Kraftig expansion för Emilshus under Q1

Emilshus fortsatte sin expansion under första kvartalet 2022 med förvärv av större fastighetsbestånd och stärkt kapitalbas. Det meddelar bolaget i sin delårsrapport för Q1 2022.

Ett strategiskt viktigt steg för Emilshus tillväxt togs genom förvärven i Halland och Östergötland, deras första förvärv utanför kärnmarknaden Småland.

Förvaltningsresultatet ökade med 77 procent till 48,2 mkr, motsvarande en ökning med 29 procent i förvaltningsresultat per stamaktie.

”Efter en lång period med låga räntor som gynnat fastighetsbranschen är vi nu i en ny fas med stigande räntor som kan påverka bolagets kostnadssida. Samtidigt påverkar en hög inflation vår intäktssida positivt med ökade hyresintäkter då 95 procent av Emilshus hyresavtal är kopplade till konsumentprisindex. Vi upplever även en positiv trend avseende uthyrning. Emilshus har under kvartalet genomfört större uthyrningar i samtliga förvaltningsområden vilket innebär till en positiv nettouthyrning och att uthyrningsgraden uppgår till 97,6 procent.” skriver bolaget vd Jakob Friberg i vd-ordet.

Nyckeltal för perioden januari–mars 2022 

 • Hyresintäkterna ökade med 67 procent till 99,7 mkr (59,6).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 77 procent till 48,2 mkr (27,2).
 • Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 29 procent till 0,58 kronor (0,45).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 166,5 mkr (31,6) vilket motsvarar 2,36 kronor per stamaktie (0,52).
 • Omvärdering av förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med 99,6 mkr (9,8).
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 62,9 mkr (3,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 40,9 mkr (23,7).
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 175,4 mkr varav 170,0 mkr avsåg fastighetsförvärv.

Väsentliga händelser under perioden januari–mars 2022

 • Tecknade avtal och tillträdde fyra industrifastigheter i Halmstad och en industri/lagerfastighet i Jönköping för totalt 170 mkr och ett sammanlagt årligt hyresvärde om 11,1 mkr. I samband med förvärvet meddelade Emilshus att bolaget öppnar för expansion i närliggande regioner utanför kärnmarknaden Småland.
 • Initierade arbete med att förbereda Emilshus för att möjliggöra för en notering av bolagets stamaktier av serie B och preferensaktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2022 och samtidigt genomföra en ägarspridning av i huvudsak nyemitterade stamaktier av serie B.
 • Styrelsens beslutade den 9 februari 2022 att uppdatera Emilshus finansiella mål och riskbegränsningar.
 • Vid en extra bolagsstämma den 11 februari 2022 valdes Björn Garat som ny styrelseledamot att ersätta tidigare styrelseledamoten Pierre Folkesson.
 • Vid en extra bolagsstämma den 22 februari 2022 beslutades att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av högst 8.500.000 preferensaktier.
 • Den 9 mars beslutade styrelsen om en riktad nyemission av 5.172.414 preferensaktier till en teckningskurs om 29 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillfördes bolaget cirka 150 mkr före emissionskostnader.
 • Avtal tecknades i mars 2022 om ett strategiskt förvärv i Småland och Östergötland av 13 fastigheter med främst lätt industri och lager för totalt 947 mkr och med ett årligt hyresvärde om 76 mkr. Östergötland är en naturlig region att växa vidare i för Emilshus som därmed gjorde sitt andra förvärv utanför kärnmarknaden Småland. Tillträde planeras till september 2022.

Fler Nyheter från förstasidan

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Tillbaka till förstasidan