglering. Detta beräknas preliminärt äga rum under slutet av 2017 då frånträde av de båda fastigheterna också kommer att ske.

”Vi är stolta över att ha fått vara med och utveckla Gamla Slakteriet i Umeå både ur ett fastighets- och stadsutvecklingsperspektiv och över det värde som har skapats under resans gång. Nu får de nya ägarna ta vid och förvalta skolan samt bygga vidare på den nya stadsdelen som vi tillsammans med Umeå kommun har skapat ” säger Frida Stannow Lind, Fastighetsutvecklingschef på Kungsleden.

Sammantaget har Kungsleden nu avyttrat omkring 150 000 kvm av den bostadsutvecklingspotential som har identifierats i fastighetsbeståndet till priser mellan 2 500–10 000 kr/kvm BTA. Försäljningarna sammantaget genererar en vinst på omkring 300 Mkr varav 42 Mkr realiserades under 2016. Resterande vinst realiseras i takt med att detaljplanerna vinner laga kraft.

Den kvarvarande potentialen för bostadsbyggrätter i Kungsledens fastighetsportfölj uppskattas uppgå till omkring 330 000 kvm.

Fler Nyheter från förstasidan

NP3:s nya drag: Vill köpa i Västerås, Örebro och Karlstad

Andreas Nelvig resonerar kring nya orter söderut, men det kan redan ha blivit för dyrt.

Skanska fyller upp chefspost efter tappet till konkurrenten NCC

Efterträder kollega som värvats till konkurrenten NCC.

Gamla Arkitekturskolan såld

Akademiska Hus har funnit köpare åt det som ibland har kallats ”Stockholms fulaste hus”, och säljer även annan fastighet till samma köpare.

AL säljer ”dolda” bostäder för över miljarden

Avyttrar bestånd med 417 hyreslägenheter i Stockholm. Gör en riktigt bra affär, men har kvar ”problemfastighet” i närområdet.

Skoglund ser tydlig förbättring för JM i Stockholm

Ökad försäljning under andra kvartalet. Vd:n blickar in i framtiden på marknaden som fått rejält med stryk under två år.

Mest lästa första halvåret – har du koll på vad som hänt?

Fortsatt superstark utveckling för sajten. Se vilka nyheter som lästes allra mest under första halvåret.

Humana säljer 37 fastigheter

Stor affär med samhällsfastigheter. Affär för nästan en halv miljard kronor.

Jätten nu nära 150 miljarder – ökar nyuthyrning med 76%

Avgående vd Fredrik Wirdenius berättar om hur Vasakronan mår och lägger extra krut på uthyrningsläget.

Vasakronan hyr ut till KPMG

Fyller upp nytt landmärke om totalt 60.000 kvm lokaler.

Omförhandlade hyror upp 32%

Vd Anneli Jansson summerar halvåret och blickar framår.

Nyfosa köper för 700 mkr

37.800 kvm i ett blandat bestånd ingår i affären. Genomsnittskontraktet är på 9 år.

Säljer för hela 2,3 miljarder

Avyttrar sex fastigheter med ett av Sveriges mest kända varumärken som hyresgäst. Enligt FV:s bedömning gör säljaren en kanonaffär – dubbelt upp på sex år.

”Vi är väl rustade för en svagare konjunktur”

Kungsleden och Biljana Pehrsson visar upp ett starkt ekonomiskt resultat för första halvåret.

Ny miljardaffär inom tullarna klar – japanskt köp!

En av de förväntade storaffärerna i Stockholms innerstad är nu klar. FV berättar om köparen som gör sitt första förvärv i Sverige. Läs även köparens kommentarer.

Tillbaka till förstasidan