Kraftigt ökad vinst för Hembla

Hembla AB (publ) redovisar för första kvartalet 2019 ett ökat resultat efter skatt uppgående till 576 miljoner kronor jämfört med 156 miljoner kronor för första kvartalet i fjol.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 6,26 kronor (1,98). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade med 40 procent jämfört med första kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 175,29 kronor/aktie (125,35).

Januari – mars 2019

• Hyresintäkterna ökade till 477 Mkr (386)

• Driftnettot ökade till 218 Mkr (166)

• Förvaltningsresultatet ökade till 69 Mkr (1)

• Orealiserade värdeförändringar förvaltnings­fastigheter ökade till 659 Mkr (222)

• Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -7 Mkr (-49)

• Resultatet före skatt ökade till 746 Mkr (190)

• Resultatet efter skatt ökade till 576 Mkr (156)

• Vinst per aktie uppgick till 6,26 kr (1,98) före utspädning, och uppgick till 6,23 kr (1,96) efter utspädning

Kommentar från vd Svein Erik Lilleland:

”Det första kvartalet 2019 har präglats av den organisationsförändring som bolaget just nu genomför. Den regionala strukturen i affärsområdet Förvaltning övergår i en funktionsindelad organisationsstruktur. I praktiken innebär det att service- och förvaltningsfrågor kommer att hanteras bolagsövergripande i centraliserade funktionsområden. Riktningen och destinationen är tydlig; Vi bygger en organisation som på ett ännu bättre sätt ska arbeta med våra hyresgästers behov i fokus. Den nya organisationen innebär ökad tillgänglighet och servicegrad, samtidigt som vi tar vara på våra medarbetares kompetens och skapar nya professionella utvecklingsmöjligheter. Vi har nu kommit en bra bit på väg.

Svein Erik Lilleland fortsätter:

”Under det första kvartalet 2019 har tillväxten varit fortsatt stark i hyresintäkter och driftnetto. På intäktssidan har detta drivits av förvärv i kombination med Hemblas bevisade affärsmodell att upprusta både våra lägenheter och våra fastigheters allmänna ytor samt exteriörer. I ett jämförbart bestånd har de totala fastighetskostnaderna ökat till största del på grund av underhåll, vilket återspeglas i Hemblas fortsatt mer proaktiva förhållningssätt till underhållsåtgärder. Vi är övertygade om att detta förhållningssätt både tillåter oss att fortsätta arbeta med våra hyresgästers behov i fokus och att det långsiktigt kommer att öka värdet på våra tillgångar.

Vår vision är att skapa levande stadsdelar där hyresgästernas behov är i fokus. En levande stadsdel är en socialt hållbar stadsdel. En viktig del av vår affärsmodell är därför att bidra till en socialt hållbar utveckling i våra stadsdelar. Samverkan är ett nyckelord i vår strategi och det är också vad som präglat vårt arbete inom detta område under första kvartalet. Vi stöttar flera olika initiativ som syftar till att ge barn och ungdomar möjligheter till en meningsfull fritid. Under kvartalet har vi exempelvis inlett ett samarbete med Djurgårdens IF Ishockeyförening och deras projekt Ishockey för Alla (IFA) i Alby/Hallunda/Tumba och Husby/Kista/Akalla med omnejd. Projektet syftar till att aktivera barn, ungdomar och familjer i meningsfull sysselsättning genom skridskoåkning, ishockey och landhockey.

En annan samverkansform som är viktig för vårt arbete är fastighetsägarföreningar. Fastighetsägarföreningen i Gottsunda/Valsätra, där vi är medlemmar och innehar ordförandeposten, har tillsammans med kommunen och polisen genomfört en medborgardialog som under en kväll genererade nästan 1000 svar från invånarna i stadsdelen. Detta utmynnade under första kvartalet i ett så kallat medborgarlöfte. Tillsammans med övriga medlemmar i föreningen och andra aktörer samverkar vi i ett antal aktiviteter för att lyfta och stärka hela stadsdelen. Detta innefattar bland annat trygghetsvandringar och gemensamma insatser i utemiljön för att öka trygghet och trivsel.

I Sollentuna kommun är vi tillsammans med ett antal andra fastighetsägare, kommunen, polisen och Svenska kyrkan aktiva i uppstarten av ett BID-projekt (business improvement district). Inom ramen för BID-projektet kommer vi bidra till att stadsdelens ekonomiska och sociala förutsättningar stärks. Vi har goda erfarenheter av denna typ av samverkan sedan tidigare och vi ser att denna modell för samarbete kommer vara fortsatt viktig i vårt arbete.”

Fler Nyheter från förstasidan

Arnhult har sålt stor aktiepost i Sagax

Läs även om Arnhults övriga fastighetsplaceringar.

Ligger bakom köpet av stor arena

15.000 åskådarplatser.

Stora PDL United hotas av konkurs

Har flera av landets största padelanläggningar.

Andreas Eneskjöld ny vd

Bolagsgruppen gör flera förändringar.

Hyr 3.000 kvm på Vasagatan

Utmanare inom coworking når 20.000 nära centralstationen.

Babybjörn ut efter cybersatsning

Lämnar Solna för flytt västerut. Hyr 1.400 kvm i projektfastighet.

Så blir nya bostadsbolaget

Läs om beståndet, styrelsen och ledningsgruppen.

Lista: 30 hus som kan säljas

Uppdaterad avyttringsplan.

Topplista

Lista: 16 ledande juristerna

FV har sammanställt en lista över de mest framgångsrika advokatfirmorna, kopplat till fastighetsaffärer.

HFD: Cementas tidsbegränsade täkttillstånd ska stå fast

”Det är ett viktigt besked från domstolen idag”.

SBB-blankare har bränt sig

Ser ut att förlora mycket i kampen mot Batljans bolag.

Obos i offensiv – ny storägare i svensk byggjätte

Nordstjernan halverar sitt ägande i byggföretaget, satsar på andra branscher än bygg.

Överväger sälja för hela 10 miljarder

FV berättar om beståndet. En av de allra mest kända fastigheterna ingår.

Bantar vid flytt till nybyggt

Nya tider, nytt beslut. Minskar kontorsytan med en tredjedel.

Tillbaka till förstasidan