Klövern skjuter på byggstart på Manhattan

Klövern redovisar nästan oförändrat avkastningskrav. Problemen kring hyresinbetalningarna större än vanligt på grund av pandemin. Bolaget skjuter dessutom på ett av sina stora projekt på Manhattan.

Klöverns förvaltningsresultatet uppgick till 324 mkr (362). Resultatet före skatt uppgick till 882 mkr (847) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 656 mkr (632).

Det framgår i bolagets delårsrapport för första kvartalet.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 593 mkr (544). Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 97 mkr (122).

I ge­nomsnitt har Klöverns fastighetsbestånd, per den 31 mars 2020, värderats med ett avkastningskrav på 5,3 procent (5,4). Värdet på fastigheterna har ökat, främst beroende på investeringar gjorda vid nyuthyrning, valutakursomräkning samt ett fortsatt starkt intresse bland investerare, uppger bolaget.

Klövern äger fastigheter för totalt 55,8 miljarder kronor.

När det gäller hyreseffekterna av Covid-19 konstaterar Klöverns vd Rutger Arnhult:

”Vi har en långsiktigt konstruktiv dialog med hyresgäster i särskilt drabbade branscher. I en del fall, bland annat vad gäller hyresgäster inom sektorerna hotell och restaurang, vilka utgör en högst begränsad del av Klöverns kundbas, har det resulterat i att hyresinbetalningar avseende det andra kvartalet 2020 sker i förskott månadsvis istället för kvartalsvis. Justerat för de hyresgäster som betalar månadsvis, uppgick Klöverns erhållna och bedömda säkra hyresinbetalningar per den 22 april 2020 till totalt 92 procent av de fakturerade hyrorna avseende det andra kvartalet. Vid motsvarande tidpunkt 2019 hade 95 procent av hyrorna erhållits.”

Arnhult kommenterar i vd-ordet även bland annat konjunkturläget:

”Redan under 2019 indikerade makrostatistik en kommande avmattning i ekonomin. Vi har därmed under en längre tid kunnat förbereda bolaget på svagare efterfrågan. Men den negativa makroekonomiska utvecklingen har snabbt accelererats av coronasituationen. Hur länge detta exceptionella läge varar återstår att se, men med stor sannolikhet kommer vi i alla fall under 2020 få se betydligt högre arbetslöshet och markant lägre tillväxttakt i ekonomin. Som ett resultat av det osäkra konjunkturläget beslutade Klöverns styrelse i slutet av mars att justera förslaget till utdelning per stamaktie avseende räkenskapsåret 2019 från 0,50 kronor till 0,26 kronor.”

Klöverns utlandsportfölj (Danmark och USA) utgjorde vid kvartalets utgång 16 procent av det totala fastighetsvärdet. Det efter ett fjärde förvärv på Manhattan i New York. Nu drar bolaget dock i handbromsen för ett projekt.

”På grund av konjunkturläget har vi tagit beslut om att senarelägga flera planerade projekt. Exempelvis har byggstarten för Klöverns projekt på 118 10th Avenue i New York flyttats från det andra kvartalet 2020 till preliminärt första halvåret 2021”, skriver Arnhult.

De två pågående projekten, 1245 Broadway och 28&7 (322–326 7th Ave), ser i dagsläget ut att slutföras ett kvartal senare än tidigare beräknat.

New York är Klöverns femte största marknad sett till fastighetsvärde, men det är inte långt upp till att vara näst största.

Fler Nyheter från förstasidan

Biden slår Trump i kampen om fastighetspengarna

Mångmiljonbelopp doneras av fastighetsaktörer. Men de senaste två gångerna har branschen satsat på förloraren.

50 Mäktigaste: Stor intervju med vinnaren

Berättar om trista 2020 Framtidens behov av kontorsytor Coronarabatter Den växande projektbanken Vem han tror blir Mäktigast 2030.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2020: Hela listan publicerad

För 15:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast.

Skanska hoppas gräva guld längst i väst

Efter 20 projekt, nästan alla spektakulära, hoppas Skanska gräva guld på ny marknad.

Förmedlar trippelkontrakt i Barkarby

Bland annat ny e-handelsaktör: ”Ytterligare ett tecken på att e-handelsaktörer vill etablera fysiska butiker”.

Jubel hos Oscar

Glädje för Oscar Engelbert: ”Vi är otroligt glada och stolta”.

Bilder: Prestigekontoret fylls med nya hyresgäster

Kämpar på mot pandemin: ”Stor nyfikenhet”

Köper anrik pärla i Roslagen

FV kan berätta om liten affär med en lokalt känd jugendfastighet.

Fyrtal i affärer – byggjätten säljer för 775 miljoner

Avyttrar i Malmö, Partille och Örebro.

Han tar över Catena

Ersätter avgående vd:n Benny Thögersen.

Skanska satsar i Beverly Hills

Bolaget intar sin femte stad i USA. Satsar på nytt kontorshus i det fashionabla området.

Fortsätter resan söderut

Nytt förvärv i Mellansverige för norrländska bolaget.

En jätte tågar in – så påverkas fastigheterna

FV:s Amazonpanel betygsätter fastighetssegmenten – de är hetast och kallast.

Amazon är här

Lanserar med illustrationer på kända svenska byggnader – och en hel del tabbar.

Tillbaka till förstasidan