Kraftig värdeökning hos Vasakronan

Vasakronan har presenterat sitt bokslut för 2018. Det blev bolagets bästa någonsin. Fastigheterna är nu värderade till 139 miljarder kronor.

Fortsatt hög efterfrågan på kontorslokaler, låga vakanser och stigande hyror resulterade i ett resultat efter skatt på 12,9 mdkr (9,3) för Vasakronan. Den starka hyresutvecklingen har bidragit till att driftnettot ökade med 6 procent och fastighetsvärdena med 8,5 procent under 2018.

Allra störst var värdeökningen i Göteborg, 9,7 procent, där förklaringen till den högre ökningen främst är sänkta direktavkastningskrav. För Stockholmsbeståndet blev ökningen nästan lika hög, 9,3 procent. Där var det främst stigande marknadshyror som förklarade den goda ökningen. Beståndet i Öresund och i Uppsala ökade med 3,2 procent respektive 5,5 procent.

Totalt sett kom 1,9 procentenheter av värdeökningen om 8,5 procent från sänkta avkastningskrav och 6,6 procentenheter från ökande marknadshyror.

Under 2018 har uthyrningsgraden ökat något i Stockholm och Uppsala, stått still i Öresund samt minskat något i Göteborg (grån 96 procent till 95 procent).

Några av nyckeltalen:

  • Hyresintäkterna ökade totalt till 6 718 mkr (6 490). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent främst förklarat av positiv effekt från nyuthyrningar och omförhandlingar av kontrakt.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 93,1 procent (93,1) vid årets utgång. Vakansen förklaras till 2,5 procentenheter (2,8) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter.
  • Fastighetskostnaderna uppgick totalt till –1 849 mkr (–1 812). I ett jämförbart bestånd var ökningen 4 procent framförallt på grund av ökade kostnader för el och fjärrkyla.
  • Driftnettot ökade totalt till 4 869 mkr (4 678). I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent förklarat av ökade hyresintäkter.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 3 884 mkr (3 413), vilket motsvarar en ökning om 14 procent.
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 10 651 mkr (7 973), vilket motsvarar en värdeökning på 8,5 procent (6,9) främst till följd av stigande marknadshyror i Stockholm. Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 138 934 mkr (126 875).
  • Resultat efter skatt uppgick till 12.902 mkr (9.269).
  • Andelen miljöcertifierade fastigheter uppgick till 85 procent (84) vid periodens utgång.
  • En vinstutdelning om 4.000 mkr (4.000), föreslås årsstämman.

Under året har nyuthyrningar genomförts motsvarande 146.000 kvm (167.000) med en årshyra på 510 mkr (613). Några av de större uthyrningarna under kvartalet var ett 6-årigt hyresavtal med Universitets- och högskolerådet (UHR) om 6.600 kvadratmeter i Solna Strand (läs mer här) och ett 7-årigt avtal om 3.200 kvadratmeter med XXL i Triangeln i Malmö (läs mer här).

Dessutom genomfördes omförhandlingar av 324.000 kvm (369.000) med en ny årshyra om 990 mkr (1.036), vilket motsvarar en hyresökning med 12 procent (10).

Vasakronans rapporterar stigande kontorshyror i alla bolagets fyra regioner.

– Vi har en oerhört stark efterfrågan på kontorslokaler i bra lägen. Vårt utvecklade arbetssätt för att hjälpa kunderna att effektivisera sina lokalresurser märker vi uppskattas allt mer, samtidigt som det bidrar till högre kvadratmeterhyror för oss. På handelssidan finns nya utmaningar, på grund av den strukturomvandling som pågår. Där har vi en tydlig fördel av att bara ha cityhandel i vår portfölj, men vi arbetar också intensivt med att utveckla våra stråk och områden. Ett exempel på att vårt arbetssätt ger resultat är att Södra Förstadsgatan och Triangeln i Malmö nu är i princip fullt uthyrda, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Efter räkenskapsårets utgång har Vasakronan tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Skatteverket om cirka 42.000 kvadratmeter i fastigheten Nya Kronan i Sundbyberg, läs mer här.

Fler Nyheter från förstasidan

Nytt hopp efter politikernas kovändning

Alla var för projektet, men plötsligt blev det i stället stopp. Nu först bostadsprojektet i Stockholms innerstad åter fram, men i bantat skick.

Förberedelser för nyemission i Prime Living

Det krävs kapitaltillskott för att bolaget ska kunna ro i land sina projekt.

Skanska redo att sälja Juvelen

Har hyrt ut två tredjedelar. Hyror på historisk toppnivå.

Sju markanvisningar har lämnats tillbaka

För några år sedan sågs det som otänkbart att återlämna en markanvisning, det skulle innebära dålig relation till kommunen i fråga. Nu har det blivit en överlevnadsfråga.

Amasten köper av sin storägare

Med hjälp av nyemitterade aktier förvärvar Amasten bostäder för över 200 miljoner i Mälardalen.

SBB säljer för 5 miljarder – gör snabbt klipp

Gör vinst på över en halv miljard kronor.

Bildextra: Humlegården redo storsatsa med 70.000 kvm

Planerar för stor satsning mellan Swedbanks huvudkontor och nya Grow.

Continental Apartments färdigsålt – efter tre år

Sista köparen nöjde sig inte med en lägenhet – och lyckades pruta.

Livsmedelskedja hyr 2.800 kvm av Citycon

Fastighetsbolaget fortsätter omdaningen av gallerian.

Sagax utvecklar 50.000 kvm i Veddesta

Kontor, handel och kanske hotell. Nu har ett viktigt steg tagits för satsningen intill den blivande tunnelbanestationen.

Wihlborgs miljardköper igen

Bolaget gör ytterligare en stor affär och stärker sin ställning som etta. En stor hyresgäst kan dock flytta.

Platzer delsäljer höghus

Priset motsvarar 46.800 kr/kvm. Tecknar även ett hyresavtal om drygt 5.000 kvm.

Humlegården hyr ut 1.700 kvm till Navigio på Blasieholmen

Hyr tre våningsplan i kontorshuset i centrala Stockholm.

Tillbaka till förstasidan