Klövern blir hälftenägare i Alm Equitys stora projekt i Kista

Klövern köper hälften av Alm Equitys stora projekt Kista Square Garden som ligger bredvid Kista Galleria. Därmed blir Klövern och Rutger Arnhult en ännu större aktör i Kista.
Tidigare var Björn Ulvaeus delägare i projektet.

Klövern och Alm Equity har tecknat ett avtal i syfte att gemensamt utveckla fastigheten Skalholt 1 i centrala Kista. Ambitionen är att bidra till förverkligandet av en levande stadsdel som rymmer såväl boende och arbetsplatser som kultur, caféer och restauranger samt närservice.

Klövern förvärvar sin ägarandel i det samägda bolaget för en köpeskilling om 355 mkr, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 750 mkr.

– Projektet är en naturlig satsning i linje med Tobin Properties och Klöverns stadsutvecklingsambitioner, säger Rutger Arnhult, vd på Klövern.

Avtalet innebär skapandet av ett joint venture som är innehavare av tomträtten till fastigheten Skalholt 1. Klöverns ägarandel i det gemensamt ägda bolaget kommer att vara 49,9 procent. ALM Equity och Klövern kommer att gemensamt driva genomförandet av projektet Kista Square Garden på tomträtten i nära samarbete med Stockholms stad. Enligt den nuvarande utvecklingsplanen uppskattas den totala investeringsvolymen till cirka 800 mkr.

Tidigare var Björn Ulvaeus, via bolaget bolag Kopparnäset Projektholding AB, delägare i Skalholt 1. Ulvaeus sålde dock sin andel hösten 2018, läs mer här. Ulvaeus har istället valt att investera tungt på Djurgården, läs mer här.

Skalholt 1 inrymmer för närvarande en kontorsbyggnad med garage under mark. Alm Equity har under en längre tid drivit detaljplanearbete för att möjliggöra konvertering av byggnadens kontorsytor till bostäder. Utvecklingen av tomträtten, som sedermera planeras att friköpas från Stockholms stad, förväntas innebära en utökning av byggnadens bruttoarea från cirka 56.000 kvm till ungefär 70.000 kvm. Totalt beräknas projektet resultera i ungefär 1.000 små bostadslägenheter samt kommersiella ytor i form av kontor, butiker, restauranger och garage. Intentionen är att skapa ägarlägenheter för gemensam förvaltning, men det kan också bli fråga om bostadsrätter och/eller hyresrätter. Detaljplanen tillåter även att lägenheterna används som företagsbostäder och att delar av byggnaden konverteras till hotell.

Joakim Alm, vd Alm Equity:

– Vi ser väldigt mycket fram emot att inleda ett samarbete med Klövern för utvecklingen av fastigheten man har kommit att älska. Med Klöverns starka lokalkännedom kompletterar vi varandra mycket väl i projektet. Tillsammans ska vi göra Kista till en ännu bättre plats där fritid möter arbetsliv i ett levande område. Inte minst ger fler bostäder i relation till kontor en annan samhällelig struktur, vilket både ökar platsens attraktivitet och minskar resorna mellan bostad och arbete.

När projektet är färdigställt väntas det i förvaltning generera ett årligt driftnetto om cirka 110 Mkr och ha ett marknadsvärde om cirka 2.500 miljoner kronor, enligt Alm Equity.

Alm Equity förvärvade tomträtten Skalholt 1 från DNB Näringseiendom och Länsförsäkringar Liv i början av 2015, läs mer här.

Klövern (med Rutger Arnhult som storägare) är sedan tidigare den överlägset största fastighetsägaren i Kista. Arnhult äger dessutom några fastigheter i Kista privat, via bolaget M2 Gruppen.

Så här kan fastigheten komma att se ut framöver.
Så här ser fastigheten Skalholt 1 intill Kista Galleria ut idag.

Fler Nyheter från förstasidan

Familjen ökar sin dominans via nytt köp

Fick en ny chans efter att ha bommat affären i fjol.

El conquistador förvärvar för hela 1,6 miljard

Ökar ytterligare i favoritlandet. Affären omfattar 172.000 kvadratmeter uthyrningsbar area.

Superplanerna i Göteborg har havererat – djup oenighet

Bakslag för U-R-W:s planerade satsning på 10 miljarder. ”Pausar arenafrågan tills vidare”.

FFE:s toppmöte i Åre igång

Vid niotiden drog Föreningen Fastighetsekonomernas årliga konferens i Åre igång. FV rapporterar löpande därifrån.

Castellums resultat ned kraftigt – för helåret 2019

Men utdelningen höjs per aktie – för 22:a året i rad.

Balders bolag ändrar metod: Värderar upp 5 miljarder

Läs om vad som ligger bakom den kraftiga uppskrivningen.

Går emot trenden – myndighet blir kvar i city till 2024

Betalar 27 miljoner årligen i hyra – mitt i Stockholms kommersiella centrum.

Säljer jättefastigheten utanför Stockholm till Landia

Stort budintresse för den nästan 16.000 kvm stora fastigheten.

Antalet riksintressen ska minska

Bostadsminister Per Bolund berättar om orsaken.

Lämnar Skanska – blir Sverigechef på NCC

NCC gör sin tredje chefsrekrytering från Skanska – inom loppet av bara några månader.

Köper för halv miljard av SBB nära S:t Eriksplan

Möjlig projektfastighet. ”Ser goda möjligheter till att utveckla den till en samhällsfastighet”.

Johan Franzén lämnar Catena – presenteras av konkurrenten

Hoppar av ledningstjänsten redan den 1 april för att inleda nytt chefsuppdrag.

Vill köpa loss klenoden – men har väntat på svar i tre år

Statens Fastighetsverk gör tummen upp till försäljningen. Men avgörande beslut har fastnat i Finansdepartementet – i över 3 år. ”Beslutsimpotens”.

Areim stänger fond om 7 mdr

Therese Rattik berättar vilka typer av fastigheter som finns på den nya fondens investeringsradar. FV berättar vad som ingår i de olika fonderna.

Tillbaka till förstasidan