Kriminalvården vill öppna tre nya fängelser

Kriminalvården har ett mycket stort behov av nya anstaltsplatser. Därför tar myndigheten nu de första stegen för att undersöka om det är möjligt att inrätta nya anläggningar i Strömsund, Torpshammar (Ånge) och Kalmar.

Annons

För alla tre orterna handlar det om befintliga fastigheter som efter en första utredning har bedömts ha lämpliga förutsättningar för att bedriva kriminalvård. Myndigheten har därför tagit initieringsbeslut för var och en, vilket innebär att arbetet med fortsatta utredningar nu kan fortsätta.

I jämtländska Strömsund handlar det om anläggningen Ulriksfors, som tidigare använts för just kriminalvård. Målet här är att skapa cirka 145 platser i säkerhetsklass 2, vilket i förlängningen beräknas ge omkring 100 arbetstillfällen. Förhoppningen är att lokalerna, efter renovering, ska kunna tas i bruk inom fem år.

Torpshammar ligger i Medelpad och här bedöms den aktuella fastigheten, ”Småbo”, kunna ge omkring 220 platser i säkerhetsklass 3. Även här handlar det om cirka 100 arbetstillfällen. Målsättningen är att fastigheten ska kunna tas i bruk inom 12 månader efter att ett slutgiltigt beslut fattats av Kriminalvården.

– Vi ser att det finns goda förutsättningar för att bedriva kriminalvård i de båda fastigheterna. Det återstår en hel del arbete och flera interna beslut innan vi säkert vet om det kan bli av, men vår ambition är tydlig. Kriminalvården är i stort behov av nya anstaltsplatser och här finns möjligheten att få välbehövliga tillskott. Förutom nya platser till oss så är det ju också positivt att detta kan ge nya jobb till de båda kommunerna, säger Radomir Sarkan, ställföreträdande chef för region Nord inom Kriminalvården.

I Kalmar ligger den aktuella fastigheten nära sjukhusområdet och har tidigare använts av Region Kalmar län för vuxenpsykiatrisk vård. Lokalerna bedöms kunna ge 100 till 150 platser i säkerhetsklass 3, vilket i sin tur skapar omkring 50 arbetstillfällen.

Tanken är inte att det ska bli en permanent anstalt, utan att verksamheten ska finnas under en begränsad tid eftersom behovet av fler anstaltsplatser är så stort. Utgångspunkten är ett sexårigt hyresavtal. Även här är målsättningen att anläggningen ska kunna öppna inom 12 månader efter att ett slutgiltigt beslut tagits.

– En fördel är att det tidigare bedrivits vård i fastigheten som vi nu tittar på. Det rimmar väl med vår verksamhet och vårt samhällsuppdrag. Personalen vid den tillfälliga anstalten kan sedan erbjudas att gå över till våra nya anläggningar i Kalmar. Det tryggar kompetensen när de ska öppnas, säger Elisabeth Anestad, chef för region Öst inom Kriminalvården.

Fler Nyheter från förstasidan

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Lindh Hök lämnar Nyfosa

”Det har varit en obeskrivligt rolig och utmanande resa”. Styrelsen inleder rekryteringsprocess.

Tillbaka till förstasidan