Kraftigt ökad vinst för Hembla

Hembla AB (publ) redovisar för första kvartalet 2019 ett ökat resultat efter skatt uppgående till 576 miljoner kronor jämfört med 156 miljoner kronor för första kvartalet i fjol.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 6,26 kronor (1,98). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade med 40 procent jämfört med första kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 175,29 kronor/aktie (125,35).

Januari – mars 2019

• Hyresintäkterna ökade till 477 Mkr (386)

• Driftnettot ökade till 218 Mkr (166)

• Förvaltningsresultatet ökade till 69 Mkr (1)

• Orealiserade värdeförändringar förvaltnings­fastigheter ökade till 659 Mkr (222)

• Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -7 Mkr (-49)

• Resultatet före skatt ökade till 746 Mkr (190)

• Resultatet efter skatt ökade till 576 Mkr (156)

• Vinst per aktie uppgick till 6,26 kr (1,98) före utspädning, och uppgick till 6,23 kr (1,96) efter utspädning

Kommentar från vd Svein Erik Lilleland:

”Det första kvartalet 2019 har präglats av den organisationsförändring som bolaget just nu genomför. Den regionala strukturen i affärsområdet Förvaltning övergår i en funktionsindelad organisationsstruktur. I praktiken innebär det att service- och förvaltningsfrågor kommer att hanteras bolagsövergripande i centraliserade funktionsområden. Riktningen och destinationen är tydlig; Vi bygger en organisation som på ett ännu bättre sätt ska arbeta med våra hyresgästers behov i fokus. Den nya organisationen innebär ökad tillgänglighet och servicegrad, samtidigt som vi tar vara på våra medarbetares kompetens och skapar nya professionella utvecklingsmöjligheter. Vi har nu kommit en bra bit på väg.

Svein Erik Lilleland fortsätter:

”Under det första kvartalet 2019 har tillväxten varit fortsatt stark i hyresintäkter och driftnetto. På intäktssidan har detta drivits av förvärv i kombination med Hemblas bevisade affärsmodell att upprusta både våra lägenheter och våra fastigheters allmänna ytor samt exteriörer. I ett jämförbart bestånd har de totala fastighetskostnaderna ökat till största del på grund av underhåll, vilket återspeglas i Hemblas fortsatt mer proaktiva förhållningssätt till underhållsåtgärder. Vi är övertygade om att detta förhållningssätt både tillåter oss att fortsätta arbeta med våra hyresgästers behov i fokus och att det långsiktigt kommer att öka värdet på våra tillgångar.

Vår vision är att skapa levande stadsdelar där hyresgästernas behov är i fokus. En levande stadsdel är en socialt hållbar stadsdel. En viktig del av vår affärsmodell är därför att bidra till en socialt hållbar utveckling i våra stadsdelar. Samverkan är ett nyckelord i vår strategi och det är också vad som präglat vårt arbete inom detta område under första kvartalet. Vi stöttar flera olika initiativ som syftar till att ge barn och ungdomar möjligheter till en meningsfull fritid. Under kvartalet har vi exempelvis inlett ett samarbete med Djurgårdens IF Ishockeyförening och deras projekt Ishockey för Alla (IFA) i Alby/Hallunda/Tumba och Husby/Kista/Akalla med omnejd. Projektet syftar till att aktivera barn, ungdomar och familjer i meningsfull sysselsättning genom skridskoåkning, ishockey och landhockey.

En annan samverkansform som är viktig för vårt arbete är fastighetsägarföreningar. Fastighetsägarföreningen i Gottsunda/Valsätra, där vi är medlemmar och innehar ordförandeposten, har tillsammans med kommunen och polisen genomfört en medborgardialog som under en kväll genererade nästan 1000 svar från invånarna i stadsdelen. Detta utmynnade under första kvartalet i ett så kallat medborgarlöfte. Tillsammans med övriga medlemmar i föreningen och andra aktörer samverkar vi i ett antal aktiviteter för att lyfta och stärka hela stadsdelen. Detta innefattar bland annat trygghetsvandringar och gemensamma insatser i utemiljön för att öka trygghet och trivsel.

I Sollentuna kommun är vi tillsammans med ett antal andra fastighetsägare, kommunen, polisen och Svenska kyrkan aktiva i uppstarten av ett BID-projekt (business improvement district). Inom ramen för BID-projektet kommer vi bidra till att stadsdelens ekonomiska och sociala förutsättningar stärks. Vi har goda erfarenheter av denna typ av samverkan sedan tidigare och vi ser att denna modell för samarbete kommer vara fortsatt viktig i vårt arbete.”

Fler Nyheter från förstasidan

Lista: Stadskärnorna som växer mest – överlägsen etta

Här är staden med högst omsättningsutveckling. Kan du gissa vilken?

Kokhett läge för logistik och lager – asiatiska köpare jagar

Två av Europas främsta experter på segmentet berättar för FV.

Castellum vill bygga ut 20.000 kvm

Detaljplan antagen. ”De nya byggnaderna kommer komplettera den i dag storskaliga miljön”

Hoppar av styrelsen med omedelbar verkan

Maxfastigheter fick ny storägare i fredags – nu lämnar en ledamot styrelsen.

Fastighetsjuridik

Juridiska fallgropar kring coworking

Advokatfirman Westermark Anjou reder här ut vilka fällor som finns.

Nytt kapital till Wework – miljardären planerar ta över

Skjuter till 5 miljarder dollar till krisbolaget.

Lämnar Blackstone – ska leda Brunswicks nya satsning

Det nystartade bolaget fokuserar på affärer upp till 150 miljoner euro.

Uppsalas stora försäljning – blir fyra paket

Läs om vad som ska säljas nu och hur tidsplanen ser ut. FV kan även berätta om ytterligare tre planerade större försäljningar.

Vill bygga ut med 20.000 kvm kontor i Göteborg

Internationell aktör planerar för att sprida sitt koncept.

Abba-legendarens digitala storsatsning vid Sergels torg

Se visionsbilderna över nya digitala kulturcentret i Stockholms city.

Rasar mot publiceringarna

Trots förseningar för Karlatornet har majoriteten av köparna tecknat nya avtal med ny tidsplan enligt Sernekes vd Ola Serneke, som är upprörd över andra uppgifter i media.

Miljardorder för att utveckla i trendiga stadsdelen

Död punkt rustas upp – med bostäder, hotell, butiker och saluhall.

Finska Hoivatilat gör femte investeringen i Sverige

Bolaget har låtit bygga 200 samhällsfastigheter i Finland under de senaste tio åren..

Bilder: Underklädesjätten sätter färg på 70-talskomplex

Lämnar Lärkstaden. Flyttar huvudkontoret till 2.300 kvm nyrenoverade lokaler. Se bilder.

Tillbaka till förstasidan