Klövern skjuter på byggstart på Manhattan

Klövern redovisar nästan oförändrat avkastningskrav. Problemen kring hyresinbetalningarna större än vanligt på grund av pandemin. Bolaget skjuter dessutom på ett av sina stora projekt på Manhattan.

Klöverns förvaltningsresultatet uppgick till 324 mkr (362). Resultatet före skatt uppgick till 882 mkr (847) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 656 mkr (632).

Det framgår i bolagets delårsrapport för första kvartalet.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 593 mkr (544). Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 97 mkr (122).

I ge­nomsnitt har Klöverns fastighetsbestånd, per den 31 mars 2020, värderats med ett avkastningskrav på 5,3 procent (5,4). Värdet på fastigheterna har ökat, främst beroende på investeringar gjorda vid nyuthyrning, valutakursomräkning samt ett fortsatt starkt intresse bland investerare, uppger bolaget.

Klövern äger fastigheter för totalt 55,8 miljarder kronor.

När det gäller hyreseffekterna av Covid-19 konstaterar Klöverns vd Rutger Arnhult:

”Vi har en långsiktigt konstruktiv dialog med hyresgäster i särskilt drabbade branscher. I en del fall, bland annat vad gäller hyresgäster inom sektorerna hotell och restaurang, vilka utgör en högst begränsad del av Klöverns kundbas, har det resulterat i att hyresinbetalningar avseende det andra kvartalet 2020 sker i förskott månadsvis istället för kvartalsvis. Justerat för de hyresgäster som betalar månadsvis, uppgick Klöverns erhållna och bedömda säkra hyresinbetalningar per den 22 april 2020 till totalt 92 procent av de fakturerade hyrorna avseende det andra kvartalet. Vid motsvarande tidpunkt 2019 hade 95 procent av hyrorna erhållits.”

Arnhult kommenterar i vd-ordet även bland annat konjunkturläget:

”Redan under 2019 indikerade makrostatistik en kommande avmattning i ekonomin. Vi har därmed under en längre tid kunnat förbereda bolaget på svagare efterfrågan. Men den negativa makroekonomiska utvecklingen har snabbt accelererats av coronasituationen. Hur länge detta exceptionella läge varar återstår att se, men med stor sannolikhet kommer vi i alla fall under 2020 få se betydligt högre arbetslöshet och markant lägre tillväxttakt i ekonomin. Som ett resultat av det osäkra konjunkturläget beslutade Klöverns styrelse i slutet av mars att justera förslaget till utdelning per stamaktie avseende räkenskapsåret 2019 från 0,50 kronor till 0,26 kronor.”

Klöverns utlandsportfölj (Danmark och USA) utgjorde vid kvartalets utgång 16 procent av det totala fastighetsvärdet. Det efter ett fjärde förvärv på Manhattan i New York. Nu drar bolaget dock i handbromsen för ett projekt.

”På grund av konjunkturläget har vi tagit beslut om att senarelägga flera planerade projekt. Exempelvis har byggstarten för Klöverns projekt på 118 10th Avenue i New York flyttats från det andra kvartalet 2020 till preliminärt första halvåret 2021”, skriver Arnhult.

De två pågående projekten, 1245 Broadway och 28&7 (322–326 7th Ave), ser i dagsläget ut att slutföras ett kvartal senare än tidigare beräknat.

New York är Klöverns femte största marknad sett till fastighetsvärde, men det är inte långt upp till att vara näst största.

Fler Nyheter från förstasidan

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Tillbaka till förstasidan