Kraftigt ökad vinst för Hembla

Hembla AB (publ) redovisar för första kvartalet 2019 ett ökat resultat efter skatt uppgående till 576 miljoner kronor jämfört med 156 miljoner kronor för första kvartalet i fjol.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 6,26 kronor (1,98). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade med 40 procent jämfört med första kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 175,29 kronor/aktie (125,35).

Januari – mars 2019

• Hyresintäkterna ökade till 477 Mkr (386)

• Driftnettot ökade till 218 Mkr (166)

• Förvaltningsresultatet ökade till 69 Mkr (1)

• Orealiserade värdeförändringar förvaltnings­fastigheter ökade till 659 Mkr (222)

• Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -7 Mkr (-49)

• Resultatet före skatt ökade till 746 Mkr (190)

• Resultatet efter skatt ökade till 576 Mkr (156)

• Vinst per aktie uppgick till 6,26 kr (1,98) före utspädning, och uppgick till 6,23 kr (1,96) efter utspädning

Kommentar från vd Svein Erik Lilleland:

”Det första kvartalet 2019 har präglats av den organisationsförändring som bolaget just nu genomför. Den regionala strukturen i affärsområdet Förvaltning övergår i en funktionsindelad organisationsstruktur. I praktiken innebär det att service- och förvaltningsfrågor kommer att hanteras bolagsövergripande i centraliserade funktionsområden. Riktningen och destinationen är tydlig; Vi bygger en organisation som på ett ännu bättre sätt ska arbeta med våra hyresgästers behov i fokus. Den nya organisationen innebär ökad tillgänglighet och servicegrad, samtidigt som vi tar vara på våra medarbetares kompetens och skapar nya professionella utvecklingsmöjligheter. Vi har nu kommit en bra bit på väg.

Svein Erik Lilleland fortsätter:

”Under det första kvartalet 2019 har tillväxten varit fortsatt stark i hyresintäkter och driftnetto. På intäktssidan har detta drivits av förvärv i kombination med Hemblas bevisade affärsmodell att upprusta både våra lägenheter och våra fastigheters allmänna ytor samt exteriörer. I ett jämförbart bestånd har de totala fastighetskostnaderna ökat till största del på grund av underhåll, vilket återspeglas i Hemblas fortsatt mer proaktiva förhållningssätt till underhållsåtgärder. Vi är övertygade om att detta förhållningssätt både tillåter oss att fortsätta arbeta med våra hyresgästers behov i fokus och att det långsiktigt kommer att öka värdet på våra tillgångar.

Vår vision är att skapa levande stadsdelar där hyresgästernas behov är i fokus. En levande stadsdel är en socialt hållbar stadsdel. En viktig del av vår affärsmodell är därför att bidra till en socialt hållbar utveckling i våra stadsdelar. Samverkan är ett nyckelord i vår strategi och det är också vad som präglat vårt arbete inom detta område under första kvartalet. Vi stöttar flera olika initiativ som syftar till att ge barn och ungdomar möjligheter till en meningsfull fritid. Under kvartalet har vi exempelvis inlett ett samarbete med Djurgårdens IF Ishockeyförening och deras projekt Ishockey för Alla (IFA) i Alby/Hallunda/Tumba och Husby/Kista/Akalla med omnejd. Projektet syftar till att aktivera barn, ungdomar och familjer i meningsfull sysselsättning genom skridskoåkning, ishockey och landhockey.

En annan samverkansform som är viktig för vårt arbete är fastighetsägarföreningar. Fastighetsägarföreningen i Gottsunda/Valsätra, där vi är medlemmar och innehar ordförandeposten, har tillsammans med kommunen och polisen genomfört en medborgardialog som under en kväll genererade nästan 1000 svar från invånarna i stadsdelen. Detta utmynnade under första kvartalet i ett så kallat medborgarlöfte. Tillsammans med övriga medlemmar i föreningen och andra aktörer samverkar vi i ett antal aktiviteter för att lyfta och stärka hela stadsdelen. Detta innefattar bland annat trygghetsvandringar och gemensamma insatser i utemiljön för att öka trygghet och trivsel.

I Sollentuna kommun är vi tillsammans med ett antal andra fastighetsägare, kommunen, polisen och Svenska kyrkan aktiva i uppstarten av ett BID-projekt (business improvement district). Inom ramen för BID-projektet kommer vi bidra till att stadsdelens ekonomiska och sociala förutsättningar stärks. Vi har goda erfarenheter av denna typ av samverkan sedan tidigare och vi ser att denna modell för samarbete kommer vara fortsatt viktig i vårt arbete.”

Fler Nyheter från förstasidan

Serneke förhandlar om stor försäljning

För exklusiva förhandlingar avseende Karltornet med internationella aktör.

Svarta månader för byggare

Handlar ofta om försyndelser som gjorts för flera år sedan.

McDonalds stängt hela 15 centrala restauranger

Lämnar ytterligare ett läge som länge ansetts som ett av de bästa.

Topplista

Topplista: 23 kommunerna som ökat mest

I den här listan vidgar vi vyerna och redovisar de kommuner vars befolkning vuxit snabbast de senaste 50 åren.

NP3:s nya drag: Vill köpa i Västerås, Örebro och Karlstad

Andreas Nelvig resonerar kring nya orter söderut, men det kan redan ha blivit för dyrt.

Skanska fyller upp chefspost efter tappet till konkurrenten NCC

Efterträder kollega som värvats till konkurrenten NCC.

Gamla Arkitekturskolan såld

Akademiska Hus har funnit köpare åt det som ibland har kallats ”Stockholms fulaste hus”, och säljer även annan fastighet till samma köpare.

AL säljer ”dolda” bostäder för över miljarden

Avyttrar bestånd med 417 hyreslägenheter i Stockholm. Gör en riktigt bra affär, men har kvar ”problemfastighet” i närområdet.

Skoglund ser tydlig förbättring för JM i Stockholm

Ökad försäljning under andra kvartalet. Vd:n blickar in i framtiden på marknaden som fått rejält med stryk under två år.

Mest lästa första halvåret – har du koll på vad som hänt?

Fortsatt superstark utveckling för sajten. Se vilka nyheter som lästes allra mest under första halvåret.

Humana säljer 37 fastigheter

Stor affär med samhällsfastigheter. Affär för nästan en halv miljard kronor.

Jätten nu nära 150 miljarder – ökar nyuthyrning med 76%

Avgående vd Fredrik Wirdenius berättar om hur Vasakronan mår och lägger extra krut på uthyrningsläget.

Vasakronan hyr ut till KPMG

Fyller upp nytt landmärke om totalt 60.000 kvm lokaler.

Omförhandlade hyror upp 32%

Vd Anneli Jansson summerar halvåret och blickar framår.

Tillbaka till förstasidan