Kraftig värdeökning hos Vasakronan

Vasakronan har presenterat sitt bokslut för 2018. Det blev bolagets bästa någonsin. Fastigheterna är nu värderade till 139 miljarder kronor.

Fortsatt hög efterfrågan på kontorslokaler, låga vakanser och stigande hyror resulterade i ett resultat efter skatt på 12,9 mdkr (9,3) för Vasakronan. Den starka hyresutvecklingen har bidragit till att driftnettot ökade med 6 procent och fastighetsvärdena med 8,5 procent under 2018.

Allra störst var värdeökningen i Göteborg, 9,7 procent, där förklaringen till den högre ökningen främst är sänkta direktavkastningskrav. För Stockholmsbeståndet blev ökningen nästan lika hög, 9,3 procent. Där var det främst stigande marknadshyror som förklarade den goda ökningen. Beståndet i Öresund och i Uppsala ökade med 3,2 procent respektive 5,5 procent.

Totalt sett kom 1,9 procentenheter av värdeökningen om 8,5 procent från sänkta avkastningskrav och 6,6 procentenheter från ökande marknadshyror.

Under 2018 har uthyrningsgraden ökat något i Stockholm och Uppsala, stått still i Öresund samt minskat något i Göteborg (grån 96 procent till 95 procent).

Några av nyckeltalen:

  • Hyresintäkterna ökade totalt till 6 718 mkr (6 490). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent främst förklarat av positiv effekt från nyuthyrningar och omförhandlingar av kontrakt.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 93,1 procent (93,1) vid årets utgång. Vakansen förklaras till 2,5 procentenheter (2,8) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter.
  • Fastighetskostnaderna uppgick totalt till –1 849 mkr (–1 812). I ett jämförbart bestånd var ökningen 4 procent framförallt på grund av ökade kostnader för el och fjärrkyla.
  • Driftnettot ökade totalt till 4 869 mkr (4 678). I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent förklarat av ökade hyresintäkter.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 3 884 mkr (3 413), vilket motsvarar en ökning om 14 procent.
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 10 651 mkr (7 973), vilket motsvarar en värdeökning på 8,5 procent (6,9) främst till följd av stigande marknadshyror i Stockholm. Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 138 934 mkr (126 875).
  • Resultat efter skatt uppgick till 12.902 mkr (9.269).
  • Andelen miljöcertifierade fastigheter uppgick till 85 procent (84) vid periodens utgång.
  • En vinstutdelning om 4.000 mkr (4.000), föreslås årsstämman.

Under året har nyuthyrningar genomförts motsvarande 146.000 kvm (167.000) med en årshyra på 510 mkr (613). Några av de större uthyrningarna under kvartalet var ett 6-årigt hyresavtal med Universitets- och högskolerådet (UHR) om 6.600 kvadratmeter i Solna Strand (läs mer här) och ett 7-årigt avtal om 3.200 kvadratmeter med XXL i Triangeln i Malmö (läs mer här).

Dessutom genomfördes omförhandlingar av 324.000 kvm (369.000) med en ny årshyra om 990 mkr (1.036), vilket motsvarar en hyresökning med 12 procent (10).

Vasakronans rapporterar stigande kontorshyror i alla bolagets fyra regioner.

– Vi har en oerhört stark efterfrågan på kontorslokaler i bra lägen. Vårt utvecklade arbetssätt för att hjälpa kunderna att effektivisera sina lokalresurser märker vi uppskattas allt mer, samtidigt som det bidrar till högre kvadratmeterhyror för oss. På handelssidan finns nya utmaningar, på grund av den strukturomvandling som pågår. Där har vi en tydlig fördel av att bara ha cityhandel i vår portfölj, men vi arbetar också intensivt med att utveckla våra stråk och områden. Ett exempel på att vårt arbetssätt ger resultat är att Södra Förstadsgatan och Triangeln i Malmö nu är i princip fullt uthyrda, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Efter räkenskapsårets utgång har Vasakronan tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Skatteverket om cirka 42.000 kvadratmeter i fastigheten Nya Kronan i Sundbyberg, läs mer här.

Fler Nyheter från förstasidan

Serneke förhandlar om stor försäljning

För exklusiva förhandlingar avseende Karltornet med internationella aktör.

Svarta månader för byggare

Handlar ofta om försyndelser som gjorts för flera år sedan.

McDonalds stängt hela 15 centrala restauranger

Lämnar ytterligare ett läge som länge ansetts som ett av de bästa.

Topplista

Topplista: 23 kommunerna som ökat mest

I den här listan vidgar vi vyerna och redovisar de kommuner vars befolkning vuxit snabbast de senaste 50 åren.

NP3:s nya drag: Vill köpa i Västerås, Örebro och Karlstad

Andreas Nelvig resonerar kring nya orter söderut, men det kan redan ha blivit för dyrt.

Skanska fyller upp chefspost efter tappet till konkurrenten NCC

Efterträder kollega som värvats till konkurrenten NCC.

Gamla Arkitekturskolan såld

Akademiska Hus har funnit köpare åt det som ibland har kallats ”Stockholms fulaste hus”, och säljer även annan fastighet till samma köpare.

AL säljer ”dolda” bostäder för över miljarden

Avyttrar bestånd med 417 hyreslägenheter i Stockholm. Gör en riktigt bra affär, men har kvar ”problemfastighet” i närområdet.

Skoglund ser tydlig förbättring för JM i Stockholm

Ökad försäljning under andra kvartalet. Vd:n blickar in i framtiden på marknaden som fått rejält med stryk under två år.

Mest lästa första halvåret – har du koll på vad som hänt?

Fortsatt superstark utveckling för sajten. Se vilka nyheter som lästes allra mest under första halvåret.

Humana säljer 37 fastigheter

Stor affär med samhällsfastigheter. Affär för nästan en halv miljard kronor.

Jätten nu nära 150 miljarder – ökar nyuthyrning med 76%

Avgående vd Fredrik Wirdenius berättar om hur Vasakronan mår och lägger extra krut på uthyrningsläget.

Vasakronan hyr ut till KPMG

Fyller upp nytt landmärke om totalt 60.000 kvm lokaler.

Omförhandlade hyror upp 32%

Vd Anneli Jansson summerar halvåret och blickar framår.

Tillbaka till förstasidan